Podrobnosti mapování pro export

Na této stránce lze určit způsob interpretace dat v tabulce databáze.

Každé buňce ShapeSheet, z níž data exportujete, průvodce přiřadí výchozí typ dat. Poli, ve kterém se v databázi budou data nacházet, průvodce přiřadí název, typ a velikost. Výchozí nastavení je možné měnit.

Data aplikace Visio

Vyberte buňku ShapeSheet, pro kterou chcete zvolit podrobnosti.

Data vyhodnotit jako

Zvolte způsob vyhodnocení dat při kopírování z buňky do pole databáze.

Název pole

Zadejte název (nebo záhlaví sloupce) pole, do něhož budou data zkopírována. Ve výchozím nastavení je tímto názvem název buňky.

Typ pole

Vyberte typ dat pole databáze. Typy dat, které jsou k dispozici, záleží na tom, k jaké databázové aplikaci propojení vytváříte.

Tip : Další informace o dostupných typech dat naleznete v dokumentaci aplikace, do níž data exportujete.

Velikost pole

Zadejte v bajtech velikost pole variabilní délky.

Pole s desetinným číslem

Zadejte počet desetinných míst, které pole podporuje. Toto platí pouze pro číselná pole, která neobsahují celé číslo.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×