Podrobné pokyny: Příprava počítače k psaní a úpravám textu v jiném jazyce

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Tento článek je určený uživatelům, kteří chtějí psát a upravovat text v jiném jazyce a kteří si poprvé nastavují počítač. Kroky v tomto článku vás provedou všemi aspekty, které je třeba vzít v úvahu při konfiguraci aplikací Microsoft Office 2010 tak, aby podporovaly psaní a úpravy v jiném jazyce.

Pokud již umíte zadávat a upravovat text v jiném jazyce, ale máte jiné dotazy, vyhledejte informace v oddílu Další informace.

Tip : Doporučujeme vytisknout tuto stránku a používat ji jako kontrolní seznam při provádění jednotlivých kroků.

Co chcete udělat?

Připravit počítač

Zobrazit další informace

Příprava počítače

V závislosti na jednom nebo více jazycích, které chcete použít, dále na jazyce systému Office 2010 a případných jazykových sadách nainstalovaných v počítači možná postačí, když provedete pouze dva kroky uvedené v následujícím oddílu, aniž by byly nutné volitelné kroky.

Jestliže používáte aplikaci Outlook Express 6.0 a máte potíže s kontrolou pravopisu, vyhledejte informace v tématu Potíže s kontrolou pravopisu v aplikaci Outlook Express 6.0. Chcete-li zkontrolovat pravopis a gramatiku v jiném jazyce, vyhledejte informace v tématu Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce.

Kroky

Informace o postupu naleznete v tématu

Krok 1   

Určete, zda pro zamýšlenou činnost potřebujete sadu Microsoft Office Language Pack.

Pokud jazykovou sadu systému Office nepotřebujete nebo jste již nainstalovali jazykovou sadu systému Office pro jazyk, který chcete použít, přejděte na Krok 2 Povolení rozložení klávesnice v systému Windows.

Určení, jestli potřebujete jazykovou sadu, jazykovou sadu rozhraní nebo sadu pro kontrolu pravopisu a gramatiky

Volitelné:     V případě potřeby zakupte sadu Microsoft Office Language Pack.

Poznámka : Chcete-li nainstalovat jazykovou sadu systému Office do počítače, jehož vlastníkem je společnost, pro kterou pracujete, obraťte se na správce IT a ověřte, zda společnost má pro jazykové sady systému Office, které chcete nainstalovat, licenci lokality.

Zakoupení jedné jazykové sady Office

Volitelné:     Nainstalujte sadu Microsoft Office Language Pack.

Zakoupení, instalace, konfigurace nebo odinstalace sady Office Language Pack

Krok 2   

Zadejte svůj výchozí jazyk pro úpravy, zobrazení a nápovědu pro aplikace systému Microsoft Office.

Nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu

Volitelné:     Povolte rozložení klávesnice (znaky jazyka a symboly zadávané pomocí kláves na klávesnici).

Tento krok proveďte, chcete-li vykonávat některou z následujících činností:

  • Psát v jazyce, jehož abeceda není založena na latince, jako je arabština, čínština, řečtina, japonština, korejština nebo ruština.

  • Psát v různých jazycích, například němčině a španělštině, latinkou pomocí příslušných národních rozložení klávesnice.

Povolení nebo změnit jazyk rozložení klávesnice

Začátek stránky

Další informace

V této tabulce jsou uvedeny běžné činnosti, které budete pravděpodobně provádět při psaní a úpravách textu v jiném jazyce.

Povolení použití jiných jazyků v systému Windows

Informace o postupu naleznete v tématu

Povolení rozložení klávesnice pro jazyk, který chcete použít

Povolení nebo změnit jazyk rozložení klávesnice

Změna výchozí země/oblasti nebo formátů čísel

Změna výchozí země/oblasti, data, času nebo formátu čísel a měrných jednotek

Povolení použití jiných jazyků v systému Microsoft Office

Informace o postupu naleznete v tématu

Zapnutí možností specifických pro příslušné jazyky, které chcete použít

Nastavení jazykových předvoleb pro úpravy, zobrazení nebo nápovědu

Zapnutí (nebo vypnutí) automatické rozpoznávání jazyka.

Zapnutí automatického zjišťování jazyka

Určení, zda je třeba použít jazykovou sadu

Určení, zda potřebujete jazykovou sadu, jazykovou sadu rozhraní nebo sadu pro kontrolu pravopisu a gramatiky

Zakoupení jazykové sady

Zakoupení jedné jazykové sady Office

Použití jiného jazyka v aplikacích sady Microsoft Office

Informace o postupu naleznete v tématu

Rychlá kontrola pravopisu a gramatiky bez nutnosti nastavení výchozího jazyka a slovníku v systému Windows

Kontrola pravopisu a gramatiky v jiném jazyce

Použití klávesových zkratek k zadávání mezinárodních znaků (pro aplikaci OneNote, Outlook a Word)

Klávesové zkratky pro mezinárodní znaky

Vložení mezinárodních znaků a symbolů

Vložení symbolů

Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků

Přepínání mezi jazyky pomocí panelu jazyků

Přepínání mezi jazyky nastavením jazyka

Přepínání mezi jazyky pomocí nastavení jazyka pro kontrolu pravopisu

Odebrání nepoužívaných jazyků a písem

Odebrání nepoužívaných jazyků a písem

Vyhledávání slov s použitím Pomocníka pro psaní angličtiny

Vyhledávání slov s použitím Pomocníka pro psaní angličtiny

Překládání textu

Přeložení textu v jiném jazyce

Kde jsou možnosti překladu?

Kde jsou možnosti překladu?

Výběr kódování textu při otevírání a ukládání souborů

Výběr kódování textu při otevírání a ukládání souborů

Identifikační čísla národního prostředí pro soubory se specifickými jazyky

Identifikační čísla národního prostředí pro soubory se specifickými jazyky

Potíže při hledání a nahrazování znaků v indických jazycích, jazycích jihovýchodní Asie nebo v jazycích se zápisem zprava doleva

Potíže při hledání a nahrazování znaků v indických jazycích, jazycích jihovýchodní Asie nebo v jazycích se zápisem zprava doleva

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.