Podporované funkce ve formátu prezentace OpenDocument (.odp)

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

V tabulce vidíte, které funkce PowerPoint ve formátu OpenDocument Presentation (ODP) podporuje úplně, které podporuje jenom částečně a které nepodporuje vůbec.

 • Podporovaná funkce:    Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation. Neztratíte žádný obsah ani formátování a funkce bude v tomto formátu fungovat úplně stejně jako v původním formátu.

 • Částečně podporovaná funkce:    Tuto funkci podporuje formát PowerPointu i formát OpenDocument Presentation, nemusí se ale úplně zachovat formátování a funkce už pak nemusí fungovat přesně tak, jak fungovala v původním formátu. Text ani data se neztratí, ale může se lišit formátování a to, jak se bude pracovat s textem a grafikou.

 • Nepodporovaná funkce:    Ve formátu OpenDocument tato funkce není podporovaná. Pokud budete chtít prezentaci uložit ve formátu OpenDocument, nepoužívejte tyto funkce.

Oblast

Podoblast

Úroveň podpory

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010

PowerPoint 2013

PowerPoint 2016

Animace

Úvodní/závěrečné

animace

Částečně podporovaná funkce

Animace, které formát OpenDocument nepodporuje, se změní na animace Celé najednou nebo Zmizení.

Částečně podporovaná funkce

Animace, které formát OpenDocument nepodporuje, se změní na animace Celé najednou nebo Zmizení.

Animace

Barevné animace

Nepodporováno

Nepodporováno

Animace

Změna velikosti animací

Nepodporováno

Nepodporováno

Animace Výbuch, Blesknutí žárovky, Zvětšit a zmenšit a Zvýraznit svisle nejsou podporované.

Animace

Zpoždění animací

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Animace

Časování animací

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Animace

Animace textu

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Animace

Aktivované animace

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Animace

Animace

se zvukem

Nepodporováno

Nepodporováno

Animace

Animace médií

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Animace

SmartArt

Nepodporováno

Nepodporováno

Animace

Části grafů

Částečně podporovaná funkce

Animace částí grafů se převedou na animace celého grafu.

Částečně podporovaná funkce

Animace částí grafů se převedou na animace celého grafu.

Animace

Animace akcí

objektů OLE

Nepodporováno

Nepodporováno

Animace

Animace předloh/rozložení

Nepodporováno

Nepodporováno

Přechody

Přechody

Částečně podporovaná funkce

Podporované nejsou tyto přechody: Žaluzie, Střih, Proužky, Hřeben a Upoutávka.

Částečně podporovaná funkce

Podporované nejsou tyto přechody: Žaluzie, Střih, Proužky, Hřeben a Upoutávka.

Přechody

Zvuky při přechodech

Nepodporováno

Nepodporováno

Obsahová média (filmy/zvuky)

Oříznutí a záložky

Částečně podporovaná funkce

Částečně podporovaná funkce

Obsah

Vkládání souborů WAV

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Obsah

OLE

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Obsah

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporováno

Nepodporováno

Obsah

Tabulky

Částečně podporovaná funkce

Při uložení prezentace, ve které jsou tabulky, do formátu ODP se z tabulek stanou obrázky, které se nedají dál upravovat.

Částečně podporovaná funkce

Při uložení prezentace, ve které jsou tabulky, do formátu ODP se z tabulek stanou obrázky, které se nedají dál upravovat.

Obsah

Záhlaví a zápatí

Částečně podporovaná funkce

Když soubor s poli pro záhlaví a zápatí, včetně polí pro datum/čas nebo číslo stránky, uložíte ve formátu .odp, udělají se ze záhlaví a zápatí textová pole.

Částečně podporovaná funkce

Když soubor, ve kterém jsou záhlaví nebo zápatí, uložíte do formátu ODP, udělají se ze záhlaví a zápatí textová pole.

Obsah

Datová pole

Částečně podporovaná funkce

Převedou se sice všechny typy kalendářních dat, jiné aplikace formátu OpenDocument je ale můžou převést na výchozí typ.

Částečně podporovaná funkce

Převedou se sice všechny typy kalendářních dat, jiné aplikace formátu OpenDocument je ale můžou převést na výchozí typ.

Obsah

Skrytí obrazce

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Obsah

Skrytí snímku

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Makra, programovatelnost

Makra, model OM, programovatelnost

Nepodporováno

Nepodporováno

Nastavení prezentace

Velikost stránky

Částečně podporovaná funkce

Velikost stránky se sice ukládá s prezentací, nastavení Velikost stránky v dialogu Vzhled stránky ale není přesné. Dialogové okno se snaží vrátit na výchozí velikost stránky.

Částečně podporovaná funkce

Velikost stránky se sice ukládá s prezentací, není ale přesné nastavení Velikost stránky v dialogu Vzhled stránky. Dialog se snaží nastavit výchozí velikost stránky.

Nastavení prezentace

Vlastní prezentace

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Mluvené komentáře, časování

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Nastavení prezentace

Částečně podporovaná funkce

Částečně podporovaná funkce

Nastavení prezentace

Nastavení tisku

Nepodporováno

Nepodporováno

Nastavení prezentace

Nastavení zobrazení       

Nepodporováno

Nepodporováno

Spolupráce

Komentáře

Nepodporováno

Nepodporováno

Grafy

Grafy

Částečně podporovaná funkce

Částečně podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ztratí a uloží se do předloh/rozložení. Písma, barvy a efekty se už u nových obrazců nedědí.

Při otevření prezentace uložené ve formátu .odp se použije výchozí motiv. To by sice prezentaci nemělo nijak změnit, u všech budoucích změn se pak ale bude prezentace kvůli tomu chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ztratí a uloží se do předloh/rozložení. Písma, barvy a efekty se už u nových obrazců nedědí.

Při otevření prezentace uložené ve formátu .odp se použije výchozí motiv. To by sice prezentaci nemělo nijak změnit, u všech budoucích změn se pak ale bude prezentace kvůli tomu chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Návrh prezentace

Rozložení

Částečně podporovaná funkce

Rozložení se při otevření v jiných aplikacích formátu OpenDocument zpracovávají stejným způsobem jako předlohy. V PowerPointu 2007 SP2 dědí rozložení vlastnosti pozadí a zástupného textu z předlohy snímků. Informace o motivu se ztratí a při úpravách rozložení v budoucnu se pak bude prezentace chovat tak, jako kdyby se používal výchozí motiv.

Částečně podporovaná funkce

Rozložení se při otevření v jiných aplikacích formátu OpenDocument zpracovávají stejným způsobem jako předlohy.

Návrh prezentace

Zástupné symboly

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ze zástupných symbolů ztratí.

Částečně podporovaná funkce

Informace o motivu se ze zástupných symbolů ztratí.

Návrh prezentace

Poznámky

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy poznámek

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Návrh prezentace

Předlohy podkladů

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Šifrování

Šifrování

Nepodporováno

Nepodporováno

Zámek

Zámek

Nepodporováno

Nepodporováno

Otočení

Mezinárodní formátování textu

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Kinsoku

 • Otočení svislého textu (270 stupňů, vrstvený text)

 • Konce řádků ve východoasijských jazycích

 • Kumimoji

 • Některé mezinárodní systémy číslování se mapují na odrážky nebo západní číslování.

 • Distribuované zarovnání

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Kinsoku

 • Otočení svislého textu (270 stupňů, vrstvený text)

 • Konce řádků ve východoasijských jazycích

 • Kumimoji

 • Některé mezinárodní systémy číslování se mapují na odrážky nebo západní číslování.

 • Distribuované zarovnání

Otočení

Zarovnání

Částečně podporovaná funkce

Distribuované zarovnání není podporovaná funkce.

Zarovnání, ukotvení nebo obtékání textu může v jiných aplikacích formátu OpenDocument vypadat jinak.

Částečně podporovaná funkce

Distribuované zarovnání není podporovaná funkce.

Zarovnání, ukotvení nebo obtékání textu může v jiných aplikacích formátu OpenDocument vypadat jinak.

Otočení

Sloupce

Nepodporováno

Nepodporováno

Otočení

Otočení textu

Částečně podporovaná funkce

Otočení o 270 stupňů a vrstvený text tento formát nepodporuje.

Částečně podporovaná funkce

Otočení o 270 stupňů a vrstvený text tento formát nepodporuje.

Otočení

Hypertextové odkazy

Částečně podporovaná funkce

Běžné hypertextové odkazy formát podporuje, ale hypertextové odkazy při přechodu myší ne.

Částečně podporovaná funkce

Běžné hypertextové odkazy formát podporuje, ale hypertextové odkazy při přechodu myší ne.

Otočení

Seznamy

Podporovaná funkce

V jiných aplikacích formátu OpenDocument se můžou odrážky a číslování změnit nebo je formát nemusí podporovat vůbec.

Podporovaná funkce

V jiných aplikacích formátu OpenDocument se můžou odrážky a číslování změnit nebo je formát nemusí podporovat vůbec.

Otočení

Formátování

Podporovaná funkce

Aplikace formátu OpenDocument podporují tučný, podtržený a přeškrtnutý text i text psaný kurzívou.

Formát podporuje různá písma a velikosti.

Podporovaná funkce

Aplikace formátu OpenDocument podporují tučný, podtržený a přeškrtnutý text i text psaný kurzívou.

Formát podporuje různá písma a velikosti.

Otočení

Rozšířené formátování/grafické efekty

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Text s obrázkovou, přechodovou, vzorkovou nebo prázdnou výplní

 • Některé efekty vnějšího stínu u textu

 • Text s obrázkovým, přechodovým, vzorkovým nebo prázdným obrysem

 • Text s jinou barvou obrysu, než je barva výplně

Částečně podporovaná funkce

Některé nepodporované funkce:

 • Text s obrázkovou, přechodovou, vzorkovou nebo prázdnou výplní

 • Některé efekty vnějšího stínu u textu

 • Text s obrázkovým, přechodovým, vzorkovým nebo prázdným obrysem

 • Text s jinou barvou obrysu, než je barva výplně

Otočení

Přizpůsobení

Nepodporováno

Nepodporováno

Otočení

Přetečení

Podporovaná funkce

Přetečení se může v různých aplikacích formátu OpenDocument zobrazovat různě.

Podporovaná funkce

Přetečení se může v různých aplikacích formátu OpenDocument zobrazovat různě.

Grafika

V této tabulce vidíte, které grafické funkce PowerPointu formát OpenDocument (.odp) podporuje, které podporuje částečně a které nepodporuje vůbec.

Základní obrazce

Úroveň podpory

PowerPoint 2007

PowerPoint 2010, PowerPoint 2013,

PowerPoint 2016

Obrazce

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Textová pole

Podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu OpenDocument, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Podporovaná funkce

Když otevřete soubor ve formátu OpenDocument, objekty v textovém poli se nezobrazí.

Objekt WordArt

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt. Text a základní barva textu se zachovají, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Částečně podporovaná funkce

Formát OpenDocument nepodporuje možnosti objektu WordArt. Text a základní barva textu jsou zachované, ale efekty WordArt a formátování jsou ztracené.

Možnosti 3D obrazců

Nepodporováno

Nepodporováno

Obrázky

Podporovaná funkce

Formát Open Document sice podporuje obrázky, nepodporuje ale u nich vkládání a propojování.

Podporovaná funkce

Formát Open Document sice podporuje obrázky, nepodporuje ale u nich vkládání a propojování.

Diagramy SmartArt

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny obrazců.

Ovládací prvky ActiveX

Nepodporováno

Nepodporováno

Objekty v grafech

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Podporovaná funkce

Převádí se na skupiny, ve kterých jsou grafy a objekty.

Rukopisná poznámka

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na volný tvar.

Podporovaná funkce

Rukopisná poznámka se převede na obrázek ve formátu EMF (Enhanced Metafile).

Skupina objektů

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Viditelnost objektů

Podporovaná funkce

Podporovaná funkce

Ohraničení objektů

Podporovaná funkce

Nejsou podporované všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Podporovaná funkce

Nejsou podporované všechny styly ohraničení. Nepodporované styly se uloží jako výchozí styl ohraničení (černá plná čára).

Výplně objektů

Podporovaná funkce

Formát výplně objektů podporuje, nepodporuje jenom výplně pozadí snímku.

U přechodových výplní, u kterých se používají víc než dvě přechodové zarážky, se všechny zarážky kromě prvních dvou ztratí.

Podporovaná funkce

Formát výplně objektů podporuje, nepodporuje jenom výplně pozadí snímku.

U přechodových výplní, u kterých se používají víc než dvě přechodové zarážky, se všechny zarážky kromě prvních dvou ztratí.

Formátování čar

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Podporovaná funkce

Ve formátu OpenDocument nejsou podporované všechny styly čar a konců čar. Nepodporované styly se uloží jako výchozí černá plná čára nebo jako otevřená šipka.

Oříznutí obrázku

Podporovaná funkce

Oříznutí obrázku do určitého obrazce není podporované.

Podporovaná funkce

Oříznutí obrázku do určitého obrazce není podporované.

Přebarvení obrázku

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu ODF ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení se už ale nedá změnit.

Částečně podporovaná funkce

Přebarvení některých obrázků (například černobílých) má ve formátu OpenDocument ekvivalent. Přebarvení ostatních obrázků ekvivalent nemá a zjednoduší se. Obrázek vypadá stejně, přebarvení už se ale nedá změnit.

Možnosti prostorového obrázku

Nepodporováno

Nepodporováno

Styly obrázků

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Částečně podporovaná funkce

Ohraničení sice formát částečně podporuje, nemusí ale pak vypadat stejně.

Motivy

Nepodporováno

Nepodporováno

Hypertextový odkaz na obrazci

Nepodporováno

Nepodporováno

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×