Podpora datových typů v definici schématu XML (XSD)

Důležité informace:  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Měli byste rozumět tomu, jak se při importu nebo exportu dat XML zachází s datovými typy definice schématu XML (XSD), aby se data správně převedla podle vašich potřeb.

V tomto článku

Jak Excel při importu dat XML zachází s datovými typy XSD

Jak se při exportu dat XML mapují formáty zobrazení Excelu na datové typy XSD

Jak Excel při importu dat XML zachází s datovými typy XSD

Důležité informace: Pokud soubor schématu XML (.xsd) nedefinuje pro nějaký prvek určitý atribut datového typu (například xsd:decimal), tak Microsoft Office Excel 2007 při importu dat XML naformátuje buňku ve výchozím nastavení jako text. Formátování jako text zaručí, aby znaky uložené v buňce byly přesně stejné jako data uložená v souboru XML (.xml). Když jsou třeba pole ID nebo kreditní karty formátovaná jako čísla, odeberou se z nich počáteční nuly (0). Pokud jsou ale formátovaná jako text, úvodní nuly se neodeberou. Data formátovaná jako text se ale nevyhodnocují. Pokud chcete, aby se data vyhodnocovala, protože obsahují vzorce, musíte explicitně zadat atribut číselného typu dat, jako třeba xsd:decimal nebo xsd:integer.

V následující tabulce jsou formáty zobrazení, které se použijí, když se do excelového sešitu importují konkrétní datové typy XSD. Data ve formátu XSD uvedená ve sloupci Nepodporované formáty se importují jako textové hodnoty.

Datový typ XSD

Formát zobrazení Excelu

Nepodporované formáty

time

h:mm:ss

hh:mm:ssZ
Hh:mm:ss.f-f

dateTime

m/d/yyyy h:mm

yyyy-mm-ddThh:mm:ssZ
yyyy-mm-ddThh:mm:ss+/-hh:mm
yyyy-mm-ddThh:mm:ss.f-f
Roky mimo období 1900 až 9999

date

Datum *3/14/2001

yyyy-mm-ddZ
yyyy-mm-dd+/-hh:mm
Roky mimo období 1900 až 9999

gYear

Číslo bez desetinných míst

yyyy+/-hh:mm
Roky mimo období 1900 až 9999

gDay
gMonth

Číslo bez desetinných míst

gYearMonth

Vlastní mmm-yy

yyyy-mm+/-hh:mm
Roky mimo období 1900 až 9999

gMonthDay

Vlastní d-mmm

anytype
anyURI
base64Binary
duration
ENTITIES
ENTITY
hexBinary
ID
IDREF
IDREFS
language
Name
NCName
NMTOKEN
NMTOKENS
normalizedString
NOTATION
QName
string
token

Text

boolean

Logický

decimal
float
double

Obecný

Počáteční a koncové nuly (0) se vypustí.
Záporná (-) a kladná (+) znaménka se respektují, ale zobrazí se jenom záporná znaménka.
Excel ukládá a počítá s přesností 15 platných číslic.

byte
int
integer
long
negativeInteger
nonNegativeInteger
nonPositiveInteger
positiveInteger
short
unsignedByte
unsignedInt
unsignedLong
unsignedShort

Obecný

Začátek stránky

Jak se při exportu dat XML mapují formáty zobrazení Excelu na datové typy XSD

Při exportu dat XML odpovídají exportovaná data datům zobrazeným v listu za těchto podmínek:

  • Formátem zobrazení v Excelu je formát Text.

  • Nezměnili jste formát zobrazení dat.

Pokud změníte formát zobrazení buňky, která obsahuje číslo, datum nebo čas, vyexportuje se hodnota obsažená v buňce. Když třeba u buňky použijete formát zobrazení Procenta, takže se zobrazí 51,50 %, vyexportuje se hodnota buňky jako .515.

Začátek stránky

Poznámka: Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×