Podmínky použití

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Informace v tomto dokumentu, včetně adres URL a dalších odkazů na internetové webové servery, mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Není-li uvedeno jinak, společnosti, organizace, produkty, názvy domén, e-mailové adresy, loga, osoby, místa a události použité v ukázkách jsou smyšlené. Nemůže být vyvozováno žádné jejich spojení se skutečnou společností, organizací, produktem, názvem domény, e-mailovou adresou, logem, osobou, místem nebo událostí. Dodržování všech platných autorských zákonů je povinností uživatele. Aniž by byla dotčena autorská práva, nesmí být žádná část tohoto dokumentu kopírována, ukládána či zaváděna do rešeršního systému ani převáděna do jakékoli jiné formy, ať elektronicky nebo mechanicky, včetně kopírování a snímání, a to pro jakékoli účely, bez předchozího výslovného písemného povolení společnosti Microsoft Corporation.

Společnost Microsoft může vlastnit patenty, žádosti o patenty, ochranné známky, autorská práva nebo jiná práva k duševnímu vlastnictví týkající se obsahu tohoto dokumentu. Poskytnutí tohoto dokumentu vám nedává licenci k žádnému z těchto patentů, ochranných známek, autorských práv ani jinému duševnímu vlastnictví, s výjimkou případů výslovně popsaných v některé licenční smlouvě se společností Microsoft.

© 2006 Microsoft Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Microsoft, MS-DOS, Windows, Windows NT, Windows Server, Windows Vista, Active Directory, ActiveSync, ActiveX, Authenticode, AutoSum, BizTalk, ClearType, Developer Studio, Dexterity, DirectShow, DirectX, Encarta, Entourage, Excel, Expression, FrontPage, Georgia, Hotmail, InfoPath, IntelliMouse, IntelliSense, Internet Explorer, JScript, MSDN, MSN, Natural, NetMeeting, OneNote, Outlook, PhotoDraw, Picture It!, PivotChart, PivotTable, PowerPoint, Segoe, ShapeSheet, SharePoint, SmartArt, SQL Server, Tahoma, Verdana, Visio, Visual Basic, Visual C#, Visual C++, Visual SourceSafe, Visual Studio, Visual Web Developer, Webdings, Win32, Windows Live, Windows Media, Windows Mobile a Wingdings jsou registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech amerických a v dalších zemích.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×