Podmínky použití služeb veřejné telefonní sítě v Online Skypu pro firmy

Společnost Microsoft nabízí čtyři služby veřejné telefonní sítě ve Skypu pro firmy. Tyto služby jsou integrované do stávajících služeb Skypu pro firmy a Office 365, které Microsoft nabízí. Tato integrace umožňuje našim zákazníkům zajistit komplexnější možnosti pro koncové uživatele a sjednotit aspekty administrativy a správy pro další služby pomocí standardních nástrojů a technologií společnosti Microsoft v rámci Office 365.

Tyto čtyři služby jsou reakcí na to, že zákazníci potřebují služby veřejné telefonní sítě hostované v cloudu společnosti Microsoft s voláním do veřejné telefonní sítě (k dispozici ve dvou plánech s vnitrostátním voláním ve veřejné telefonní síti a vnitrostátním a mezinárodním voláním ve veřejné telefonní síti), konferencemi přes veřejnou telefonní síť a fakturací účtu pro využívání veřejné telefonní sítě. Jednotlivé služby jsou popsány níže a řídí se Podmínkami použití služeb veřejné telefonní sítě v Online Skypu pro firmy od společnosti Microsoft, které jsou uvedeny později v tomto dokumentu.

Služby veřejné telefonní sítě ve Skypu pro firmy

Tarify volání do veřejné telefonní sítě

Tarify volání do veřejné telefonní sítě umožňují zákazníkům bez problémů integrovat funkce volání do veřejné telefonní sítě s cloudovou pobočkovou ústřednou, pokud jsou všechny zakoupené od společnosti Microsoft nebo od partnerů společnosti Microsoft a poskytované prostřednictvím Office 365. Mezi funkce volání do veřejné telefonní sítě patří přenos čísel, získání nového čísla a přiřazení čísel uživatelům. Služba volání do veřejné telefonní sítě zahrnuje funkce regulované komunikace, jako jsou tísňová volání. Přiřazení čísel závisí na zemi, k níž je uživatel přiřazen v Office 365. Tarify volání do veřejné telefonní sítě jsou k dispozici ve dvou variantách – Vnitrostátní volání ve veřejné telefonní síti a Vnitrostátní a mezinárodní volání ve veřejné telefonní síti. Obě varianty se fakturují za uživatele za měsíc.

Tarif s vnitrostátním volání ve veřejné telefonní síti umožňuje uživatelům s přiřazenou licencí přijímat příchozí hovory na jejich telefonním čísle Skypu pro firmy nebo volat na čísla umístěná v zemi, k níž jsou přiřazeni v Office 365. Například uživatel sídlící v USA bude moct přijímat hovory na svoje americké telefonní číslo Skypu pro firmy od kohokoli volajícího odkudkoli ze světa a bude moct volat na vnitrostátní telefonní čísla patřící do USA. Uživatel sídlící ve Velké Británii navíc bude moct přijímat hovory na svoje britské telefonní číslo Skypu pro firmy odkudkoli ze světa a bude moct volat na vnitrostátní telefonní čísla patřící do Velké Británie.

Tarif s vnitrostátním a mezinárodním voláním ve veřejné telefonní síti umožňuje uživatelům s přiřazenou licencí stejné možnosti, které byly popsány u tarifu s vnitrostátním voláním ve veřejné telefonní síti, a k nim navíc nabízí možnost volání na mezinárodní čísla ve 196 zemích světa.

Pro oba tarify volání do veřejné telefonní sítě platí omezení použití založená na celkovém počtu zakoupených předplatných, a to souhrnně pro použití všemi uživateli na úrovni klienta. Tato omezení použití jsou podrobně rozebrána v níže uvedených podmínkách služeb veřejné telefonní sítě.

Plány volání do veřejné telefonní sítě vyžadují cloudovou pobočkovou ústřednu, licencovanou buď samostatně, nebo prostřednictvím sady E5.

Chcete-li se dozvědět více o volání do veřejné telefonní sítě, přečtěte si Co je volání do veřejné telefonní sítě?

Zákazníci z řad malých podniků z Velké Británie viz Volání do veřejné telefonní sítě pro Skype pro firmy – zásady chování pro Velkou Británii a Volání do veřejné telefonní sítě pro Skype pro firmy – zásady řešení reklamací pro Velkou Británii.

Konference přes veřejnou telefonní síť

Konference přes veřejnou telefonní síť umožňuje zákazníkům bez problémů integrovat služby veřejné telefonní sítě do jejich skypových schůzek v rámci Office 365. Konference přes veřejnou telefonní síť zahrnuje vytáčený přístup ke schůzkám z veřejné telefonní sítě prostřednictvím čísel se standardními poplatky a volání na vnitrostátní čísla v rámci schůzek pro uživatele sídlící v zemích, kde je zahrnuto vnitrostátní volání. Vnitrostátní vytáčení závisí na zemi, k níž je organizátor schůzky přiřazen v Office 365. Vnitrostátní volání bude zpočátku k dispozici koncovým uživatelům ve 44 zemích uvedených níže v podmínkách použití.

Volání do mezinárodních destinací, vytáčení prostřednictvím bezplatných čísel a vnitrostátní volání pro země, kde není vnitrostátní volání zahrnuto, jsou fakturována pomocí podmínek využívání veřejné telefonní sítě Skypu pro firmy na principu průběžných plateb, přičemž výše ceny za minutu se odvíjí od konkrétní země. Můžete si prohlédnout podrobnosti o tom, které vnitrostátní destinace jsou zahrnuty do předplatného a které vnitrostátní destinace jsou účtovány od minuty pomocí fakturace účtu pro využívání veřejné telefonní sítě.

V rámci zaváděcí nabídky platné od 1. prosince 2015 do 31. srpna 2017 poskytuje společnost Microsoft zákazníkům volání do 44 zemí zahrnutých do seznamu vytáčených zemí bez jakýchkoli dalších poplatků, ať už jde o vnitrostátní číslo pro schůzky organizované uživateli sídlícími v některé z těchto 44 zemí, nebo o mezinárodní hovor pro schůzky organizované uživateli se sídlem mimo těchto 44 zemí.

Další informace o konferencích přes veřejnou telefonní síť najdete v části Vytáčené konference v Office 365.

Fakturace účtu pro využívání veřejné telefonní sítě

Fakturace účtu pro využívání veřejné telefonní sítě umožňuje zákazníkům rozšířit možnosti volání a konferencí přes veřejnou telefonní síť nad rámec toho, co je součástí těchto nabídek. Zákazník s aktivovanou fakturací účtu pro využívání veřejné telefonní sítě začíná měsíc s peněžní částkou počátečního zůstatku, která se převádí z předchozího měsíce (a pro první měsíc je nastavena zákazníkem). S tím, jak zákazník spotřebovává minuty, se zůstatek snižuje (podrobné informace o cenách za minutu naleznete v části „Další informace“). Když zůstatek zákazníka dosáhne určité minimální hranice (stanovené zákazníkem), může zákazník buď povolit možnost automatického dobití, která automaticky doplní zůstatek, kdykoli jeho hodnota poklesne na minimální hranici definovanou zákazníkem, NEBO zůstatek doplnit o finanční prostředky ručně.

Na konci každého měsíce je zákazníkovi naúčtován součet všech ručních i automatických částek přidaných k zůstatku během měsíce. Jakýkoli zůstatek zbývající na konci daného měsíce se převede do dalšího měsíce jako počáteční zůstatek.

Prostředky se použijí jen na služby účtu pro využívání veřejné telefonní sítě ve Skypu pro firmy za ceny zveřejněné společností Microsoft v době jejich použití. Všechny prostředky nevyužité do 12 měsíců od data nákupu propadnou.

Fakturace účtu pro využívání veřejné telefonní sítě neplatí automaticky pro všechny uživatele na klientovi, ale (a) správce IT musí přiřadit použití konkrétním uživatelům a (b) pouze uživatelé, kterým je použití přiřazeno, mají přístup ke službám na základě zůstatku pro využívání. Uživatelé, ke kterým není individuálně přiřazena fakturace účtu pro využívání veřejné telefonní sítě, bude služba pozastavena, jakmile bude vyčerpán souhrnný minutový limit klienta.

Automatické dobíjení: Služba automatického dobíjení zákazníkům umožňuje automaticky doplňovat jejich peněžní zůstatek po dosažení minimální hranice (částku pro doplnění i minimální hranici si nastavuje zákazník)

Fakturaci účtu pro využívání veřejné telefonní sítě lze použít v následujících případech:

  • Zákazník využil přidělené vnitrostátní minuty ve svém tarifu s vnitrostátním voláním ve veřejné telefonní síti a potřebuje pokračovat ve volání nad rámec přidělených minut povolených za měsíc.

  • Zákazník využil přidělené mezinárodní nebo vnitrostátní minuty ve svém tarifu s vnitrostátním a mezinárodním voláním ve veřejné telefonní síti a potřebuje pokračovat ve volání nad rámec přidělených minut povolených za měsíc.

  • Zákazník potřebuje umístit odchozí hovory z konference ve veřejné telefonní síti do mezinárodního nebo vnitrostátního umístění, které není zahrnuto v jeho předplatném pro konference přes veřejnou telefonní síť (podrobnosti naleznete v podmínkách použití).

  • Zákazník umožňuje použití příchozích bezplatných čísel buď s konferencemi ve veřejné telefonní síti, nebo s voláním ve veřejné telefonní síti. Bezplatná čísla se účtují podle minut, přičemž výše ceny závisí na tom, v jaké zemi se bezplatné číslo používá.

Úplný seznam sazeb fakturace účtu pro využívání veřejné telefonní sítě naleznete v části Sazby za využívání veřejné telefonní sítě.

Chcete-li se dozvědět více o fakturaci účtu pro využívání veřejné telefonní sítě, přečtěte si Co je fakturaci účtu pro využívání veřejné telefonní sítě?

Podmínky použití služeb veřejné telefonní sítě v Online Skypu pro firmy od společnosti Microsoft

1. Úvod

Společnost Microsoft a její přidružené společnosti (dále společně „Microsoft“) vytvořily tyto Podmínky použití (dále jen „Podmínky“) s cílem podpořit zákazníky v zodpovědném používání služeb veřejné telefonní sítě v Online Skypu pro firmy a tuto infrastrukturu online služeb, systémy, služby a weby, které poskytují tyto služby (dále jen „služby veřejné telefonní sítě“) a které nám pomohou poskytovat spolehlivější a produktivnější služby veřejné telefonní sítě pro všechny uživatele.

Pojem „služby veřejné telefonní sítě“ používaný v těchto Podmínkách zahrnuje služby Online Skypu pro firmy známé jako volání do veřejné telefonní sítě (vnitrostátní i mezinárodní) a konference ve veřejné telefonní síti. Veškerá omezené při použití specifická pro volání do veřejné telefonní sítě nebo konference ve veřejné telefonní síti budou jasně vymezena.

Účelem těchto Podmínek není nahradit ani upravit vaši smlouvu o multilicenčních programech se společností Microsoft, na jejímž základě jste získali služby veřejné telefonní sítě. V případě jakéhokoli rozporu mezi těmito Podmínkami a vaší smlouvou o multilicenčních programech, který není výslovně vyřešen jejich ustanoveními, má přednost smlouva o multilicenčních programech.

Tyto Podmínky stanovují práva a povinnosti platné pro použití těchto služeb i minimální standardy chování, které se od vás očekávají, když používáte služby veřejné telefonní sítě, včetně určitých zakázaných kroků a kvantitativních omezení rozsahu používání, jež se vztahují na určitá předplatná služeb veřejné telefonní sítě, a opatření, která můžeme podniknout, když tyto minimální standardy nesplníte.

Používáním služeb veřejné telefonní sítě souhlasíte s tím, že se budete řídit těmito Podmínkami.

2. Zakázané způsoby použití služeb veřejné telefonní sítě

2.1. Služby veřejné telefonní sítě nesmí být využívány žádným způsobem, který by mohl vystavit společnost Microsoft nebo její pracovníky trestní nebo občanskoprávní odpovědnosti,

2.2. prodej předplacených minut,

2.3. volání čísel ve veřejné telefonní síti (ať jednorázově, postupně, nebo automaticky) za účelem generování zisku pro vás či jiné, které bude výsledkem uskutečnění hovoru, za jiným účelem než kvůli vaší individuální obchodní komunikaci nebo

2.4. neobvyklý systém volání, který neodpovídá běžnému individuálnímu použití předplatného, např. pravidelné krátké hovory nebo volání na několik čísel během krátkého časového období.

3. Omezení předplatného pro používání služeb veřejné telefonní sítě

3.1. Služby veřejné telefonní sítě jsou dostupné prostřednictvím různých nabídek předplatného: Vnitrostátní volání ve veřejné telefonní síti (pouze vnitrostátní volání), Vnitrostátní a mezinárodní volání ve veřejné telefonní síti (vnitrostátní i mezinárodní volání) a Konference ve veřejné telefonní síti (schůzky přes VoIP včetně připojení pro vytáčení ve veřejné telefonní síti a vytáčení serverem ve veřejné telefonní síti). Vnitrostátní volání ve veřejné telefonní síti (vnitrostátní volání), pro účely služeb veřejné telefonní sítě znamená pro uživatele možnost volat na čísla v rámci země, kterou má daný uživatel přiřazenou v Office 365. Například uživatel služeb vnitrostátního volání ve veřejné telefonní síti, kterému bylo pro služby volání ve veřejné telefonní síti přiřazeno umístění ve Spojených státech, může volat na čísla ve veřejné telefonní síti kdekoli v 50 amerických státech.

Pro každý plán předplatného volání do veřejné telefonní sítě existuje limit maximálního počtu minut, který je povolený pro jednoho uživatele za kalendářní měsíc v průběhu období předplatného. Předplacené minuty se budou kumulovat na úrovni klienta jako v následujícím příkladu:

Pro americké předplatné pro vnitrostátní volání ve veřejné telefonní síti smí každý uživatel využít 3 000 minut vnitrostátního volání za kalendářní měsíc (kombinace minut příchozích i odchozích volání). Pokud si klientský zákazník zakoupí předplatné pro vnitrostátní volání ve veřejné telefonní síti pro 10 uživatelů, všichni uživatelé s přiřazeným předplatným společně sdílejí dostupné minuty (např. 10× 3 000 minut = 30 000 minut vnitrostátního volání povoleného pro klienta za kalendářní měsíc). Klienti mohou přidat nová předplatná v různé dny v daném měsíci a uživatelská předplatná lze poskytovat v jiné dny v měsíci. Kalendářní dny využijeme k určení resetování sdílených minut pro jakéhokoli klienta.

Abychom pokračovali s daným příkladem, předpokládejme, že klient koupí dvě americká předplatná vnitrostátního volání ve veřejné telefonní síti k datu 1. prosince 2015. V tomto okamžiku má klient fond 6 000 minut pro vnitrostátní hovory, které může využít do konce daného kalendářního měsíce (do 31. prosince 2015). Klient přidá další dvě předplatná vnitrostátního volání do veřejné telefonní sítě 20. prosince a v tu chvíli se jeho měsíční fond minut zvýší na 12 000. Pokud klient nevyčerpá všech 12 000 minut vnitrostátního volání do konce prosince 2015, do ledna 2016 se mu nepřenesou žádné zbývající minuty. Celkový počet minut daného klienta se místo toho 31. prosince ve 23:59:59 UTC resetuje, takže k 1. lednu 2016 má tento klient k dispozici znovu 12 000 minut pro vnitrostátní hovory. Toto číslo je součtem všech jeho předplatných vnitrostátního volání ve veřejné telefonní síti a dané minuty může využít během ledna.

Standardní minutové limity pro plány předplatného Volání do veřejné telefonní sítě a Konference ve veřejné telefonní síti jsou následující:

Vnitrostátní volání ve veřejné telefonní síti:    

  • 3 000 minut pro vnitrostátní odchozí hovory pro uživatele na měsíc (Spojené státy a Portoriko)

  • 1 200 minut pro vnitrostátní odchozí hovory pro uživatele na měsíc (Velká Británie a Francie)

Vnitrostátní a mezinárodní volání do veřejné telefonní sítě:    

  • 3 000 minut pro vnitrostátní odchozí hovory nebo 600 minut pro mezinárodní odchozí hovory (podle toho, kterého limitu je dosaženo dříve) pro uživatele na měsíc (Spojené státy a Portoriko).

  • 1 200 minut pro vnitrostátní odchozí hovory nebo 600 minut pro mezinárodní odchozí hovory (podle toho, kterého limitu je dosaženo dříve) pro uživatele na měsíc (Francie a Velká Británie).

Země zahrnuté do pokrytí mezinárodním voláním jsou určeny v popisu služby.

Konference ve veřejné telefonní síti    Počet vytáčených minut pro jednotlivá předplatná typu Konference ve veřejné síti nemá žádný konkrétní limit, ale vyhrazujeme si právo omezit nebo vypnout vytáčené nebo serverem vytáčené vnitrostátní konference ve veřejné síti, abychom zabránili zneužití a/nebo podvodům a zachovali kvalitu služeb. Pokud to vyžaduje zachování dobré kvality služeb, také si vyhrazujeme právo upravit nebo odebrat čísla pro vytáčení v rámci konferencí ve veřejné telefonní síti, která vám byla dříve přiřazena.

3.2. Úvodní období    Služby veřejné telefonní sítě byly zákazníkům online služeb společnosti Microsoft nabídnuty poprvé k 1. prosinci 2015. Aby se naši zákazníci mohli seznámit se službami veřejné telefonní sítě a vyhodnotit, jaký objem minut konkrétní placené služby jejich uživatelé opravdu potřebují, společnost Microsoft vylepšila předplatná typu Konference přes veřejnou telefonní síť pro prvních dvacet jedna (21) kalendářních měsíců, po které budou tato předplatná komerčně dostupná (v období mezi 1. prosincem 2015 a 1. zářím 2017, což je úvodní období).

Konference přes veřejnou telefonní síť    Pouze pro úvodní období může být uživatelům účastnícím se schůzek organizovaných licencovanými uživateli povoleno – na základě oprávnění udělených organizátorem schůzky – volat v rámci schůzky na telefonní čísla do kterékoli ze 44 zemí uvedených níže v části 4.1.

Na konci úvodního období, počínaje 1. zářím 2017, se všechny plány předplatného služeb volání ve veřejné telefonní síti vrátí ke standardním podmínkám, které jsou uvedené výše.   

3.3. Následky vyčerpání fondu poskytnutých minut:

Pro volání do veřejné telefonní sítě: Jakmile klient dosáhne měsíčního limitu fondu, všechny služby volání ve veřejné síti (s výjimkou tísňového volání, viz níže) pro čísla přiřazená tomuto klientovi budou po zbývající část daného měsíce pozastaveny, pokud nebude povolena fakturace účtu pro využívání veřejné telefonní sítě. Pro vnitrostátní a mezinárodní volání ve veřejné telefonní síti služba bude pozastavena po vyčerpání měsíčního limitu fondu minut pro vnitrostátní nebo mezinárodní hovory, podle toho, co nastane dříve. Služba se obnoví automaticky první den kalendářního měsíce, který následuje po jejím pozastavení.

Když se klient blíží k měsíčnímu limitu minut ve fondu a když ho 100% vyčerpá, správcům klienta určeným v jeho zákaznickém účtu služby Office 365 pošleme e-mail, který je upozorní, že se blíží vyčerpání limitu, případně že k němu už došlo.

Pokud klient vyčerpá měsíční limit minut, možnost volání na tísňové linky nebude pozastavena.   

3.4. Společnost Microsoft může dle vlastního uvážení tyto Podmínky čas od času změnit. Změny provedené v těchto Podmínkách se budou pravděpodobně vztahovat pouze na nová nebo obnovená předplatná, pokud se nerozhodnete, že chcete tyto změny uplatnit u stávajícího předplatného.

4. Volání na čísla s prémiovou sazbou

Souhlasíte, že společnost Microsoft zablokuje všechna volání na telefonní čísla s kódy o 10 číslicích i kratšími, u kterých by volaná strana účtovala volající straně dodatečné poplatky (buď přímo, nebo nepřímo). Tato čísla se často nazývají čísla s „prémiovou sazbou“ a poplatky spojené s těmito hovory nejsou součástí služeb volání do veřejné telefonní sítě pro Skype pro firmy, a vy proto souhlasíte, že takové hovory nejsou povoleny.

5. Publikování seznamu adresáře

Pro zákazníky s předplatným v členských státech EU a zemích Evropského hospodářského prostoru platí, že pokud byste chtěli seznam telefonních informací (včetně záznamu v telefonním seznamu) pro vaše telefonní číslo, je možné jej poskytnout. Pokud chcete zažádat o publikaci, obraťte se na oddělení zákaznické podpory

6. Dostupnost

6.1. Pro účely těchto podmínek použití představují následující země ty, na které se vztahují možnosti hovorů během úvodního období definované v části 3.2.

Austrálie

Finsko

Malajsie

Slovensko

Rakousko

Francie

Mexiko

Slovinsko

Belgie

Německo

Nizozemsko

South Africa

Brazílie

Řecko

New Zealand

Jižní Korea

Bulharsko

Hongkong

Norsko

Španělsko

Kanada

Maďarsko

Polsko

Švédsko

Čína

Indie

Portugalsko

Švýcarsko

Chorvatsko

Irsko

Portoriko

Tchaj-wan

Czech Republic (Česká republika)

Itálie

Rumunsko

Thajsko

Dánsko

Japonsko

Rusko

Spojené království

Estonsko

Lucembursko

Singapur

Spojené státy

7. Datum účinnosti

Tato verze podmínek použití služeb veřejné telefonní sítě ve službě Microsoft Skype pro firmy platí pro příslušné licenční smlouvy uzavřené od 1. prosince 2016 do vydání další verze podmínek použití služeb veřejné telefonní sítě ve službě Microsoft Skype pro firmy. Platnost těchto podmínek v žádném případě nepřekročí datum skončení účinnosti jakékoli licenční smlouvy se společností Microsoft uzavřené v období platnosti těchto podmínek.

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×