Podepsání dokumentu

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Funkce popsaná v tomto tématu nápovědy je k dispozici pouze v případě, že jsou nainstalovány některé z následujících verzí serveru Office SharePoint Server 2007 a sady Microsoft Office Enterprise 2007: Čínština (tradiční), Čínština (zjednodušená), Japonština nebo Korejština.

 1. Na panelu zpráv klikněte na tlačítko Approve. Může dojít k chybě, že nemůžete vytvořit nový formulář. V takovém případě ověřte, jestli jste v systému, který aktuálně používáte, registrovaní ve skupině Administrators nebo Power Users.

 2. Přečtěte si informace v zobrazeném dialogovém okně. Kliknutím na příkaz View Approval Line zobrazte a zkontrolujte určenou schvalovací linii. Pokud je připojen soubor, kliknutím na obrázek souboru otevřete a zobrazte připojený soubor. Pokud odesílatel nebo schvalovatel zanechal nějaké sdělení, můžete to zjistit v části schvalovacího sdělení. Další podrobnosti o změnách schvalovací linie najdete v článku Modify Approval Line (Změna schvalovací linie).

 3. Podepište dokument výběrem jedné z možností Approve, Reject, Hold. Pokud chcete dokončit schválení u vlastní autority, zaškrtněte políčko Finish Approval on My Own Authority. Když políčko zaškrtnete a schválíte, zobrazí se v řádku podpisu označení „D“ s příslušným razítkem nebo podpisem. Kromě toho nebudou požadováni další schvalovatelé. Jakmile zvolíte dokončení schválení u vlastní autority a dokončíte proces schvalování, odešle se oznamovací e-mail vedoucímu oddělení schvalovatelů a taky předchozím schvalovatelům. Pro signatáře kooperativního schvalování je možnost Finish Approval on My Own Authority zakázaná.

  • Schválení:    Kliknutím na Approve zobrazte dialogové okno Signature. Uprostřed obrazovky se zobrazí dříve nastavené razítko. V případě potřeby zanechte komentáře v poli Propose for signing this document nebo změňte přidružený certifikát.

  • Odmítnutí:    Kliknutím na Reject zobrazte dialogové okno Signature. Uprostřed obrazovky se zobrazí výchozí razítko odmítnutí. Bez ohledu na schvalovatele se použije stejné výchozí razítko odmítnutí. V případě potřeby zadejte do pole Propose for signing this document důvod odmítnutí. Pokud chcete změnit přidružený certifikát, klikněte na Change.

  • Pozdržení:    Kliknutím na Hold pozdržte svoje rozhodnutí.

 4. V dialogovém okně Signature klikněte na Sign. Když se zobrazí dialogové okno s informací, že dokument byl úspěšně podepsán, vraťte se kliknutím na tlačítko OK do dokumentu.

 5. Ověřte jestli je v dokumentu v řádku podpisu zobrazeno správné razítko, zavřete soubor a ukončete program. V řádku podpisu se ve výchozím nastavení zobrazí titul, razítko a jméno schvalovatele.

 6. Zavřete soubor a ukončete program.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×