Pošta v Outlook Web Appu

Když otevřete Outlook Web App, první věc, kterou uvidíte, bude vaše složka Doručená pošta. Sem dorazí zprávy, které dostáváte, a tady většinou strávíte nejvíc času čtením zpráv a odpovídáním na ně..

V tomto článku

Co se v Poště zobrazuje

Vytvoření nové zprávy

Práce s koncepty

Podokno čtení

Otevření zprávy v samostatném okně

Odstraněné zprávy

Seznam složek

Seznam zpráv

Hledání a předdefinované filtry

Používání Outlook Web Appu na mobilním zařízení

Co dalšího potřebuju vědět?

Co když budu chtít vědět víc?

Co se v Poště zobrazuje

Pošta v Outlook Web Appu

 1. Kliknutím na nové Nová pošta můžete vytvořit novou zprávu.

 2. Seznam složek. Seznam složek obsahuje složky ve vaší poštovní schránce. Může obsahovat i další složky, jako jsou oblíbené položky a složky archivu. Toto podokno můžete sbalit kliknutím na ikonu Dvojitá šipka vlevo nahoře. Složky v tomto zobrazení můžete rozbalovat a sbalovat klinutím na ikony trojúhelníků vedle názvů složek.

 3. Okno hledání. Sem zadejte, co chcete vyhledat, třeba jméno osoby, jejíž zprávy chcete najít, nebo text, který potřebujete vyhledat, abyste našli určitou zprávu.

 4. Seznam zpráv je seznam se zprávami v současné složce.

 5. Konverzace nebo zpráva, kterou vyberete, se zobrazuje v podokně čtení. Na kteroukoliv zprávu v konverzaci můžete odpovědět pomocí možnosti Odpovědět Odpovědět, Odpovědět všem Odpovědět všem nebo Předat dál Přeposlat v horní části zprávy.

 6. Informace o odpovídání na přijaté zprávy najdete v článku Odpovídání na zprávy. Informace o tisku najdete v článku Tisk zpráv.

Informace o změně způsobu zobrazení zpráv najdete v článku Nastavení zobrazení pošty.

Začátek stránky

Vytvoření nové zprávy

Pokud chcete vytvořit novou zprávu:
 1. Klikněte na nové Nová pošta nad seznamem složek. V podokně čtení se zobrazí formulář nové zprávy.

 2. Pokud chcete přidat příjemce, můžete zadat do pole Komu nebo Kopie jméno kohokoli ze své složky kontaktů nebo adresáře vaší organizace, nebo sem napsat e-mailovou adresu. Když poprvé zadáte jméno určité osoby, Outlook Web App vyhledá její adresu. V budoucnu se jméno načte z mezipaměti a rychle přeloží.

 3. Zadejte předmět.

 4. Napište zprávu, kterou chcete poslat. Informace o formátování zprávy najdete v tématu Formátování zpráv v Outlook Web Appu.

 5. Pokud chcete přidat přílohu, klikněte v horní části obrazovky na Vložit Vložit a pak na Příloha a vyhledejte soubor, který chcete připojit. Další informace najdete v článku Práce s přílohami.

 6. Pokud chcete do zprávy vložit obrázek tak, aby se zobrazil, aniž by ho příjemce musel samostatně otevírat, klikněte na Vložit Vložit a potom na Obrázek a přejděte na obrázek, který chcete do zprávy přidat.

 7. Přiložení zprávy ke zprávě

  1. V zobrazení seznamu vyberte zprávu, kterou chcete připojit, a zkopírujte ji stisknutím Ctrl+C.

  2. Otevřete novou zprávu nebo odpovězte na stávající zprávu nebo ji předejte dál.

  3. Když máte novou zprávu otevřenou v podokně čtení, stisknutím Ctrl+V přiložte zprávu, kterou jste zkopírovali.

 8. Můžete vytvořit podpis a buď ho pak přidávat automaticky ke všem zprávám, nebo ho přidávat jenom k některým zprávám. Další informace najdete v tématu Vytvoření a přidání podpisu e-mailu v Outlook Web Appu.

 9. Až budete hotoví a zpráva bude připravená k odeslání, klikněte na send Odeslat.

Začátek stránky

Práce s koncepty

Pokud zprávu nemůžete napsat najednou, nebo chcete před odesláním chvíli počkat, můžete kliknout mimo ni a později se k ní vrátit a dokončit ji. Outlook Web App automaticky zprávu při vytváření ukládá a přidá vám ji do složky konceptů.

Dokončení konceptu zprávy
 1. Přejděte v seznamu složek do složky Koncepty a klikněte na ni.

 2. Kliknutím na zprávu, na které jste pracovali, ji zobrazíte v podokně čtení.

 3. Klikněte na upravit Pokračovat v úpravách. Nebo pokud jste se rozhodli, že zprávu už nechcete odeslat, klikněte na odstranit Zahodit.

 4. Pokud zprávu pořád chcete odeslat, dokončete její úpravy a klikněte na send Odeslat.

Začátek stránky

Podokno čtení

V podokně čtení se zobrazují zprávy. Podokno čtení neslouží jenom ke čtení zpráv, můžete na ně odsud i odpovídat a není potřeba otevírat nové okno.

Podokno čtení zpráv

 • Pokud chcete na některou zprávu odpovědět, vyberte v horní části zprávy Odpovědět Odpovědět, Odpovědět všem Odpovědět všem nebo Předat dál Přeposlat. V podokně čtení se v horní části konverzace zobrazí prázdná zpráva.

 • Pomocí příkazů Označit jako přečtené a Označit jako nepřečtené můžete změnit stav přečtení zprávy.

 • Kliknutím na ikonu rozšířená nabídka můžete zobrazit rozšířenou nabídku s dalšími možnostmi.

Změna umístění podokna čtení
 1. V horní části okna Outlook Web App vyberte ikonu ozubeného kola Ikona Nastavení .

 2. Vyberte Nastavení zobrazení > Podokno čtení.

 3. Vyberte možnosti, které chcete nastavit.

 4. Kliknutím na OK výběr uložíte a zavřete okno Nastavení zobrazení.

Začátek stránky

Otevření zprávy v samostatném okně

Ve výchozím nastavení se zprávy čtou a vytváří v podokně čtení, někdy vám to ale nemusí vyhovovat a potřebujete zobrazit zprávu v samostatném okně.

Při vytváření nové zprávy nebo odpovídání na zprávu, kterou jste dostali, případně jejím přeposílání, ji můžete otevřít v novém okně kliknutím na ikonu nového okna Otevřít v novém okně v horním rohu zprávy.

Pokud chcete zprávu, kterou čtete, otevřít v samostatném okně, klikněte na ikonu rozšířené nabídky rozšířená nabídka a vyberte Otevřít v samostatném okně.

Začátek stránky

Odstraněné zprávy

Když zprávu odstraníte, přesune se do složky Odstraněná pošta. Zprávy ve složce Odstraněná pošta se můžou trvale odstraňovat na základě automatické zásady, kterou nastavil váš helpdesk. Můžete je ale taky odstranit tak, že je vyberete ve složce a odstraníte je ručně, nebo tak, že vyprázdníte složku Odstraněná pošta. Informace o obnovování odstraněných zpráv najdete v tématu Obnovení odstraněných položek nebo e-mailů v Outlook Web Appu.

Vyprázdnění složky Odstraněná pošta
 1. Klikněte na složku Odstraněná pošta pravým tlačítkem myši.

 2. Klikněte na Vyprázdnit.

 3. Kliknutím na OK potvrďte, že chcete položky ze složky Odstraněná pošta trvale odstranit.

Začátek stránky

Seznam složek

V seznamu složek se zobrazují výchozí složky vytvořené pro všechny poštovní schránky a veškeré složky, které vytvoříte. V závislosti na nastavení ve vaší organizaci se můžou taky zobrazovat oblíbené položky a složky archivu.

OWA_mailfolderlist

Seznam složek se dá zavřít kliknutím na dvojitou šipku v horní části seznamu. Kliknutím na některou složku v seznamu zobrazíte její obsah.

Pokud na některou položku v seznamu složek kliknete pravým tlačítkem, zobrazí se nabídka toho, co můžete v souvislosti se složkami udělat – třeba vytvořit novou složku, odstranit stávající složku nebo složku vyprázdnit.

Vytvoření nové složky
 1. Klikněte na jakoukoliv složku v seznamu složek pravým tlačítkem myši a vyberte možnost pro vytvoření nové složky. Do složky, na kterou jste klikli pravým tlačítkem, se přidá nová, nepojmenovaná složka jako její podsložka.

  Pokud chcete vytvořit složku, která nebude podsložka, klikněte pravým tlačítkem na svoje jméno těsně nad svojí složkou Doručená pošta.

 2. Zadejte název nové složky a stiskněte Enter.

Začátek stránky

Seznam zpráv

V seznamu zpráv se zobrazují zprávy v současné složce. Zobrazené zprávy se dají spravovat výběrem filtru nebo pomocí hledání. Seznam zpráv má nástroje, které umožňují rychle provádět některé úkoly.

 • Výběrem ikon na pravé straně seznamu zpráv můžete zprávu nebo konverzaci odstranit nebo k ní přidat příznak. Další ikony označují, které zprávy mají přílohy, důležitost (vysoká nebo nízká) a kolik nepřečtených položek konverzace obsahuje.

 • Kliknutím na zprávu pravým tlačítkem zobrazíte nabídku možností, jako je označení zprávy jako přečtené nebo nepřečtené, její přesunutí do jiné složky nebo vytvoření pravidla na základě této zprávy.

 • Kliknutím na trojúhelník vlevo u zprávy můžete rozbalit konverzaci a zobrazit všechny zprávy v této konverzaci.

 • Pomocí popisku v horní části seznamu zpráv můžete přepínat mezi zobrazením Konverzace podle data a Položky podle data.

seznam zpráv v outlooku

Začátek stránky

Hledání a předdefinované filtry

Okno hledání a a předdefinované filtry najdete v horní části seznamu zpráv.

OWA_mailsearchandfilters

 • Pokud potřebujete něco vyhledat, klikněte do vyhledávacího okna a začněte psát to, co hledáte. Dole se začne zobrazovat seznam návrhů. Kliknutím na některý z nich můžete začít hledat příslušnou položku. Nebo můžete dokončit zadávání vlastní hledané položky a stisknutím klávesy ENTER hledání spustit. Když budete chtít hledání vymazat, klikněte na ikonu v pravé části okna hledání.

 • Jeden z rychlých způsobů volby toho, co se má v seznamu zpráv zobrazit, jsou integrované filtry vše, nepřečteno, pro mě a s příznakem. Filtr vše zobrazí všechny zprávy, nepřečteno zobrazí zprávy, které nebyly označené jako přečtené, pro mě zobrazí všechny zprávy, kde se vaše jméno zobrazuje v polích Komu nebo Kopie, a filtr s příznakem zobrazí všechny zprávy označené příznakem.

Další informace o hledání najdete v článku Hledání v Outlook Web Appu.

Začátek stránky

Používání Outlook Web Appu na mobilním zařízení

Pokud používáte Outlook Web App na mobilním zařízení, třeba tabletu nebo smartphonu, může se vám zobrazit něco jiného, než ukazují obrázky.

Pošta

Většina věcí funguje stejně, jako když používáte Outlook Web App na stolním nebo přenosném počítači, jen některé věci budete dělat trochu jinak.

Klepnutím na ikonu navigace Navigace v dolním rohu se přepíná mezi zobrazeními Pošta, Kalendář a Lidé.

Pokud chcete hledat, klepněte na ikonu hledání Vyhledávání . Pokud si chcete zprávu přečíst na celé obrazovce, klepněte na ikonu čtení Zobrazení na celou obrazovku . Další možnosti výběru zobrazíte klepnutím na ikonu Další možnosti .

Když chcete zobrazit nabídku, namísto kliknutí pravým tlačítkem klepněte a podržte. Pokud chcete ze seznamu zpráv vybrat víc položek, přetáhněte prstem všechny položky, které chcete přidat. Když chcete výběr položky zrušit, přetáhněte ji prstem znovu.

Nové položky vytvoříte klepnutím na ikonu nové položky Nové . Klepnutím na ikony dvojitých šipek Dvojitá šipka vlevo Dvojitá šipka nahoru rozbalíte nebo sbalíte tu část obrazovky, na které jsou zobrazené.

Pokud se při používání mobilního zařízení chcete dostat k Možnostem, klepněte na ikonu Další Další možnosti a potom klepněte na Možnosti. Další informace najdete v článku Možnosti na mobilním zařízení.

Informace o aplikaci OWA pro zařízení najdete v článku OWA pro iPad a OWA pro iPhone.

Začátek stránky

Co dalšího potřebuju vědět?

 • Outlook Web App používá funkci kontroly pravopisu vašeho prohlížeče. Děje se to automaticky a dá se to nakonfigurovat v nastavení webového prohlížeče.

 • Odkazy na nastavení můžete najít tak, že v horní části okna Outlook Web App kliknete na ikonu ozubeného kola Ikona Nastavení . Například:

  • Nastavení účtu, včetně hesla

  • Automatické odpovědi

  • Nastavení zobrazení pro zprávy

  • Offline nastavení

  • Motiv

  • Možnosti pošty, kalendáře a dalších funkcí

Začátek stránky

Co když budu chtít vědět víc?

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×