Požadavky na síť v Office 2016 pro Mac

Aplikace Office 2016 pro Mac poskytují na platformě macOS prostředí nativních aplikací. Každá z aplikací je navržená tak, aby fungovala v různých scénářích, včetně stavů, kdy není k dispozici přístup k síti. Když je počítač připojený k síti, aplikace se automaticky připojují k řadě webových služeb a díky tomu poskytují rozšířené funkce. Tento dokument popisuje, k jakým koncovým bodům a adresám URL se aplikace pokusí získat přístup a jaké služby se v rámci toho poskytují. Tyto údaje využijete při řešení problémů s konfigurací sítě a při nastavování zásad pro síťové proxy servery. Podrobnosti uvedené v tomto dokumentu doplňují informace obsažené v článku Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365.

Koncové body klienta Office: Windows | Mac

Většina tohoto dokumentu sestává z tabulek, které podrobně uvádějí adresy URL sítě, typ a popis nebo funkci, kterou tento koncový bod poskytuje. Jednotlivé aplikace Office se můžou lišit v tom, jaké služby poskytují a jaké je využití jejich koncového bodu. Následující tabulky se věnují těmto aplikacím:

W: Word

P: PowerPoint

X: Excel

O: Outlook

N: OneNote

Typ adresy URL se definuje takto:

 • ST: Statická – adresa URL je pevně zakódovaná v klientské aplikaci.

 • SS: Polostatická – adresa URL je zakódovaná jako součást webové stránky nebo přesměrovače.

 • CS: Služba konfigurace – adresa URL se vrací jako součást služby Office Configuration Service.

Výchozí konfigurace Office 2016 pro Mac

Instalace a aktualizace

Následující síťové koncové body slouží ke stažení instalačního programu Office 2016 pro Mac ze sítě pro doručování obsahu Microsoftu (CDN).

URL

Typ

Popis

https://go.microsoft.com/fwlink/

ST

Služba dopředných odkazů (fwlink) portálu instalací Office 365 odkazující na nejnovější instalační balíčky

https://officecdn.microsoft.com/

SS

Uvádí umístění instalačních balíčků v síti pro doručování obsahu.

První spuštění aplikace

Při prvním spuštění aplikace Office se kontaktují následující koncové body sítě. Tyto koncové body poskytují uživatelům vylepšené funkce Office a adresy URL se kontaktují bez ohledu na typ licence (včetně multilicenčních instalací).

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://config.edge.skype.com/config/v1/Office

WXPON

ST

Konfigurace Publikování testovacích verzí – umožňuje informování o funkcích a experimentování s nimi.

https://ocos-office365-s2s.msedge.net

WXPON

ST

Test konfigurace sítě Publikování testovacích verzí

https://officeclient.microsoft.com/config16

WXPON

ST

Služba Office Configuration Service – hlavní seznam koncových bodů služby

https://nexusrules.officeapps.live.com/nexus

WXPON

ST

Stažení telemetrie pravidel Office – informuje klienta o tom, jaká data a události se mají nahrát do služby telemetrie.

https://nexus.officeapps.live.com/nexus/upload

WXPON

ST

Zprávy o nahrání telemetrie Office – události prezenčního signálu a chybové události, které nastanou v klientovi, se nahrají do služby telemetrie.

https://templateservice.office.com/client/templates/mac15

WXP

CS

Služba šablon Office Online – poskytuje uživatelům online šablony dokumentů.

https://omextemplates.content.office.net/support/templates

WXP

CS

Šablony Office ke stažení – úložiště obrázků PNG šablon

https://store.office.com (appinfo | appinstall)

WXP

CS

Konfigurace Storu s aplikacemi pro Office

https://odc.officeapps.live.com/odc/servicemanager

WXPN

CS

Katalog Office Document Integration Services (seznam služeb a koncových bodů)

https://www.microsoft.com/mac/autoupdate

WXPON

ST

Manifesty Microsoft AutoUpdate – kontroluje, jestli jsou k dispozici aktualizace.

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Aplikace Wikipedie pro konfiguraci a prostředky Office

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikace Mapy Bing pro konfiguraci a prostředky Office

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Aplikace People Graph pro konfiguraci a prostředky Office

https://www.onenote.com/whatsnext

N

ST

Obsah Co je nového pro OneNote

Poznámka: Je potřeba si uvědomit, že služba Office Configuration Service (http://officeclient.microsoft.com) funguje jako služba automatického zjišťování pro všechny klienty Microsoft Office (nejen Mac). Koncové body vrácené v odpovědi jsou totiž polostatické, a to tím, že změny probíhají velmi zřídka (ale jsou přesto možné).

Přihlášení

Při přihlašování do cloudového úložiště se kontaktují následující koncové body sítě. Podle typu účtu můžou být kontaktovány různé služby.

 • MSA: Účet Microsoft – obvykle se používá pro scénáře spotřebitelů a maloobchodních prodejců.

 • OrgID: Účet organizace – obvykle se používá pro komerční scénáře.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://odc.officeapps.live.com/odc/

WXPON

CS

Pomocník při přihlašování pro MSA a OrgID

https://login.windows.net/common/oauth2

WXPON

ST

Služba ověřování systému Windows

https://login.microsoftonline.com/common

WXPON

ST

Služba přihlašování k Office 365 (OrgID)

https://login.live.com

WXPON

ST

Služba přihlašování k účtu Microsoft (MSA)

https://auth.gfx.ms

WXPON

CS

Pomocník pro službu přihlašování k účtu Microsoft (MSA)

https://secure.aadcdn.microsoftonline-p.com

WXPON

SS

Branding přihlašování k Office 365 (OrgID)

https://ocws.officeapps.live.com

WXPN

CS

Lokátor úložiště dokumentů a míst

https://roaming.officeapps.live.com/rs

WXPN

CS

Služba pro naposledy použité dokumenty (MRU)

Poznámka: Přihlášení u licencí založených na předplatném a maloobchodních licencích aktivuje produkt a umožní přístup ke cloudovým prostředkům, jako je OneDrive. U instalací multilicencí se už uživatelům pořád zobrazují výzvy k přihlášení (ve výchozím nastavení), ale to se požaduje jenom u přístupu ke cloudovým prostředkům, protože produkt už je aktivovaný.

Aktivace produktu

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí. Konkrétně se to NETÝKÁ multilicenčních instalací.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://ols.officeapps.live.com

WXPON

CS

Office Licensing Service

Obsah Co je nového

Následující koncové body sítě se vztahují k jenom k aktivacím předplatného Office 365.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://support.content.office.net

WXPN

CS

Obsah stránky HTML Co je nového

https://c.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora knihoven JavaScriptu

https://cs.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora dat JSON

https://c1.microsoft.com

WXPN

CS

Podpora dat JSON

https://c.bing.net

WXPN

CS

Podpora dat JSON

Inteligentní vyhledávání

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://uci.officeapps.live.com

WXPN

CS

Webová služba analytického obsahu

https://www.bing.com

WXPN

CS

Poskytovatel analytického obsahu

https://tse1.mm.bing.net

WXPN

CS

Poskytovatel analytického obsahu

Poslání smajlíka

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://sas.officeapps.live.com

WXPON

CS

Služba Poslat smajlíka

Uložit jako dokument PDF a OpenDocument

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://wordcs.officeapps.live.com

W

CS

Služba pro převod wordových dokumentů (formát PDF a OpenDocument Text)

https://excelcs.officeapps.live.com

X

CS

Služba pro převod excelových tabulek (formát OpenDocument Spreadsheet)

https://pptcs.officeapps.live.com

P

CS

Služba pro převod powerpointových prezentací (formát OpenDocument Presentation)

Aplikace pro Office (neboli doplňky pro Office)

Následující koncové body sítě se vztahují k aktivacím předplatného Office 365 a maloobchodních licencí nebo multilicencí při důvěřování (doplňkům) aplikacím pro Office.

URL

Aplikace

Typ

Popis

https://store.office.com

WX

CS

Konfigurace Storu s aplikacemi pro Office

https://wikipedia.firstpartyapps.oaspapps.com

W

SS

Prostředky aplikace Wikipedie

https://excelbingmap.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Prostředky aplikace Mapy Bing

https://peoplegraph.firstpartyapps.oaspapps.com

X

SS

Prostředky aplikace People Graph

https://appsforoffice.microsoft.com

WX

SS

Knihovny Office JavaScript

https://telemetry.firstpartyapps.oaspapps.com

WX

SS

Služba telemetrie a generování sestav pro aplikace pro Office

https://ajax.microsoft.com

W

SS

Knihovna Microsoft Ajax JavaScript

https://ajax.aspnetcdn.com

X

SS

Knihovna Microsoft Ajax JavaScript

https://*.wikipedia.org

W

SS

Prostředky stránek Wikipedie

https://upload.wikimedia.org

W

SS

Multimediální prostředky Wikipedie

https://wikipedia.firstpartyappssandbox.oappseperate.com

W

SS

Rámec izolovaného prostoru (sandbox) Wikipedie

https://*.virtualearth.net

X

SS

Šablony mapy

Hlášení chyb

Následující koncový bod sítě se vztahuje na všechny aplikace a typy licencí Office 2016. Když dojde nečekaně k chybovému ukončení nějakého procesu, vygeneruje se zpráva, který se odešle do služby Watson.

URL

Typ

Popis

https://watson.microsoft.com

ST

Služba Zasílání zpráv o chybách společnosti Microsoft

Možnosti omezení síťových požadavků a přenosu

Výchozí konfigurace Office 2016 pro Mac poskytuje nejlepší prostředí a možnosti pro koncového uživatele z hlediska funkčnosti i zajištění aktuálního stavu počítače. Při některých scénářích můžete chtít zajistit, aby aplikace nekontaktovaly síťové koncové body sítě. V této části se věnujeme možnostem tohoto scénáře.

Telemetrie

Office 2016 pro Mac v pravidelných intervalech posílá do Microsoftu telemetrické informace. Data se nahrávají do koncového bodu Nexus. Telemetrická data pomáhají technickému týmu získávat informace o stavu a jakémkoli neočekávaném chování jednotlivých aplikací Office. Existují dvě kategorie telemetrie:

 • Prezenční signál – obsahuje informace o verzi a licenci. Tato data se odešlou hned po spuštění aplikace.

 • Použití – obsahuje informace o tom, jak se používají aplikace, a o nezávažných chybách. Tato data se odesílají každých 60 minut.

Pokud chcete aplikacím zabránit v odesílání telemetrie použití, je možné upravit předvolbu SendAllTelemetryEnabled. Předvolby jsou specifické pro jednotlivé aplikace a dají se nastavovat v profilech konfigurace macOS nebo ručně z Terminálu:

defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Word SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.autoupdate2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Office365ServiceV2 SendAllTelemetryEnabled -bool FALSE

Telemetrie prezenčních signálů se odesílá vždycky a nedá se zakázat.

Názory uživatelů a průzkumy

Office 2016 pro Mac umožňuje poskytovat zpětnou vazbu ohledně vašich zkušeností s Office. Tuto zpětnou vazbu využíváme k vylepšování produktu, porozumění žádostem o nové funkce a průběžnému vyhodnocování spokojenosti našich zákazníků s těmito změnami. Existují dvě kategorie zpětné vazby: Názor uživatele a Průzkum.

 • Názor uživatele iniciuje osoba, která používá Office. Ta může poslat komentář, případně i snímek obrazovky nebo e-mailovou adresu.

 • Průzkum iniciuje Office. Zobrazí se jako oznámení, které se dá ignorovat. Můžete poslat hodnocení a případně i komentář. Průzkumy se rozesílají maximálně jednou za 3 měsíce.

Názory uživatelů a průzkumy můžete v Office zakázat v jednotlivých aplikacích. Předvolba SendASmileEnabled se dá nastavit v profilech konfigurace macOS nebo ručně z Terminálu:

defaults write -app "AppName" SendASmileEnabled -bool FALSE
    Example:
defaults write com.microsoft.Word SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Excel SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Powerpoint SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.Outlook SendASmileEnabled -bool FALSE
defaults write com.microsoft.onenote.mac SendASmileEnabled -bool FALSE

Přečtěte si další informace o tom, jak shromažďujeme data a chráníme osobní údaje.

Hlášení chyb

Když nastane závažná chyba aplikace, aplikace se neočekávaně ukončí a odešle do služby Watson zprávu o chybě. Tato zpráva obsahuje zásobník volání, což je seznam kroků v aplikaci, které k chybě vedly. Tyto kroky technickému týmu pomáhají určit přesnou funkci, která způsobila selhání, spolu s důvodem selhání.

V některých případech způsobí chybové ukončení aplikace obsah dokumentu. Když aplikace jako příčinu označí dokument, zeptá se uživatele, jestli může se zásobníkem volání poslat také dokument. Uživatelé se u této otázky můžou informovaně rozhodnout. Správci IT můžou mít přísné požadavky na přenos dokumentů a rozhodnout jménem uživatele, že se nemají dokumenty nikdy posílat. Následující předvolbu je možné nastavit tak, aby se zabránilo odesílání dokumentů a byla potlačená výzva pro uživatele:

defaults write com.microsoft.errorreporting IsAttachFilesEnabled -bool FALSE

Poznámka: Pokud je atribut SendAllTelemetryEnabled nastavený na hodnotu FALSE, budou všechny zprávy o chybách pro tento proces zakázané.

Aktualizace

Microsoft vydává aktualizace pro Office 2016 pro Mac v pravidelných intervalech (obvykle jednou měsíčně). Důrazně uživatelům a správcům IT doporučujeme, aby měli v počítačích vždy nainstalované poslední aktualizace a měli tak nainstalované nejnovější opravy zabezpečení. Tam, kde správci IT chtějí aktualizace počítače kontrolovat a řídit sami, můžou nastavit následující předvolbu tak, aby zabránila procesu AutoUpdate automaticky zjišťovat a nabízet aktualizace produktů:

defaults write com.microsoft.autoupdate2 HowToCheck -string ‘Manual’

Vrátit se můžete pomocí tohoto odkazu: https://aka.ms/macofficeendpoints

Viz taky

Síťové požadavky v Office 2016 pro Mac

Adresy URL a rozsahy IP adres pro Office 365

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×