Počítané položky v Excelu a službách Excel Services

Počítané položky v Excelu a službách Excel Services

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Microsoft Excel 2013 nabízí množství různých funkcí business intelligence, které umožňují vytvářet efektivní sestavy, přehledy výkonnostních metrik a řídicí panely. Mezi nové a zdokonalené funkce patří možnost vytvářet počítané položky, jako jsou počítaná pole, počítané členy a počítané míry. V tomto článku najdete informace o těchto počítaných položkách a o tom, jestli jsou podporované v Excel Services.

Počítané položky v Excel Services

V Excel lidé můžou vytvořit počítané položky, které obsahují Počítaná pole, Počítané mírya Počítané členy. Počítané položky umožňují definice a použití vlastních výpočtů a sad položek, které nejsou v databází, které slouží k vytvoření sestavy kontingenčního grafu nebo kontingenční tabulky.

Pokud máte sešit, který obsahuje počítané položky, můžete sdílet sešit s ostatními odesláním do Sharepointové knihovny. V závislosti na konfiguraci vašeho prostředí Sharepointu mohou uživatelé obvykle prohlížet a používat sešity obsahující počítané položky v okně prohlížeče. Některé prostředí však nemusí podporovat tuto možnost.

Pokud vaše organizace používá Office Web Apps serveru vedle SharePoint serveru 2013 (místně), potom služby Excel Services (SharePoint Server 2013) nebo Excel Web App (Office Web Apps Server)slouží k vykreslování sešitů v okně prohlížeče. Toto rozhodnutí může ovlivnit, zda sešity obsahující počítané pole (vytvořená pomocí doplňku Power Pivot pro Excel) můžete zobrazit v okně prohlížeče.

Následující tabulka přehledně ukazuje, jestli jsou počítané položky podporované v Excel Services (SharePoint Server 2013), aplikaci Excel Web App (Office Web Apps Server) a aplikaci Excel Online (v SharePointu Online).

Počítaná položka

Excel Services (SharePoint Server 2013, místně)

Excel Web App (Office Web Apps, místně)

Excel Online (ve službě SharePoint Online)

Počítané míry

Ano

Ano

Ano, pokud jsou podporované zdroje dat, které se používají v Sharepointu Online. V tématu použití externích dat v sešitech na Sharepointu Online.

Počítané členy

Ano

Ano

Ano, pokud jsou podporované zdroje dat, které se používají v Sharepointu Online. V tématu použití externích dat v sešitech na Sharepointu Online.

Počítaná pole

Ano

Ne

Funkce Power Pivotu, včetně počítaných polí a datových modelů, nejsou na Office Web Apps Serveru (místně) podporované.

Ano, pokud jsou podporované zdroje dat, které se používají v Sharepointu Online. V tématu použití externích dat v sešitech na Sharepointu Online.

Další informace najdete v následujících článcích:

Důležité informace: Když se pokusíte zobrazit v okně prohlížeče sešit obsahující počítané položky (nebo nepodporované funkce) a objeví se chybová zpráva oznamující, že sešit není podporovaný, zkuste sešit otevřít v aplikaci Excel 2013.

Začátek stránky

Co jsou počítané míry?

Počítaná míra je vlastní výpočet, který můžete vytvořit v aplikaci Excel při práci s vícerozměrnými daty uloženými ve službě SQL Server Analysis Services. Počítané míry se hodí k definování výpočtů, které ještě nejsou v databázi. Takové vlastní výpočty můžou být třeba:

 • míra prodejní kvóty používající určitý vzorec,

 • Míra procenta z celku položek ve skupině

 • Míra hrubého zisku používající složitý dotaz

 • míra výnosu vypočítaná z celkového hrubého zisku a produkčních nákladů.

Při vytváření počítané míry definujete dotaz MDX (Multidimensional Expressions). Uděláte to jednoduše v Excelu pomocí dialogu Počítaná míra, ve kterém můžete sestavit dotaz přetahováním položek.

Vytvoření počítané míry v aplikaci Excel

 1. Vytvořte kontingenční tabulku nebo kontingenční graf z dat uložených v datové krychli služby Analysis Services.

 2. Na kartě Analyzovat ve skupině Výpočty vyberte Nástroje OLAP > Počítaná míra MDX. Otevře se dialog Nová počítaná míra.

 3. Do pole Název zadejte název počítané míry.

 4. (Tento krok je nepovinný.) Pokud chcete zadat, kde se má počítaná míra v seznamu Pole kontingenční tabulky (nebo Pole kontingenčního grafu) zobrazit, proveďte jeden nebo oba následující kroky:

  • V seznamu Skupina měr zadejte, kde chcete, aby se počítaná míra zobrazila v seznamu Pole kontingenční tabulky (nebo Pole kontingenčního grafu). Pokud skupinu měr nezadáte, zobrazí se počítaná míra ve skupině s názvem Hodnoty.

  • Do pole Složka zadejte název pro vytvoření složky zobrazení počítané míry.

 5. Z karty Pole a položky přetáhněte položku (například míru) do podokna MDX.

 6. Za položku v podokně MDX přidejte operaci, jako je +, −, / nebo *.

 7. Z karty Pole a položky přetáhněte do podokna MDX další položku.

 8. Opakováním kroků 5 až 7 sestavte z položek požadovaný vzorec.
  Pokud vytváříte například počítanou míru s názvem Výnosy, můžete mít v podokně MDX přibližně takovýto dotaz
  [Measures].[Product Cost]+[Measures].[Gross Profit]

 9. Kliknutím na Testovat vícerozměrový výraz v jazyce MDX ověřte, že bude dotaz fungovat správně.

 10. Kliknutím na OK vytvořte počítanou míru.

 11. Pokud chcete použít počítanou míru v sestavě, vyberte jí v seznamu Pole kontingenční tabulky (nebo Pole kontingenčního grafu). Najdete jí na místě zadaném v kroku 4.

Poznámka: Protože aplikace Excel MDX počítané míry slouží k vytvoření relace určitém výpočtu pro zdroje dat SQL Server Analysis Services, počítané míry bude omezena relace a připojení ke zdroji dat, který jste použili. Další informace o vytváření relace s rozsahem počítaných členů.

Začátek stránky

Co jsou počítané členy?

Počítaný člen je sada členů, kterou můžete definovat v aplikaci Excel při práci s vícerozměrnými daty uloženými ve službě Server Analysis Services. Počítané členy se hodí k definování sad položek, které ještě nejsou v databázi. Takové vlastní sady můžou být třeba tyto:

 • oblast tvořená určitými zeměpisnými oblastmi, například zeměmi, kraji nebo regiony,

 • Skupina výrobků počítaných do množstevní kvóty obchodního zástupce

 • sada propagačních činností spojených s určitou marketingovou kampaní.

Podobně jako u počítaných měr, při vytváření počítaného členu definujete dotaz MDX. Uděláte to jednoduše v Excelu pomocí dialogu Počítaný člen, ve kterém můžete sestavit dotaz přetahováním položek.

Poznámka: Když pracujete s kontingenční tabulkou v Excelu a pomocí nástrojů OLAP přidáte počítaný člen, nebudete moct zrušit jeho výběr v rozevíracím seznamu Seznam polí, pokud je zdroj dat připojený k serveru se systémem SQL Server 2008 nebo starším. Pokud je zdroj dat připojený k serveru se systémem SQL Server 2008 R2 nebo novějším, můžete v rozevíracím seznamu filtru vybrat počítaný člen a zrušit jeho výběr.

Vytvoření počítaného členu v aplikaci Excel

 1. Vytvořte kontingenční tabulku nebo kontingenční graf z dat uložených v datové krychli služby Analysis Services.

 2. Na kartě Analyzovat ve skupině Výpočty vyberte Nástroje OLAP > Počítaný člen MDX. Otevře se dialog Nový počítaný člen.

 3. Do pole Název zadejte název počítaného členu.

 4. V seznamu Nadřazená hierarchie zadejte, kde chcete, aby se počítaný člen zobrazil v seznamu Pole kontingenční tabulky (nebo Pole kontingenčního grafu).
  Vybírejte velmi pečlivě. Budete potřebovat vědět, jaké umístění počítaného členu jste zadali, abyste ho pak mohli použít v sestavě kontingenční tabulky (nebo sestavě kontingenčního grafu).

 5. Z karty Pole a položky přetáhněte položku (například hierarchii dimenze) do podokna MDX.

 6. Za položku v podokně MDX přidejte operaci, jako je +, −, / nebo *.

 7. Z karty Pole a položky přetáhněte do podokna MDX další položku.

 8. Opakujte kroky 5 až 7, dokud z položek nesestavíte celý vzorec.
  Pokud vytváříte třeba počítaný člen s názvem Základní produkty, který zahrnuje všechny kategorie výrobků kromě dvou, můžete mít v podokně MDX takovýto dotaz
  [Product].[Product Categories]-[Product].[Product Categories].[Category].&[4]-[Product].[Product Categories].[Category].&[3]

 9. Kliknutím na Testovat vícerozměrový výraz v jazyce MDX ověřte, že bude dotaz fungovat správně.

 10. Kliknutím na OK vytvořte počítaný člen.

 11. Pokud chcete přidat počítaný člen do kontingenční tabulky (nebo kontingenčního grafu):

  1. Přesvědčte se, že je u sestavy vybraná aspoň jedna míra.

  2. V seznamu Pole kontingenční tabulky (nebo Pole kontingenčního grafu) rozbalte nadřazenou dimenzi, kterou jste zadali v kroku 4.

  3. Zaškrtněte políčko vedle hierarchie dimenze, která odpovídá hierarchii použité k vytvoření počítaného členu. V sestavě se zobrazí informace pro všechny členy dimenze ve skupině včetně počítaného členu, který jste vytvořili.

 12. (Nepovinný krok.) Pokud chcete v sestavě zobrazit informace jenom pro počítaný člen, uděláte to takto:

  1. V seznamu Pole kontingenční tabulky (nebo Pole kontingenčního grafu) přesuňte ukazatel myši na hierarchii dimenze, která obsahuje počítaný člen.

  2. Kliknutím (nebo klepnutím) na zobrazenou šipku dolů otevřete dialog Vybrat pole.

  3. Zrušte zaškrtnutí políček u všech položek kromě počítaného členu, který jste vytvořili.

Začátek stránky

Co jsou počítaná pole?

Počítaná pole jsou užitečné, když budete chtít vytvořit výpočtových položek v kontingenční tabulce nebo sestavu, která nepoužívá multidimenzionální data uložená v služby Analysis Services, ale raději používá data do datového modelu v sešitu vytvořený s využitím Power Pivotu v Excel. Hodnoty v počítaných polích můžete měnit v závislosti na kontextu. Výběr řádků, sloupců, filtry, nebo ve vlastní vzorce pomocí Výrazů DAX (Data Analysis) v doplňku PowerPivotje určen kontextu.

Podobně jako u počítaných měr a počítaných členů jsou počítaná pole uvedená v seznamu Pole kontingenční tabulky (nebo Pole kontingenčního grafu), obvykle ve skupině Hodnoty. Při vytváření počítaných polí máte dostupných několik možností.

Vytvoření počítaného pole v aplikaci Excel

Podrobné informace o vytváření a práci s počítanými poli najdete v následujících zdrojích:

Začátek stránky

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×