Plánovaná doba trvání (pole úkolu)

Pole Plánovaná doba trvání znázorňuje celkovou délku aktivního pracovního času úkolu, která byla zadána nebo vypočtena aplikací Microsoft Project na základě data zahájení, data dokončení, kalendářů a jiných faktorů plánování. Plánovaná doba trvání představuje obecně množství pracovního času od zahájení po dokončení úkolu bez započtení času mezi rozdělenými úkoly nebo nepracovního času. U ručně naplánovaný úkol vyjadřuje toto pole Doba trvání doporučenou aplikací Project a je určeno pouze pro čtení. U automaticky naplánovaný úkol je délka plánované doby trvání stejná jako délka v poli Doba trvání.

Datový typ:    Pole doby trvání

Typ položky:    Vypočítané nebo zadané pole

Způsob výpočtu:    Není-li doba trvání zadána do pole Doba trvání ručně nebo automaticky naplánovaného úkolu, aplikace Project vypočítá plánovanou dobu trvání úkolu z množství aktivního pracovního času mezi naplánovaným zahájením a naplánovaným dokončením úkolu a zadá tuto hodnotu do pole Plánovaná doba trvání. Nelze-li rozpoznat datum zahájení nebo dokončení, aplikace Project odhadne dobu trvání na jeden den.

U automaticky naplánovaného úkolu můžete v poli Plánovaná doba trvání zadat nebo vybrat hodnotu, čímž se aktualizuje pole Doba trvání. U ručně naplánovaných úkolů je pole Plánovaná doba trvání určeno jen pro čtení.

Nejvhodnější použití:    Pomocí pole Plánovaná doba trvání lze zjistit, jaké výpočty provádí aplikace Project u ručně naplánovaných úkolů. Doba zobrazená na světleji zbarvených zástupných pruzích Ganttova diagramu rovněž vyjadřuje naplánovanou dobu trvání.

Příklad:    Podle plánu má pracovník Mikluš pracovat na ručně naplánovaném úkolu Napsání návrhu ve středu, čtvrtek a pátek. Pracovník Hřebíček má na stejném úkolu pracovat ve středu a čtvrtek. Pracovník Hernady má na tomto úkolu pracovat v pondělí a úterý. Chcete ověřit, zda je zadaná doba trvání správná. Do tabulkové části Ganttova diagramu proto přidáte pole Plánovaná doba trvání, ve kterém se zobrazí pracovní doba pro úkol Napsání návrhu, tudíž jeho naplánovaná doba trvání je pět dnů (středa, čtvrtek, pátek, pondělí a úterý).

Poznámky:    Výchozí doba trvání nových úkolů je 1 den (1d?). Otazník zde označuje, že se jedná o odhadovanou dobu trvání. K jakékoli odhadované době trvání přidejte otazník. Odebráním otazníku označíte, že jde o potvrzenou dobu trvání. Odhadovanou dobu trvání lze rovněž použít k filtrování nebo řazení.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×