Plánování webů a správa uživatelů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud se staráte o správu všech týmových webů organizace pro předplatné Office 365 Small Business, vysvětlí vám tento článek některé důležité úkoly a koncepce spadající do správy kolekce webů a jejích uživatelů.

V tomto článku

Co je kolekce webů?

Správa kolekce webů

Plánování webů v kolekci webů

Správa uživatelů

Plánování využití funkcí kolekce webů

Plánování povolení více jazyků na webech

Co je kolekce webů?

Výchozí weby SharePointu Online v Office 365 Small Business jsou součástí jedné kolekce webů. Kolekce webů je skupina sharepointových webů, které mají stejného vlastníka a společné nastavení pro správu, například oprávnění. Kolekce webů mají hierarchickou strukturu a vždycky obsahují jeden web nejvyšší úrovně a libovolný počet webů, které mu jsou podřízené.

Hierarchický diagram kolekce webů zobrazující web nejvyšší úrovně a podřízené weby

Kolekce webů SharePointu Online obsahuje na začátku tři kolekce webů: týmový web, osobní weby a veřejný web. Pod týmovým webem můžete vytvářet další podřízené weby. Individuální uživatelé můžou taky pod svými osobními weby vytvářet podřízené weby.

Poznámka : V SharePointu Online pro Office 365 Small Business se nedají vytvářet další kolekce webů.

Týmový web    Týmový web a weby, které vytvoříte ve skupinovém rámečku, jsou k dispozici pro uživatele, které zvete udělením oprávnění k webu nebo externím uživatelům explicitně sdílení webu s pomocí funkce externího sdílení. Ve výchozím nastavení všem uživatelům v adresáři Office 365 se přidá jako členů do kolekce webů interní a jako návštěvníkům veřejného webu kolekce webů. Se na týmovém webu, organizace, týmu nebo skupiny můžete připojit k sobě navzájem a spolupráce na dokumentech a jiných souborů, publikovat oznámení, naplánovat schůzky, spravovat úkoly, sledování problémů nebo položek Akce, obsahují informace v seznamech atd. Můžete taky vytvořit různé podřízených webů z dostupných šablon webu na týmovém webu.

Veřejný web:    Veřejný web slouží jako webová prezentace vaší organizace. Veřejný web obsahuje všechno, co potřebujete, abyste mohli začít s návrhem vlastního webu – knihovny pro ukládání obsahu, jako jsou loga, obrázky a dokumenty, ale především Správce návrhu, s jehož pomocí můžete přizpůsobit obsah a styl svého webu.

Osobní weby (weby Osobní web): Osobní weby nabízejí uživatelům organizace pestrou paletu funkcí sociálních sítí. Mezi tyto funkce patří:

 • Informační kanál:    Stránka, na které spolu uživatelé webu můžou vzájemně komunikovat

 • OneDrive pro firmy:    Místo, kde můžou uživatelé ukládat, sdílet a synchronizovat své firemní dokumenty, fotky a jiné multimediální soubory

 • Weby:    Přizpůsobená stránka, na kterou si uživatelé můžou ukládat zástupce užitečných webů

 • Profil:    Stránka, na které se uživatelé můžou představit ostatním uživatelům v organizaci

Začátek stránky

Správa kolekce webů

Jako správce kolekce webů máte ke kolekci webů oprávnění na úrovni Úplné řízení. To znamená, že máte přístup k obsahu na všech podřízených webech týmového webu a pomocí Správce návrhu můžete navrhovat veřejný web. Můžete spravovat uživatelská oprávnění pro týmový a veřejný web a plnit správcovské úkoly relevantní pro tyto weby. Kromě toho může být součástí vaší role správce kolekce webů taky plnění celé řady jiných úkolů.

Typické povinnosti správce kolekce webů

Pokud jste správcem kolekce webů pro web SharePointu Online, můžete například:

 • Sloužit jako styčný bod mezi uživateli a globálním správcem Office 365 (pokud neplníte zároveň tuto roli).

 • Udělovat uživatelům oprávnění pro přístup k týmovému webu.

 • Udělovat uživatelům oprávnění pro návrh veřejného webu.

 • Rozhodovat o tom, kdo bude mít přístup k důležitému obsahu uloženému na webech SharePointu Online (konfigurací oprávnění na úrovni kolekce webů)

 • Rozhodovat o tom, jaké funkce zpřístupníte uživatelům, kteří budou používat weby ve vaší kolekci webů

 • Poskytovat technickou podporu uživatelům vaší kolekce webů

 • Zvolit sekundárního správce kolekce webů pro svou kolekci webů.

 • Pomáhat se správou určitých funkcí, například:

  • Zapínat a vypínat dostupné funkce kolekce webů

  • Vytvářet nebo přizpůsobovat typy obsahu webu.

  • Nastavovat místní nastavení.

Začátek stránky

Plánování webů v kolekci webů

I když je vytvoření dalších webů pro tým poměrně jednoduché, je vhodné požadované weby předem naplánovat, aby se po čase dala správa webů SharePointu Online zvládnout. Taky byste měli uvažovat o tom, jestli uživatelům ve firmě umožníte nebo neumožníte vytvářet jejich vlastní weby pro řízení projektů. Pokud chcete centralizovanější kontrolu nad vytvářením webů, měli byste tuto možnost vypnout (pokud změníte názor, můžete ji později kdykoli zapnout). Další informace najdete v článku Nechte uživatele vytvářet své vlastní týmové weby.

Tady je seznam šablon webů, které jsou dostupné v SharePointu Online pro Office 365 Small Business, společně s popisem každé šablony. Pomocí tohoto seznamu se můžete rozhodnout, jaké typy webů budou pro vaši organizaci nejvhodnější.

 • Blog:    Web pro osobu nebo tým určený k vystavování nápadů, pozorování a zkušeností, ke kterým můžou návštěvníci webu zadat komentáře.

 • Web komunity:    Web pro účast v diskusích komunity.

 • Web Projectu:    Web, který umožňuje řízení a spolupráci na projektu.

 • Týmový web:    Web umožňující týmům rychle uspořádávat, vytvářet a sdílet informace. Nabízí knihovnu dokumentů a seznamy pro správu oznámení, položek kalendáře, úkolů a diskusí.

Zásady správného řízení

Zásadami správného řízení se rozumí soustava zásad, rolí, zodpovědností a procesů, které určují, nařizují a řídí způsoby, jakými týmy organizace spolupracují, aby dosáhly obchodních cílů. Pokud jde o kolekci webů SharePointu Online, může plán zásad správného řízení sloužit jako pomůcka při plánování rolí, zodpovědností a zásad potřebných k podpoře vaší kolekce webů. Součástí tohoto plánu můžou být mimo jiné následující body:

 • Informační architektura včetně webových stránek, dokumentů, seznamů a dat

 • Činnosti spojené s údržbou, například správa uživatelských účtů

 • Zásady přizpůsobení a firemní identity

 • Školení

Je důležité Příprava plánu řízení pro vaši organizaci. Účast ve vývoji zásad správného řízení plánu, pomůžete identifikaci vlastnictví pro firmy a technické týmy definování kdo je zodpovědný za oblasti, které systému. Další informace o přípravě zásady správného řízení plánu najdete v článku Doporučené postupy pro vytváření a správu týmových webů.

Začátek stránky

Správa uživatelů

Uživatelské účty vytváří globální správce Office 365. Jako správce kolekce webů těmto uživatelům přiřazujete oprávnění pomocí Nastavení Ozubené kolečko Nastavení, které nahradilo Nastavení webu týmového webu.

Uživatelské účty v Office 365

Globální správce přidává do Office 365 Small Business nové uživatele pomocí Centra pro správu Office 365, což je portál pro správu uživatelů a konfiguraci služeb. Při přidávání nového uživatele postupuje globální správce takto:

 • Určí, jestli bude mít tento uživatel taky přístup k centru pro správu.

 • Nastaví pro daného uživatele zeměpisnou polohu.

 • Vybere typ uživatelské licence.

 • Vytvoří pro daného uživatele uživatelské jméno a heslo.

Uživatelé týmového webu

Po přidání nového uživatele do adresáře uživatelů Office 365 Small Business se tento uživatel automaticky přidá do sharepointové skupiny s názvem Členové na interním webu (osoby, které můžou upravovat obsah a stránky) a Návštěvníci na veřejných webech (osoby, které můžou prohlížet a číst). Pokud potřebujete, aby někteří uživatelé měli širší přístup než jako Návštěvník nebo Člen, můžete upravit jejich oprávnění tím, že je přidáte do dalších sharepointových skupin, třeba Vlastníci (osoby s možností úplného řízení webu). Úrovně oprávnění a členství v sharepointových skupinách jsou specifikované v oblasti Nastavení pod odkazem Uživatelé a oprávnění. Další informace o úrovních oprávnění a členství ve skupinách najdete v oddílu Úrovně oprávnění a členství ve skupinách tohoto článku.

Úrovně oprávnění a členství ve skupinách

Úrovně oprávnění jsou kolekce oprávnění (neboli sharepointových práv), které uživatelům umožňují plnit související úkoly. Třeba úroveň oprávnění Čtení obsahuje mimo jiné oprávnění Zobrazit položky, Otevřít položky, Zobrazit stránky a Zobrazit verze, což jsou všechno oprávnění potřebná k zobrazení stránek, dokumentů a položek na sharepointovém webu. Oprávnění můžou být součástí několika úrovní oprávnění.

Nedoporučuje se přiřazovat oprávnění přímo jednotlivým uživatelům, protože pak může být hodně obtížné sledovat a řídit, kdo má k webům přístup. Lepší je přiřadit oprávnění sharepointovým skupinám a potom přiřadit jednotlivé uživatele do příslušných sharepointových skupin. Můžete taky využít automaticky vytvořené sharepointové skupiny.

Sharepointová skupina je množina uživatelů definovaná kvůli snadné správě oprávnění na úrovni kolekce webů. Každé skupině je přiřazená nějaká výchozí úroveň oprávnění.

Poznámka :  Pokud sharepointovým skupinám přiřadíte úrovně oprávnění na úrovni kolekce webů, zdědí tyto úrovně oprávnění všechny weby a veškerý obsah webů. Tomuto výchozímu chování se říká dědičnost oprávnění. Můžete taky určit, jestli se má dědičnost oprávnění přerušit, nebo udělit jedinečná oprávnění. To se hodí, pokud máte soubory, které by měli vidět jenom konkrétní uživatelé. Jakmile přerušíte dědičnost oprávnění, můžete odebrat všechny ostatní sharepointové skupiny a dát přístup jenom konkrétním sharepointovým skupinám nebo uživatelům.

Protože oprávnění uživatele určují, co bude tento uživatel moct na webu zobrazit a používat, musíte jeho členství v sharepointových skupinách pečlivě promyslet. Třeba uživatel zodpovědný za vytváření a úpravu webů musí být aspoň členem skupiny Návrhář. Naopak uživateli, který jenom potřebuje číst obsah nebo přidávat komentáře na blog, bude stačit členství ve skupině Členové.

Výchozí role

Tady najdete výchozí role SharePointu Online s popisem činností, které může na webu dělat uživatel s konkrétní rolí.

 • Správci kolekce webů    Správci kolekce webů mají úroveň oprávnění Úplné řízení . Mají přístup k obsahu v všechny podřízené weby na týmový web a použít k návrhu webu webu Návrhář webu. Mohou přidání uživatelů na web a potom týmový web a úkoly správy a auditování pro weby důležité.

 • Vlastníci webu    Ve výchozím nastavení členové skupiny Vlastníci mají úroveň oprávnění Úplné řízení webu vytvořené na týmovém webu. Můžete přidat uživatele a provádět úlohy správy pro své weby důležité. Návrhář webu lze také použít k návrhu webu.

  Tip :  Na domovskou stránku webu je vhodné přidat kontaktní údaje vlastníka webu. Tyto informace pomohou uživatelům najít vlastníka v případě, že potřebují pomoc se správou.

  Poznámka : Uživatel, který na týmovém webu vytvoří web pod webem nejvyšší úrovně, se automaticky stává jeho vlastníkem.

 • Návrhář:    Členové skupiny Návrh mají úroveň oprávnění Návrh. Můžou na týmovém webu vytvářet seznamy a knihovny dokumentů, upravovat stránky a používat motivy, ohraničení a šablony stylů. Můžou taky používat Návrháře webu k návrhu webů.

 • Úprava    Ve výchozím nastavení ve skupině Členové znají Upravit úroveň oprávnění. Na týmovém webu Editor můžete zobrazit a přidat, aktualizovat a odstranit a schvalovat a přizpůsobovat seznamy a knihovny. Návrhář webu budou nelze použít k návrhu webu.

 • Přispěvatel:    Úroveň oprávnění Přispívání nemá standardně žádná skupina. Přispěvatelé můžou na týmovém webu jenom přidávat, upravovat a odstraňovat položky v existujících seznamech a knihovnách dokumentů a pracovat s webovými částmi. Přispěvatelé nemůžou používat Návrháře webu k návrhu webů.

 • Návštěvník:    Členové skupiny Návštěvníci mají úroveň oprávnění Čtení. Návštěvníci můžou na týmovém webu jenom prohlížet stránky, položky seznamů a dokumenty. Návštěvníci nemůžou používat Návrháře webu k návrhu webů.

Správní role

Při vytvoření prvního webu SharePointu Online se standardně vytvoří následující správní role:

 • Globální správce:    Správce Office 365 na nejvyšší úrovni. Při registraci k nákupu Office 365 se stanete globálním správcem. Globální správci mají přístup ke všem funkcím centra pro správu Office 365 (jako je přidávání uživatelů do adresáře, přidávání domén a správa nastavení služeb) a jenom oni můžou přiřazovat jiné role správců. Firma může mít víc globálních správců, ale první globální správce se standardně stane výchozím správcem kolekce webů SharePointu Online.

 • Správce kolekce webů:    Správci kolekce webů mají úplné řízení pro kolekci webů SharePointu Online. Mají přístup k obsahu všech podřízených webů na týmovém webu a pomocí Návrháře webu navrhují weby na veřejném webu. Můžou na týmový a veřejný web přidávat uživatele a plnit úkoly správy a auditu, které jsou pro tyto weby relevantní. Správce kolekce webů může pomocí stránky Nastavení webu přidat dalšího správce kolekce webů nebo změnit správce kolekce webů.

Další informace o správě uživatelů a oprávnění najdete v článcích Plánování strategie oprávnění, Úvod: Řízení přístupu uživatelů pomocí oprávnění a Vytváření a správa skupin SharePointu.

Začátek stránky

Plánování využití funkcí kolekce webů

Jako správce kolekce webů SharePointu Online budete spravovat funkce kolekce webů. K těmto úkolům může patřit aktivace nebo deaktivace funkcí podle vašeho plánu zásad správného řízení. Další informace najdete v článku Povolení nebo zakázání funkcí kolekce webů. Užitečný může být i článek Správa koše sharepointové kolekce webů.

Začátek stránky

Plánování povolení více jazyků na webech

Jako správce kolekce webů můžete povolit funkci vícejazyčného uživatelského rozhraní (MUI), a umožnit tak uživatelům zobrazovat weby v jiných jazycích než je výchozí jazyk nastavený pro kolekci webů.

Je-li funkce vícejazyčného uživatelského rozhraní povolena, mohou uživatelé zobrazit v jiném jazyce tyto prvky:

 • název a popis webu,

 • výchozí nabídky a akce SharePointu,

 • výchozí sloupce,

 • vlastní sloupce (seznamů nebo webů),

 • odkazy navigačních panelů,

Další informace o vícejazyčném uživatelském rozhraní (MUI) najdete v článku Úvod k vícejazyčným funkcím.

Začátek stránky

Vraťte se do služby SharePoint Online plánování Průvodce pro Office 365 Small Business

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×