Plánování struktury kolekcí webů a jednotlivých webů

Při vývoji webu je třeba zvážit důležité faktory, jako jsou cíle a účel webu. Důkladným plánováním pomůžete zajistit snadné použití a správu webu.

V tomto článku:

Určení uživatelů webu

Určení obsahu webu

Plánování navigační struktury

Určení přístupu k webům nebo obsahu webu

Určení uživatelů webu

Rozhodnutí o typu vytvářeného webu závisí na cílovém oboru a použití webu. Můžete vytvořit samostatný webu pro každý projekt, na kterém pracuje váš tým. Je například možné vytvořit web nejvyšší úrovně pro celou organizaci a samostatné podřízené weby pro jednotlivé týmy.

Kolekce webů, weby a podřízené weby

Pomocí webů nejvyšší úrovně a podřízených webů můžete rozdělit obsah webů na oddělené weby s možností samostatné správy. Weby nejvyšší úrovně mohou obsahovat několik podřízených webů a samotné podřízené weby mohou dále obsahovat další podřízené weby. Počet vnořených úrovní závisí na požadavcích vašich uživatelů. Celková struktura webu nejvyšší úrovně a všech podřízených webů se nazývá Kolekce webů.

Tato hierarchie umožňuje uživatelům udržovat hlavní pracovní web pro celý tým a dále jednotlivé pracovní weby a sdílené weby pro projekty menšího významu. Weby nejvyšší úrovně a podřízené weby podporují čtyři úrovně řízení pro funkce a nastavení webů.

Správci kolekce webů a skupina Vlastníci Název webu

Správci kolekce webů mají úplná oprávnění pro všechny weby, které jsou obsaženy v kolekci webů. Členové skupiny Vlastníci Název webu pro web nejvyšší úrovně v kolekci webů mohou kontrolovat nastavení a funkce jak pro web nejvyšší úrovně, tak pro všechny podřízené weby, které od něj dědí oprávnění. Správce kolekce webů a člen skupiny Vlastníci Název webu pro web nejvyšší úrovně mohou provádět následující činnosti:

 • Správa uživatelů, skupin a oprávnění

 • Zobrazení statistiky využití

 • Změna místního nastavení

 • Správa galerií Webová část a šablon

 • Správa Výstraha

 • Úprava názvu a popisu webu, motivu a uspořádání domovské stránky

 • Konfigurace nastavení (například místní nastavení) pro web nejvyšší úrovně a všechny podřízené weby

 • Aktualizace e-mailového nastavení pro web nejvyšší úrovně a všechny podřízené weby (je-li nastavení e-mailu povoleno v Centru pro správu služby SharePoint)

 • Konfigurace nastavení webových částí pro web nejvyšší úrovně a všechny podřízené weby

Pokud však podřízený web používá jedinečná oprávnění, nemohou členové skupiny Vlastníci Název webu pro web nejvyšší úrovně provádět výše uvedené akce. Správci kolekce webů mohou oproti tomu vždy provádět uvedené akce na všech podřízených webech bez ohledu na to, zda má podřízený web jedinečná oprávnění či nikoli.

Člen skupiny Vlastníci Název webu pro podřízený web mohou řídit nastavení a funkce pouze pro daný podřízený web a podřízené weby nižších úrovní, které dědí oprávnění. Správce podřízeného webu může například provádět tyto akce:

 • Přidání, odstranění nebo úprava uživatelů a skupin (pokud byla nastavena jedinečná oprávnění)

 • Zobrazení statistiky použití

 • Změna místního nastavení

 • Správa galerií webových částí a šablon

 • Správa upozornění

 • Úprava názvu a popisu webu, motivu a uspořádání domovské stránky

Začátek stránky

Určení obsahu webu

Služba Windows SharePoint Services představuje centrální místo, ve kterém lze publikovat informace (například plány projektů, důležité události a oznámení), které by jinak musely být rozesílány e-mailem.

Weby pracovního prostoru

Pracovní prostor je jedinečným webem, který můžete vytvořit. Tento web poskytuje členům týmu nástroje a služby pro spolupráci na dokumentech nebo pro manipulaci s prostředky, které jsou vyhrazeny schůzkám. Pracovní prostor může obsahovat seznamy informací, jako jsou související dokumenty, členové týmu a odkazy.

Služba Windows SharePoint Services podporuje tyto weby pracovního prostoru:

Web pracovního prostoru

Popis

Pracovní prostor dokumentů

Pomocí této šablony lze vytvořit web pro členy týmu, který umožňuje vzájemnou spolupráci na dokumentech. Zajišťuje knihovnu dokumentů pro uložení primárního dokumentu a podpůrných souborů, seznam úkolů pro přiřazení položek úkolů a seznam Odkazy pro prostředky, které souvisí s daným dokumentem.

Základní web centra schůzek

Tato šablona umožňuje vytvořit web, který zajišťuje základní funkce pro plánování, uspořádání a sledování vaší schůzky. Web obsahuje tyto seznamy: Objekty, Účastníci, Program schůzky a Knihovna dokumentů.

Prázdné centrum schůzek

Tato šablona vytvoří prázdný web centra schůzek, který můžete přizpůsobit vašim potřebám.

Rozhodovací centrum schůzek

Tato šablona zajišťuje centrum schůzek, ve kterém lze procházet související dokumenty a zaznamenávat rozhodnutí. Web obsahuje tyto šablony: Cíle, Účastníci, Program schůzky, Knihovna dokumentů, Úkoly a Rozhodnutí.

Společenské centrum schůzek

Tato šablona vytvoří web, který zajišťuje plánovací nástroj pro společenské události včetně diskusní vývěsky a knihovny obrázků pro vystavení obrázků z události. Šablona obsahuje následující seznamy a webové části: Účastníci, Směr, Obrázek/logo, Věci s sebou, Diskuse a Knihovna obrázků.

Vícestránkové centrum schůzek

Tato šablona umožňuje vytvořit web, který zajišťuje základní funkce pro plánování, uspořádání a sledování vaší schůzky na více stránkách. Obsahuje tyto seznamy: Plány, Účastníci a Program schůzky a dále dvě prázdné stránky, které můžete upravit podle svých představ.

Další šablony webu

Při vytváření nového webu poskytuje služba Windows SharePoint Services následující šablony pro spolupráci:

Šablona webu

Popis

Týmový web

Pomocí této šablony lze vytvořit web, na kterém mohou týmy vytvářet, organizovat a sdílet informace. Obsahuje knihovnu dokumentů a základní seznamy, například Oznámení, Kalendář, Kontakty nebo Odkazy.

Prázdný web

Na základě této šablony lze vytvořit web obsahující prázdnou stránku. Tuto stránku lze upravit a použitím webového prohlížeče nebo návrhového programu webu kompatibilního se službou Windows SharePoint přidat interaktivní seznamy nebo jiné funkce.

Wikiweb

Šablona vytvoří web, ve kterém mohou uživatelé rychle a snadno přidat, upravit a vložit odkazy na webové stránky.

Blog

Touto šablonou vytvoříte web, na kterém lze publikovat informace a který umožňuje ostatním uživatelům přidávat poznámky.

Uložení úprav do šablon

Stávající web nebo seznam lze uložit jako vlastní šablonu. Vlastní šablony představují způsob zabalení sady změn do existujícího Web a publikování těchto webů pro nové weby a seznamy. Každá vlastní šablona je založená na definici webu. Webová část, šablony seznamů a šablony webů lze uložit do knihoven, které budou používat všechny weby v Kolekce webů. Vlastní šablony jsou k dispozici na stránkách Galerie šablon webů a Galerie šablon seznamů.

Začátek stránky

Plánování navigační struktury

Navigace se skládá z odkazů, pomocí kterých uživatelé přecházejí na hlavní oddíly a stránky webu. K dispozici jsou tyto prvky pro navigaci webů:

Prvky navigace na webu

Popis

Zobrazit veškerý obsah webu

Tento prvek navigace se zobrazuje jako odkaz na levé straně stránky přímo nad panelem Snadné spuštění. Tento odkaz nelze upravit ani zakázat. Po klepnutí na tento odkaz se zobrazí stránka Veškerý obsah webu, který zajišťuje seznam odkazů na všechny seznamy, knihovny, diskusní vývěsky, průzkumy a složky koše pro web.

Snadné spuštění

Jedná se o prvek navigace, který zobrazí záhlaví oddílů a odkazy na různé oblasti vašeho webu. Odkaz Snadné spuštění se na většině stránkách zobrazuje přímo pod odkazem Zobrazit veškerý obsah webu.

Stromové zobrazení

Tento prvek navigace má stejný vzhled a chování jako Průzkumník systému Windows. Větve stromu, které obsahují jiné objekty, lze rozbalit tak, aby tyto objekty zobrazovaly. Stromové zobrazení nelze konfigurovat a standardně se nezobrazuje. V případě, že je stromové zobrazení k dispozici, je uvedeno přímo pod panelem Snadné spuštění.

Horní panel odkazů

Jedná se o prvek navigace, který se zobrazuje jako jedna nebo více karet s hypertextovými odkazy podél horní části všech stránek webu. Tento prvek lze upravovat.

Navigace s popisem cesty

Tento prvek navigace poskytuje sadu hypertextových odkazů, které zajišťují rychlou navigaci na vyšší úroveň v hierarchii aktuálně prohlíženého webu. Navigace s popisem cesty se nezobrazí v případě, že se nacházíte na domovské stránce webu. Pokud však přejdete na nižší úroveň hierarchie webu, zobrazí se navigace nad názvem stránky, na kterou jste přešli.

Globální pruh navigace s popisem cesty

Tento prvek navigace zajišťuje hypertextové odkazy, které slouží k navigaci na různé weby v rámci kolekce webů. Tato navigace s popisem cesty je vždy zobrazená a je uvedena v levém horním rohu stránky (nad názvem webu).

Začátek stránky

Určení přístupu k webům nebo obsahu webu

Když vytvoříte web, je zapotřebí určit, kteří uživatelé k němu mohou přistupovat. Pro typický web na Internetu obvykle požadujete, aby obsah webu mohli prohlížet všichni uživatelé, kteří na web přejdou. Pravděpodobně jim však nebudete chtít povolit, aby mohli upravovat obsah webu. Pro web podnikového intranetu budete chtít, aby vybraní uživatelé mohli zasahovat do struktury webu a většina uživatelů mohla přidávat nový obsah nebo se účastnit kalendářů skupin či Průzkum. V případě Extranet budete chtít detailně řídit, kteří uživatelé budou mít k webu vůbec přístup. Přístup k webům se obecně nastavuje spojením uživatelských účtů se strukturou oprávnění určující, které konkrétní akce mohou uživatelé provádět.

Oprávnění lze nastavit na webu nejvyšší úrovně, podřízeném webu a na úrovních seznamu nebo knihovny. Odkazy na další informace týkající se nastavení oprávnění naleznete v části Viz také.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×