Plánování spuštění příkazu Odeslat a přijmout

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Aplikaci Microsoft Outlook je možné nakonfigurovat tak, aby kontrolovala nové položky na účtech podle časového plánu a před ukončením aplikace.

V tomto článku

Plánovat spuštění příkazu Odeslat apřijmout podle plánu

Plánovat spuštění příkazu Odeslat apřijmout před ukončením aplikace Outlook

Plánování spuštění příkazu Odeslat a přijmout podle plánu

 1. V nabídce Nástroje přejděte Odesílání a přijímání, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a pak klikněte na Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete změnit.

 3. V části Nastavení pro skupinu název skupiny pro odesílání a přijímání zaškrtněte políčko Naplánovat automatické odesílání a příjem vždy po n minutách.

 4. Zadejte číslo od 1 do 1440. Zadáte-li hodnotu 1440, bude automatické odesílání a přijímání naplánováno jedenkrát denně.

 5. Chcete-li, můžete stanovit časový plán pro odesílání a přijímání, když je aplikace Outlook v režimu offline. V části Aplikace Outlook je v režimu Offline zaškrtněte políčko Naplánovat automatické odesílání a příjem vždy po n minutách.

 6. Zadejte číslo od 1 do 1440. Zadáte-li hodnotu 1440, bude automatické odesílání a přijímání naplánováno jedenkrát denně.

Máte-li pouze výchozí skupinu pro odesílání a přijímání Všechny účty, časový plán bude platný pro všechny účty ve skupině. Chcete-li pro některé účty vytvořit odlišný plán, měli byste vytvořit samostatnou skupinu pro odesílání a přijímání pro každý požadovaný vlastní plán odesílání a přijímání. Všechny účty sdílející tentýž plán odesílání a přijímání zahrňte do jedné skupiny pro odesílání a přijímání.

Můžete mít například svůj osobní e-mailový účet, který chcete kontrolovat každé tři hodiny. Máte však ještě další e-mailový účet, který chcete kontrolovat častěji. Pro svůj osobní e-mailový účet vytvořte novou skupinu pro odesílání a přijímání a nastavte časový plán pro odesílání a přijímání na 180 minut.

Poznámka : Některé typy účtů, například informační kanály RSS a publikování kalendářů, neprovádějí kontrolu nových položek při každém spuštění odesílání a přijímání. Tyto účty mohou obsahovat informace z používaných serverů, jejichž aktualizaci by aplikace Outlook neměla kontrolovat častěji než v zadaném intervalu.

Začátek stránky

Plánování spuštění příkazu Odeslat a přijmout před ukončením aplikace Outlook

 1. V nabídce Nástroje přejděte Odesílání a přijímání, přejděte na příkaz Nastavení odesílání a přijímání a pak klikněte na Definovat skupiny pro odesílání a přijímání.

  Klávesová zkratka: Otevřete dialogové okno skupiny pro odesílání a přijímání, stiskněte kombinaci kláves CTRL + ALT + S.

 2. Vyberte skupinu pro odesílání a přijímání, kterou chcete změnit.

 3. V části Nastavení pro skupinu název skupiny pro odesílání a přijímání zaškrtněte políčko Při ukončení provést automaticky odeslání a příjem.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×