Plánování přizpůsobení, řešení a aplikací pro SharePoint Online

Existuje celá řada přizpůsobení a řešení, která můžete použít na webech SharePointu Online s plány Office 365 Enterprise – od základních přizpůsobení pomocí prohlížeče až po aplikace vytvořené vývojáři. Tento článek vám pomůže určit úroveň přizpůsobení, která bude odpovídat vašim potřebám, a nasměruje vás na podrobnější pokyny. Může se přitom stát, že budete moct většinu svých potřeb realizovat přímo pomocí existujících nebo jenom nepatrně upravených funkcí SharePointu Online.

V tomto článku

Přizpůsobení: od jednoduchých až po složitá

Můžu ještě stále vyvíjet řešení v izolovaném prostoru?

Co chcete přizpůsobit? (plus pár nápadů, jak na to)

Chci změnit vzhled a styl nebo návrh webu

Chci přizpůsobit vzhled informací na webech

Chci zobrazit obsah z jiných zdrojů dat

Chci přizpůsobit pracovní postupy pro obchodní procesy

Chci připojit SharePoint Online k místnímu nasazení SharePoint Serveru 2013

Zpřístupnění řešení nebo aplikací uživatelům

Průzkum partnerských řešení a služeb

Přizpůsobení: od jednoduchých až po složitá

Přizpůsobení SharePointu Online sahají od netechnických změn, které můžete rychle použít v prohlížeči pomocí příkazů nebo funkcí pro weby, až po vývoj vlastních aplikací pomocí nástrojů pro vývojáře:

 1. Přizpůsobení pomocí prohlížeče:    Pomocí nastavení v prohlížeči můžete provádět jednodušší úpravy, například změnit název a logo, aktualizovat navigační odkazy, použít nový motiv webu, změnit obsah stránky nebo změnit zobrazení pro seznamy a knihovny. Přizpůsobení prováděná pomocí prohlížeče jsou nejjednodušší a vyžadují minimální technické znalosti.

 2. Přizpůsobení pomocí podporovaných nástrojů a aplikací:    Rozsáhlejší úpravy můžete provádět pomocí podporovaných nástrojů SharePointu. Pomocí aplikací Office, jako jsou Access 2013, Excel 2013 a Visio 2013, můžete například na webu vytvářet vysoce dynamické stránky s velkým množstvím dat. Pomocí Accessu 2013 můžete dokonce vytvořit aplikaci SharePointu jako řešení nevyžadující použití kódu. A pomocí Microsoft SharePoint Designeru 2013 a Microsoft InfoPathu 2013 můžete vytvářet výkonná řešení podporující pracovní postupy a složité formuláře.

 3. Přizpůsobení pomocí aplikací pro SharePoint:    Nový model cloudových aplikací v SharePointu 2013 umožňuje přidávání a používání aplikací na webech SharePointu Online. Aplikace jsou malé, snadno použitelné webové aplikace, které provádějí nějaké úkoly nebo řeší potřeby uživatelů. Aplikace můžete na web přidat v zájmu přizpůsobení specifických funkcí nebo zobrazení informací. Můžete třeba přidat aplikace, které budou provádět obecné úkoly, například sledování času a výdajů. Nebo můžete přidat aplikace, které budou provádět různé úkoly související s dokumenty. Můžete taky přidat aplikace, které budou zobrazovat zprávy nebo informace z webů třetích stran nebo budou umožňovat připojení k sociálním sítím.

  Web si můžete přizpůsobit pomocí aplikací třetích stran, vlastních aplikací nebo kombinace obojího:

  • Aplikace jiných výrobců:    Uživatelé webu (s oprávněními vlastníka webu nebo vyššími) můžou vyhledávat a pořizovat celou řadu aplikací jiných výrobců ze SharePoint Storu, což je obchod na webu Office.com, který je přístupný z webů SharePointu Online. Správci taky můžou koupit licence na konkrétní aplikace pro všechny uživatele v organizaci.

  • Vlastní aplikace:    Vaše organizace může taky vyvíjet vlastní aplikace pro SharePoint Online a zpřístupnit je uživatelům prostřednictvím webu Katalog aplikací. Pokud umíte vytvořit webovou aplikaci, tak umíte vytvořit i aplikaci pro SharePoint. Můžete použít jakýkoli jazyk, třeba HTML, JavaScript, PHP nebo .NET, a své oblíbené nástroje pro vývoj webů (včetně Microsoft Visual Studia 2012) nebo novou sadu webových vývojových nástrojů pro Office 365 označovanou kódovým názvem Napa. Další informace najdete v článku Začínáme s vývojem aplikací pro SharePoint.

Začátek stránky

Můžu ještě stále vyvíjet řešení v izolovaném prostoru?

Microsoft doporučuje, abyste vždy, když je to možné, namísto řešení v izolovaném prostoru vyvíjeli radši aplikace pro SharePoint. Pokud jste upgradující zákazník a máte už nasazená nějaká řešení v izolovaném prostoru, budou tato řešení i nadále fungovat a jsou stále podporovaná.

Aplikace pro SharePoint nabízejí oproti řešením v izolovaném prostoru několik výhod. Aplikace poskytují koncovým uživatelům možnost, jak rozšířit sharepointové weby, aniž by tím vznikala nová provozní zátěž pro správce. Koncoví uživatelé můžou aplikace snadno najít a přidat. Aplikace pro SharePoint se oproti řešením v izolovaném prostoru taky hladčeji a pružněji integrují s cloudovými prostředky.

Podrobnější technické informace k vývoji vlastních aplikací místo řešení v izolovaném prostoru najdete v článku Aplikace pro SharePoint v porovnání s řešeními pro SharePoint. Další informace najdete v článku Začínáme s vývojem aplikací pro SharePoint.

Začátek stránky

Co chcete přizpůsobit? (plus pár nápadů, jak na to)

Pokud chcete určit metodu přizpůsobení nebo vývoje, která by byla vhodná pro vaši organizaci, promyslete si, co chcete přizpůsobit a jaké typy řešení chcete vyvíjet.

Na sharepointovém webu je možné stejného výsledku dosáhnout několika různými způsoby. Pokud je například vaším cílem vytvořit vysoce přizpůsobený seznam, můžete toho dosáhnout použitím různých nastavení seznamu v prohlížeči, která slouží ke konfiguraci seznamu a jeho zobrazení. Je dokonce možné, že tímto způsobem budete moct udělat všechna požadovaná přizpůsobení.

Pokud ale chcete do seznamu přidat výkonné funkce a možnosti interaktivity, mohli byste k tomu využít SharePoint Designer, InfoPath Designer nebo nějakou podporovanou aplikaci Office 2013, například Access, Excel nebo Visio.

Dříve než začnete s přizpůsobováním pomocí podporovaných nástrojů a aplikací, je vhodné pokusit se o to nejdříve pomocí prohlížeče.

V této části:

Chci změnit vzhled a styl nebo návrh webu

Nejdříve vyzkoušejte možnosti prohlížeče:

Potom vyzkoušejte řešení bez použití kódu:

Potom uvažujte o řešeních s vlastním kódem:

Pomocí stránky Nastavení webu můžete provést následující akce:

Pomocí Správce návrhu můžete využít své znalosti jazyků HTML, CSS a JavaScript (dostupný jenom pro weby publikování):

 • V libovolném editoru HTML můžete snadno navrhnout předlohové stránky HTML a rozložení stránek.

 • Soubor HTML můžete převést na předlohovou stránku ASP.NET.

 • Z Galerie fragmentů kódu můžete na stránky přidat klíčové funkce, například vyhledávací pole nebo navigační ovládací prvek.

 • Vytvořením kanálů zařízení můžete navrhnout různá uživatelská rozhraní pro různá zařízení.

Další informace o použití Správce návrhu najdete v článku MSDN: Vývoj designu webu v SharePointu 2013.

Pomocí aplikace InfoPath Designer můžete provést následující akce:

 • Můžete přizpůsobit formuláře seznamů, formuláře pracovních postupů a formuláře knihoven dokumentů.

 • Můžete použít nové rozložení, barvy a motivy u formulářů.

Další informace o práci s InfoPathem najdete v článku Vyhledání obsahu o InfoPathu 2010 a 2013.

Můžete vyvíjet aplikace pro SharePoint obsahující webové části aplikace nebo vlastní akce uživatelského rozhraní, například pás karet nebo příkazy nabídky.

Pomocí aplikace Visual Studio můžete provést následující akce:

 • Můžete vytvořit vlastní stránky webu.

 • Můžete vytvořit vlastní vylepšení pásu karet.

 • Můžete vytvořit vlastní ovládací prvky pásu karet a dialogových oken.

 • Můžete nasadit vlastní navržená řešení jako funkce.

Poznámka :  Pokud je to možné, zkuste web přizpůsobit radši pomocí vlastních prvků CSS a motivů než pomocí vlastních předlohových stránek. Vlastní předlohové stránky blokují upgrade na nejnovější uživatelské rozhraní. To by při upgradu mohlo vaší organizaci způsobit neočekávané náklady.

Začátek stránky

Chci přizpůsobit vzhled informací na webech

Nejdříve vyzkoušejte možnosti prohlížeče:

Potom vyzkoušejte řešení bez použití kódu:

Potom uvažujte o řešeních s vlastním kódem:

Můžete přizpůsobit jednotlivé stránky na webu:

 • Můžete přidat a upravit text, obrázky, videa a další objekty.

 • Můžete přidat a přizpůsobit webové části.

 • Můžete přidat a přizpůsobit nové seznamy a knihovny.

 • Můžete vytvořit vlastní zobrazení a formuláře pro seznamy a knihovny.

 • Můžete vytvořit a upravit stránky obsahu a stránky publikování.

 • Můžete povolit nebo zakázat funkce.

Můžete přidat aplikace třetích stran pro integraci informací na sharepointové weby. Další informace najdete v článku Nákup aplikace ze SharePoint Storu.

Aplikace pro SharePoint můžete vytvořit taky pomocí Accessu 2013. Další informace najdete v článku Vytvoření aplikace pro Access.

Pomocí aplikace SharePoint Designer můžete provést následující akce:

 • Můžete na stránky přidat text, obrázky, skripty a webové části.

 • Můžete vytvořit a přizpůsobit stránky webu a stránky webových částí.

 • Můžete přidat vlastní akce.

 • Můžete přidat vlastní navigaci.

Pomocí Microsoft InfoPathu 2013 můžete provést následující akce:

 • Můžete do formulářů seznamů a pracovních postupů přidat text, obrázky a odkazy.

 • Můžete do formulářů seznamů a pracovních postupů přidat vlastní datová připojení a funkce.

Další informace o práci s InfoPathem najdete v článku Vyhledání obsahu o InfoPathu 2010 a 2013.

Pomocí podporovaných aplikací systému Microsoft Office můžete provést následující akce:

 • Pomocí Excelu 2013 a služeb Excel Services můžete publikovat sešity s daty, grafy a vizualizacemi.

 • Pomocí Visia 2013 a služeb Visio Services můžete publikovat vizualizace dat.

Pomocí webové části Script Editor můžete do stránek webu přidat kód v JavaScriptu.

Můžete vyvíjet aplikace pro SharePoint obsahující webové části aplikace navržené pro zobrazování informací.

Pomocí aplikace Visual Studio můžete provést následující akce:

 • Můžete vytvořit vlastní stránky webu.

 • Můžete vytvořit vlastní webové části.

Začátek stránky

Chci zobrazit obsah z jiných zdrojů dat

Nejdříve vyzkoušejte možnosti prohlížeče:

Potom vyzkoušejte řešení bez použití kódu:

Potom uvažujte o řešeních s vlastním kódem:

 • Můžete přidat webové části načítající obsah z externích webů nebo zdrojů dat.

 • Můžete přizpůsobit zobrazení seznamů a formuláře z různých zdrojů dat.

Pomocí Excelu 2013 a služeb Excel Services můžete zobrazit a vizualizovat data z různých zdrojů dat.

Pomocí Accessu 2013 můžete rychle vytvářet sofistikovaná databázová řešení bez použití kódu s SQL Serverem jako backendovou databází.

Můžete přidat aplikace jiných výrobců pro integraci informací na sharepointové weby. Další informace najdete v článku Nákup aplikace ze SharePoint Storu.

Můžete nakonfigurovat službu Podnikové připojeni a připojit se ke zdrojům dat, jako jsou databáze SQL Azure nebo webové služby Windows Communication Foundation.

Pomocí InfoPathu 2013 můžete zobrazit data ze seznamů a knihoven formulářů, které obsahují:

 • Vlastní formuláře seznamů

 • Vlastní formuláře knihoven formulářů

 • Vlastní aplikace s formuláři

Další informace o práci s InfoPathem najdete v článku Vyhledání obsahu o InfoPathu 2010 a 2013.

Můžete vyvinout vlastní aplikace pro SharePoint pro integraci a zobrazování informací.

Pomocí aplikace Visual Studio můžete provést následující akce:

 • Můžete vytvořit vlastní definice seznamů.

 • Můžete vytvořit vlastní stránky webu.

 • Můžete vytvořit vlastní webové části.

 • Můžete vytvořit vlastní ovládací prvky pásu karet a dialogových oken.

Začátek stránky

Chci přizpůsobit pracovní postupy pro obchodní procesy

Nejdříve vyzkoušejte možnosti prohlížeče:

Potom vyzkoušejte řešení bez použití kódu:

 • Pomocí dostupných předdefinovaných pracovních postupů můžete spravovat běžné obchodní procesy, jako jsou kontrola a schvalování dokumentů.

 • Můžete změnit atributy pracovního postupu, jako jsou například schvalovatelé, termín splnění a seznam přidružených úkolů.

 • Pomocí aplikace SharePoint Designer můžete vytvořit vlastní deklarativní pracovní postupy.

 • Pomocí Vizuálního návrháře v SharePoint Designeru 2013 (je k dispozici, pokud máte nainstalované taky Visio 2013) můžete navrhovat pracovní postupy vizuálně, a to jednoduchým přetahováním obrazců ze sady nástrojů.

SharePoint 2013 zahrnuje platformu pracovních postupů SharePointu 2010, takže všechny pracovní postupy, které vaše organizace vytvořila v SharePointu 2010, budou dál fungovat. Další informace o pracovních postupech najdete v článku Pracovní postup v SharePointu 2013.

Začátek stránky

Chci připojit SharePoint Online k místnímu nasazení SharePoint Serveru 2013

Hybridní prostředí SharePointu se skládá z SharePoint Serveru 2013, obvykle nasazeného místně, a z Microsoft Office 365 (SharePointu Online). Hybridní prostředí můžete konfigurovat tak, aby poskytovalo jednu z několika možných úrovní integrace – záleží na účelu integrace.

Hybridní prostředí SharePointu může poskytovat některé z následujících funkcí (nebo všechny):

 • Federované vyhledávání:    Uživatelé v cloudu a ve vašem místním doménovém prostředí budou moct získat výsledky hledání, které budou zahrnovat obsah z obou míst.

 • Služba Podnikové připojení:    Služba Podnikové připojení zpřístupňuje obchodní data aplikacím pro SharePoint a externím seznamům v SharePointu Online.

 • Jednotné přihlašování:    Uživatelům připojeným k podnikové síti nebo k Office 365 stačí jedno ověření v dané relaci pro přístup k prostředkům v místní sharepointové farmě i v SharePointu Online.

 • Synchronizace adresářů:    Uživatelské účty v místní doméně služby AD DS (Active Directory Domain Services) se automaticky synchronizují s Office 365.

 • Jednosměrný nebo obousměrný vztah důvěryhodnosti mezi servery:    Vztah důvěryhodnosti mezi místní sharepointovou farmou a SharePointem Online umožňuje zabezpečená připojení a tok dat.

Další informace o konfiguraci hybridního prostředí pro SharePoint Server a SharePoint Online najdete v článku Hybridní prostředí pro SharePoint Server 2013.

Začátek stránky

Zpřístupnění řešení nebo aplikací uživatelům

Po dokončení vývoje řešení nebo vlastní aplikace je asi budete potřebovat zpřístupnit na jednom nebo více webech nebo v kolekcích webů ve vašem prostředí SharePointu Online. Tady je pár způsobů, jak to jde udělat:

 • Pokud je řešením přizpůsobený seznam nebo specializovaný web nebo stránka, můžete s uživateli sdílet odkaz na danou stránku nebo web.

 • Pokud jste vyvinuli vlastní aplikaci pro SharePoint nebo Office, můžete ji zpřístupnit tak, že ji nahrajete na web Katalog aplikací. Další informace o zpřístupňování vlastních aplikací najdete v článku Zpřístupnění vlastních obchodních aplikací pro prostředí SharePointu Online pomocí Katalogu aplikací.

 • Pokud přidáváte aplikaci jiného výrobce ze SharePoint Storu, můžete ji zpřístupnit všem uživatelům všech kolekcí webů ve vašem prostředí SharePointu Online tak, že si pořídíte licence pro všechny uživatele ve vaší organizaci. Nebo si můžete pořídit licence jenom pro uživatele, kteří danou aplikaci potřebují používat, a přiřadit tyto licence vybraným uživatelům. Další informace najdete v článcích Nákup aplikace ze SharePoint Storu a Správa licencí na aplikace pro prostředí SharePointu Online.

 • Pokud chcete změnit nastavení toho, jestli uživatelé můžou získávat aplikace ze SharePoint Storu, přečtěte si článek Konfigurace nastavení pro SharePoint Store.

 • Pokud chcete jenom vytvořit vlastní řešení a zpřístupnit ho ostatním uživatelům jako šablonu, můžete seznamy, zobrazení, pracovní postupy a weby uložit jako šablony, které bude možné hned a přímo použít nebo které budou dostupné dalším uživatelům SharePointu jako základ pro další vývoj. Tyto kroky můžete provést přímo v prohlížeči nebo v podporovaných nástrojích, jako je SharePoint Designer 2013. Další informace najdete v článku Uložení, stažení a nahrání webu SharePointu 2013 jako šablony.

Začátek stránky

Průzkum partnerských řešení a služeb

Pokud máte zájem se seznámit se službami či aplikacemi od partnerů společnosti Microsoft, které jsou dostupné pro službu SharePoint Online, navštivte web Microsoft Office 365 Marketplace.

Začátek stránky

Zpět na Příručku k plánování SharePointu Online pro Office 365 Enterprise a Midsize

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×