Plánování operace importu nebo exportu

Operaci importu nebo exportu, kterou pravidelně používáte v aplikaci Microsoft Office Access 2007, můžete zefektivnit vytvořením její specifikace a následným vytvořením úkolu v aplikaci Microsoft Office Outlook 2007, který vám připomene spuštění specifikace. Úkol aplikace Office Outlook 2007 obsahuje tlačítko, které můžete použít ke spuštění operace, aniž byste museli otevřít databázi aplikace Access. Chcete-li tuto funkci použít, musí být ve vašem počítači nainstalována a nakonfigurována aplikace Office Outlook 2007.

Co chcete udělat?

Vytvoření a naplánování nové specifikace importu nebo exportu

Naplánování existující specifikace importu nebo exportu

Spuštění naplánované specifikace importu nebo exportu

Vytvoření a naplánování nové specifikace importu nebo exportu

Možnost uložení podrobností operace jako specifikace vám aplikace Access nabídne po úspěšném dokončení operace importu nebo exportu pomocí průvodce. Specifikace obsahuje všechny informace, které aplikace Access k opakování operace potřebuje, aniž by vyžadovala další vstup.

Například specifikace importu pro import dat ze sešitu aplikace Microsoft Office Excel 2007 obsahuje název zdrojového souboru aplikace Excel, název cílové databáze a další podrobnosti, například údaj, zda jste data připojili k tabulce, nebo vytvořili novou tabulku, informace o primárním klíči, názvy polí atd.

Jako součást uložení specifikace vám aplikace Access také nabídne možnost naplánovat operaci pomocí úkolu aplikace Outlook.

Můžete uložit a naplánovat operaci importu nebo exportu, která používá kterýkoli z formátů souborů podporovaných v aplikaci Office Access 2007. Nelze však uložit nebo naplánovat podrobnosti propojovací operace nebo exportu pouze části datového listu.

Chcete-li vytvořit a naplánovat novou specifikaci importu nebo exportu, postupujte podle těchto kroků:

 1. Spusťte operaci importu nebo exportu z aplikace Access. Průvodci importem a exportem jsou k dispozici na kartě Externí data.

 2. Postupujte podle pokynů v průvodci. V případě, že po klepnutí na tlačítko Dokončit aplikace Access úspěšně dokončí operaci, vyzve vás průvodce k uložení podrobností operace.

 3. Chcete-li uložit podrobnosti operace jako specifikaci, klepněte na tlačítko Uložit kroky importu nebo Uložit kroky exportu.

 4. Do pole Uložit jako zadejte pro specifikaci název.

 5. Do pole Popis zadejte popis, který vám a ostatním uživatelům pomůže později operaci rozpoznat.

 6. Zaškrtněte políčko Vytvořit úkol aplikace Outlook.

 7. Klepněte na tlačítko Uložit import nebo Uložit export.

  Aplikace Access spustí aplikaci Outlook a vytvoří nový úkol.

  Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, spustí se Průvodce spuštěním aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook dle pokynů v průvodci.

 8. V aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například polí Termín splnění a Připomenutí.

  Chcete-li vytvořit opakovaný úkol, klepněte na tlačítko Opakování. Na následujícím obrázku je znázorněn plánovač úkolů s určitými typickými možnostmi nastavení:

  Plánovač úkolů aplikace Outlook

 9. Na kartě Úkol v okně Úkol aplikace Outlook klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

  Poznámky : Pokud s importem nebo exportem dat pracujete poprvé, naleznete informace o způsobu importu nebo exportu dat z běžných formátů souborů v následujících článcích:

Začátek stránky

Naplánování existující specifikace importu nebo exportu

Pokud máte existující specifikaci importu nebo exportu, můžete pro ni vytvořit úkol aplikace Outlook pomocí následujícího postupu.

 1. Otevřete databázi aplikace Access obsahující specifikaci, pokud již není otevřena. Při práci se specifikací importu to bude cílová databáze. V případě specifikace exportu se bude jednat o zdrojovou databázi.

 2. Na kartě Externí data klepněte na tlačítko Uložené importy (ve skupině Import) nebo Uložené exporty (ve skupině Export) a vyberte specifikaci.

 3. V dialogovém okně Spravovat úlohy klepněte na kartě Uložené importy nebo Uložené exporty na specifikaci, čímž ji vyberete.

 4. Klepněte na tlačítko Vytvořit úkol aplikace Outlook.

  Aplikace Access spustí aplikaci Office Outlook 2007, je-li nainstalována.

  Poznámka : Není-li aplikace Outlook nainstalována, zobrazí aplikace Access chybovou zprávu. Pokud aplikace Outlook není správně nakonfigurována, zobrazí aplikace Access průvodce spuštěním aplikace Outlook. Nakonfigurujte aplikaci Outlook podle pokynů v průvodci.

 5. V okně Název operace-Úkol v aplikaci Outlook zkontrolujte a upravte nastavení úkolu, například položek Termín splnění a Připomenutí.

 6. Má-li se úloha spustit jen jednou, zadejte datum do pole Datum zahájení.

 7. Chcete-li, aby se úkol spouštěl ve specifických intervalech, klepněte ve skupině Možnosti na kartě Úkol (v okně Úkol aplikace Outlook) na tlačítko Opakování. V dialogovém okně Opakovat úkol zadejte, v jakých intervalech se má operace spouštět, a potom klepněte na tlačítko OK. Nápovědu k nastavení opakovaných úkolů naleznete v nápovědě k aplikaci Outlook.

 8. Na kartě Úkol v okně Úkol aplikace Outlook klepněte ve skupině Akce na tlačítko Uložit a zavřít.

  Aplikaci Outlook vytvoří nový úkol.

 9. Chcete-li specifikaci spustit později, otevřete úkol v aplikaci Outlook. Na kartě Úkol ve skupině Microsoft Office Access klepněte na tlačítko Spustit import Obrázek tlačítka nebo Spustit export Vzhled tlačítka a potom operaci proveďte klepnutím na tlačítko OK.

Začátek stránky

Spuštění naplánované specifikace importu nebo exportu

V naplánovanou dobu zobrazí aplikace Outlook připomenutí. Chcete-li operaci spustit, postupujte podle následujících kroků:

 1. V dialogovém okně Připomenutí klepněte na možnost Otevřít položku pro otevření úkolu v aplikaci Outlook.

 2. Na kartě Úkol ve skupině Microsoft Office Access klepněte na tlačítko Spustit import Obrázek tlačítka nebo Spustit export Vzhled tlačítka .

 3. Klepnutím na tlačítko OK proveďte operaci.

Úkol můžete také kdykoli spustit provedením následujících kroků.

 1. Otevřete úkol v aplikaci Outlook. V navigačním podokně aplikace Outlook klepněte na tlačítko Úkoly a potom klepněte na úkol, který chcete spustit.

 2. Na kartě Úkol ve skupině Microsoft Office Access klepněte na tlačítko Spustit import Obrázek tlačítka nebo Spustit export Vzhled tlačítka .

 3. Klepnutím na tlačítko OK proveďte operaci.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×