Plánování a návrh knihovny

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Knihovna je umístění v lokalitě, ve kterém můžete vytvářet, shromažďovat a spravovat soubory společně se členy týmu. Každá knihovna zobrazí seznam souborů a klíčové informace o souborech usnadňující uživatelům společnou práci se soubory.

Knihovny lze přizpůsobit několika způsoby. Je možné řídit, jakým způsobem jsou dokumenty zobrazovány, sledovány, spravovány a vytvářeny. Lze sledovat jejich verze, včetně počtu a typů, a určovat, kdo může dokumenty používat před schválením.

Základní informace

V knihovně lze vytvářet a spravovat dokumenty, sešity, prezentace, formuláře a další typy souborů. Knihovny si můžete přizpůsobit pro své účely, nebo můžete vytvářet další knihovny.

Při plánování knihovny pro web vyhodnoťte stávající obsah ve své organizaci a při návrhu struktury knihovny pro web vycházejte z těchto informací. Je vhodné zvážit následující aspekty:

 • Počet souborů

 • Umístění souborů

 • Typy a klasifikace souborů

 • Struktura podniku a týmu

 • Procesy schvalování obsahu a pracovní postupy

Použitý typ knihovny závisí na typu sdílených souborů:

 • Knihovna dokumentů     Pro mnoho typů souborů, včetně dokumentů a tabulek použijte knihovny dokumentů. Další typy souborů mohou být uloženy v knihovně dokumentů, i když jsou některé typy souborů blokované z bezpečnostních důvodů. Při práci s programy, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services můžete vytvořit tyto soubory z knihovny. Například marketingový tým může mít vlastní knihovnu pro plánování materiály, novinky a publikace.

 • Knihovna obrázků:     Sdílet kolekce fotografie nebo grafiky, použijte knihovnu obrázků. Přestože obrázky mohou být uloženy v jiných typech knihoven Sharepointu, knihovny obrázků mít několik výhod. Například z knihovny obrázků můžete zobrazit obrázky v prezentaci, stáhnout obrázky do svého počítače a úprava obrázků s grafických programů, které jsou kompatibilní se službou Windows SharePoint Services. Zvažte vytvoření knihovny obrázků, pokud opakovaně váš tým používá velké množství grafiky, jako jsou loga nebo firemní obrázky, nebo pokud chcete uložit obrázky týmové události spustí produktu.

 • Knihovna stránek wikiwebu     Pokud chcete vytvořit skupinu stránky wikiwebu připojené, použijte Knihovna stránek wikiwebu. Wikiweb umožňuje víc lidem shromažďovat pravidelné informace ve formátu, který můžete snadno vytvářet a upravovat. Můžete přidat do knihovny stránky wikiwebu, ve kterých jsou obrázky, tabulky, hypertextové odkazy a interní odkazy. Například pokud váš tým vytvoří wikiweb projektu, webu mohou být uloženy tipy a triky, jak v řadě stránek, která se připojují k sobě.

 • Knihovna formulářů:     Pokud budete potřebovat pro správu skupiny založeném na jazyce XML formuláře, použijte tuto knihovnu. Vaše organizace může například pro knihovnu formulářů účely vyúčtování výdajů. Nastavení knihovny formulářů vyžaduje XML editor nebo XML návrhové aplikace, která je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services, jako je Microsoft Office InfoPath.

Při vytváření nového webu službou Microsoft Windows SharePoint Services se automaticky vytvoří knihovna sdílených dokumentů. Tuto knihovnu lze ihned začít používat, přizpůsobovat ji nebo vytvářet další knihovny.

Poznámka : Chcete-li vytvořit knihovnu, musíte mít oprávnění ke správě seznamů na webu, na kterém chcete knihovnu vytvořit.

Spolupráci a komunikaci podporují následující funkce knihovny:

 • Rezervovat soubory:    Můžete vyžadovat, aby si uživatelé dokumenty před úpravou rezervovali v knihovně. Tento požadavek zabraňuje tomu, aby několik uživatelů provádělo změny v dokumentu současně, což může vytvářet konflikty v úpravách a vést ke zmatkům.

 • Sledování verzí    Pokud potřebujete uchování předchozích verzí souborů knihovny můžete sledovat, uložení a obnovení souborů. Můžete sledovat všechny verze stejným způsobem.

 • Sdílení změn obsahu prostřednictvím technologie Really Simple Syndication (RSS):    Členové vaší pracovní skupiny mohou automaticky přijímat aktualizace a sdílet obsah na webu s ostatními pracovními skupinami prostřednictvím technologie RSS.

 • Pracovní postupy:    Knihovna dokumentů nebo typ obsahu mohou využívat pracovní postupy definované vaší organizací pro obchodní procesy, například pro správu schvalování nebo revize dokumentů.

 • Schvalování dokumentů:    Můžete určit, že schvalování dokumentu je povinné. Dokumenty budou čekat na vyřízení, až je uživatel s příslušným oprávněním buď schválí, nebo zamítne. Můžete také řídit, které skupiny uživatelů mohou zobrazit dokument před schválením.

 • Typy obsahu:    Pracuje-li vaše skupina s několika typy souborů, jako jsou listy, prezentace a dokumenty, můžete rozšířit funkce knihovny povolením a definováním několika typů obsahu. Typy obsahu umožňují dosáhnout větší flexibility a konzistence ve více knihovnách. Každý z typů obsahu může mít určenou šablonu a pracovní postupy.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×