Plánování zrušení jednotného přihlašování Yammeru a Synchronizace adresáře Yammeru

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

tokb:Retire_Asset

Yammerjednotné přihlašování (SSO) a synchronizace adresářů (DSync) jsou starší verze nástroje, které Yammer vyvinuté před jsou získány společnost Microsoft. Jak Yammer získá úzce integrována Office 365, jsme odstraňujete nutnosti zákazníků, kteří mají informace a udržovat samostatná nástroje pro Yammer. Zákazníci místo toho můžete pomocí nástrojů známé Office 365 nastavení jednotného přihlašování (Office 365 přihlášení k aplikaci federovaných identit) a synchronizace adresářů (Azure Active Directory Connect ). Všimněte si, že Office 365 nástroj pro přihlašování lze nastavit sami ve srovnání s Yammer jednotné přihlašování, která vyžaduje kontaktováním podpory Yammer. 

V tomto článku:

Poznámka: Některé správci jsou aktuální nastanou potíže s nástroji pro Yammer DSync. Nápověda k řešení potíží, najdete v článku znalostní bázi Knowledge Base: "neočekávané Chyba při přihlášení na" při spuštění nástroje Yammer Directory Sync.

Plán zrušení jednotného přihlašování Yammeru a nástroje Synchronizace adresáře Yammeru

Jednotné přihlašování Yammeru a Synchronizace adresáře Yammeru jsou teď zastaralé nástroje. Bude potřeba, aby sítě Yammer, které aktuálně používají jednotné přihlašování Yammeru, přešly k používání přihlášení k Office 365 pro Yammer. Sítě používající Synchronizaci adresáře Yammeru budou muset přejít na používání synchronizace Azure Active Directory.

Důležitá kalendářní data týkající se tohoto zrušení:

 • 18. listopad 2015:    Oznámení o zrušení nástrojů Jednotné přihlašování Yammeru a Synchronizace adresáře Yammeru.

 • 1. duben 2016:    Sítě Yammer nebudou moct nastavovat nové konfigurace ani provádět významné změny konfigurací jednotného přihlašování a nástroje Synchronizace adresáře.

 • 1. prosinec 2016:   Yammer Jednotné přihlašování a nástroj Synchronizace adresáře přestanou fungovat.

Pokud neprovedete žádnou akci, po 1. prosinci 2016 dojde k těmto změnám:

 • Jednotné přihlašování Yammeru:    Jednotné přihlašování Yammeru přestane fungovat. Síť začne používat identitu Office 365 (pokud je k síti přidružený tenant Office 365) nebo identitu Yammer (přihlašovací uživatelské jméno a heslo).

 • Synchronizace adresáře Yammeru:    Nástroj Synchronizace adresáře Yammeru přestane fungovat. Žádné další změny místní služby Active Directory se v Yammeru neprojeví.

Scénáře jednotného přihlašování Yammeru a jejich náhrada

Pokud teď pro konkrétní scénáře nebo chování používáte jednotné přihlašování Yammeru, můžete přejít na nové metody a pokračovat s podobnými funkcemi. Následující tabulka uvádí tyto scénáře nebo chování a jejich náhradu.

Scénář jednotného přihlašování Yammeru

Náhrada

Přihlášení:    Všichni uživatelé v síti jsou přesměrovaní na přihlášení pomocí služby Služba AD FS (Active Directory Federation Services). Uživatelé, kteří nemají přihlašovací údaje Služba AD FS (Active Directory Federation Services), se nemůžou přihlásit.

Použijte přepínač Vynutit identitu Office 365, aby síť povolovala jenom přihlášení Office 365/Azure Active Directory, a potom nakonfigurujte federovanou identitu Office 365. Viz téma Vysvětlení identity Office 365 a služby Azure Active Directory.

Přihlášení:    Trvalý odkaz sítě a přímé odkazy přesměrují uživatele na ověření u jejich poskytovatele Služba AD FS (Active Directory Federation Services).

Nastavení sítě přepnutí Vynutit Office 365 identity vpravo zarovnáte toto chování.

Poznámka: Při přihlašování v Office 365 je na nevynucují ke klientovi pomocí služby AD FS nakonfigurovali, přesměrování přihlášení odeslat uživatele na přihlašovací stránku Office 365, která může vyžadovat, aby uživatel před přesměrován do služby AD FS jejich společnosti zadejte své přihlašovací e-mailovou adresu. Toto je potřeba, při prvním přihlášení do daný počítač. Další přihlášení pamatovat svoje e-maily a přesměrovávat správně, pokud jsou soubory cookie zrušeno nebo odebrat z počítače.

Přihlášení:    Uživatelé bez e-mailu

Uživatelé bez e-mailu se můžou přihlásit pomocí svých přihlašovacích údajů Office 365. Místo názvu svého účtu použijí hlavní název uživatele (UPN).

Registrace:    Uživatelé, kteří se pokoušejí o registraci do sítí Yammer, budou přesměrovaní na přihlášení u svého poskytovatele Služba AD FS (Active Directory Federation Services).

Nastavte pro síť toto chování pomocí přepínače Vynutit identitu Office 365.

Blokování uživatelů:    Na úrovni Služba AD FS (Active Directory Federation Services) se dají nakonfigurovat pravidla, která určitým uživatelům omezují přístup k Yammeru přes jednotné přihlašování.

Omezení přístupu uživatelů:   Yammer podporuje uživatelské licence na úrovni Azure Active Directory, použití stejné licencování mechanismy podporované dnes pro ostatní úloh, jako jsou služby SharePoint a Exchange. Jako správce Office 365 můžete určit jejich přístup ke službě Yammer políčko Yammer licenci pro všechny uživatele. Další informace o tom, jak omezit přístup najdete tady: Správa Yammeru uživatelských licencí v Office 365.

Sítě, které nejsou propojené s tenanty Office 365:    Sítě můžou být propojené s tenanty Office 365, ale jednotné přihlašování Yammeru funguje taky u tenantů, kteří nejsou připojení k Office 365.

Je potřeba provést aktivaci sítě Yammer prostřednictvím Office 365. K 1st prosinec 2016 sítí není spojený s klientem Office 365 podporují pouze starší Yammer identity (protokolu pomocí e-mailu a hesla).

Scénáře nástroje Synchronizace adresáře Yammeru a jejich náhrada

Pokud teď pro konkrétní scénáře nebo chování používáte nástroj Synchronizace adresáře Yammeru, můžete přejít na nové metody a pokračovat s podobnými funkcemi. Následující tabulka uvádí tyto scénáře nebo chování a jejich náhradu.

Scénář nástroje Synchronizace adresáře Yammeru

Náhrada

Zřizování:    Uživatelé se v Yammeru vytvářejí hromadně pomocí nástroje Synchronizace adresáře Yammeru. Každý uživatel se pak několikakrokovým procesem registrace zaregistruje do služeb Yammer.

Uživatelé dostanou hromadné vytvořené v Office 365 nástrojem Azure Active Directory Connect. Potom jednotlivým uživatelům přistupovat ke službě Yammer bez nutnosti samostatný proces zápisu.

Mapování:    Uživatelé Yammer jsou namapované Active Directory prostřednictvím e-mailové adresy, ale jenom primární e-mailovou synchronizuje do Yammeru.

Uživatelé se mapují na uživatele Office 365 pomocí svého primárního e-mailu, adres proxy serveru a hlavního názvu uživatele (UPN) v uvedeném pořadí.

Synchronizace vlastností uživatelů:    Změny vlastností uživatelů se z místní služby Active Directory synchronizují do Yammeru pomocí nástroje Synchronizace adresáře Yammeru. Mapování synchronizace polí se dá nakonfigurovat.

Uživatelské vlastnosti z místního Active Directory získat projeví v Azure Active Directory nástrojem Azure Active Directory Connect. Synchronizace mapování polí je možné nakonfigurovat – další informace: změny v pravidlech synchronizace. Všechny klíčové vlastnosti před uživateli Azure Active Directory bude se synchronizovat s Yammerem.

Další informace najdete v tématu Správa Yammeru uživatelů v jeho životním cyklu z Office 365.

Životní cyklus uživatele:    Uživatelé se pozastaví v Yammeru, když se pozastaví nebo odstraní v místní službě Active Directory.

Dnes je k dispozici možnost Spravovat Yammer uživatelů v jeho životním cyklu z Office 365 .

Oznámení:    Správci mají možnost vytvořit zprávu, která se uživatelům odešle po prvním vytvoření účtu v Yammeru.

Tato funkce nebude podporovaná.

Sestavy:    Správce může navštívit část pro správu sítě a získat sestavu uživatelů v síti, kteří nebyli původně vytvoření prostřednictvím synchronizace.

Tato funkce nebude podporovaná a nebude ani potřeba, protože integrace Office 365 a Azure Active Directory zahrnuje přihlašování i synchronizaci, což zajistí, že síť, pro kterou je označená možnost Vynutit identitu Office 365, povolí přístup jenom uživatelům v adresáři Office 365 a s licencemi pro Yammer.

Sítě, které nejsou propojené s Office 365:    Nástroj Synchronizace adresáře Yammeru funguje v sítích, které nejsou propojené s Office 365.

Sítě, které nejsou přidružené k Office 365, nebudou mít podporu pro synchronizaci adresářů.

Přechod na používání přihlášení k Office 365 pro Yammer a synchronizace služby Azure Active Directory

Při přechodu z používání jednotného přihlašování Yammeru a nástroje Synchronizace adresáře Yammeru na používání přihlášení k Office 365 pro Yammer a synchronizace služby Azure Active Directory proveďte tento postup.

Vývojový diagram, který zobrazuje čtyři kroky pro nahrazení jednotného přihlašování v Yammeru a služby Yammer DSync přihlášením k Office 365 pro Yammer a službou Azure Active Directory Connect.
 1. Ujistěte se, že všechny domény, které jsou přidružené k síti Yammer, jsou ověřené v tenantovi Office 365.

  Pokud máte ve službě Yammer domény, které nejsou v Office 365, musíte ověření a přidejte tyto domény do Office 365. Toto je předpokladem k dalšímu kroku. Abyste mohli vidět, které domény jsou součástí sítě Yammer, přejděte do oddílu Správce sítě Yammer a přejděte na stránku Migrace sítě. Cílem prvního kroku migrace sítě seznam domén, které jsou aktuálně přidružené k síti Yammer a hovory, které již byly přidány ke klientovi Office 365. Přidání dalších domén do Office 365, najdete v tématu Přidat TXT nebo záznamu MX k ověření.

 2. Zkontrolujte, že adresář Office 365 obsahuje všechny uživatele z vaší společnosti.

  Můžete použít buď Azure Active Directory Connect synchronizovat s místním Active Directory nebo ručně spravovat. Další informace o Azure Active Directory Connect najdete v tématu Integrace místních identit s Azure Active Directory.

 3. Zkontrolujte konfiguraci Azure Active Directory Connect, Office 365 a Služba AD FS (Active Directory Federation Services) a ujistěte se, že vyhovuje vašim potřebám.

  Pomocí nástroje Azure Active Directory Connect podle potřeby změňte nastavení. Další informace o přihlášení možnosti Azure Active Directory Connect najdete v tématu Vlastní instalace Azure AD Connect.

 4. Přepněte síť Yammer na vynucení identity Office 365 pro ověřování a správu.

  Při přepínání z jednotného přihlašování na vynucení identity Office 365 není nutné volat na linku podpory. Přepínač Vynutit identitu Office 365 přepisuje veškerou konfiguraci jednotného přihlašování.

Související témata

Yammer jednotného přihlašování a DSync odstranění – nejčastější dotazy týkající se
Identity v Office 365 a služba Azure Active Directory
Yammer spravovat uživatele v jeho životním cyklu z Office 365
identity vynutit Office 365 pro Yammer Uživatelé

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×