Plánování cloudu hybridní hledání pro SharePoint

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Nastavení cloudu hybridní hledáníSharePoint vyžaduje plánování opatrní. Tento článek pomáhá navržení řešení vyhledávání hybridní vysoce spolehlivé, zabezpečené a scalable cloudu.

K čemu hledání dojde potřebují vaši uživatelé?

Plánování architektuře vyhledávání na SharePoint serveru pro vyhledávání hybridní cloudu

Rozhodnout, jak spravovat procházení obsahu místní

Rozhodnout, jak synchronizovat aktivní adresáře

Má vaše organizace místní obsah, který se rozlišují malá písmena?

Plán pro ověřování cloudu hybridní hledání před vystavení uživatelům

K čemu hledání dojde potřebují vaši uživatelé?

Pokud jste nastavili jste cloudu hybridní hledání a úplného procházení obsahu místní dokončí, Centrum vyhledávání v Office 365 automaticky zobrazí hybridní výsledky Office 365 index.

Vertikál vyhledávání - vertikál vyhledávání filtrování výsledků hledání do určité skupiny obsah, například zobrazíte jenom videa. Pokud používáte svislé vyhledávání v Centru vyhledávání v SharePoint Server, budete muset znovu vytvořte v centra vyhledávání v SharePoint OnlineOffice 365.

Hledání webuexistující hledání v knihovnách dokumentů v SharePoint Server zastaví nevrací žádné výsledky při přechodu vyhledávacím odkazu Office 365. Hledání je nejrychlejší při použití centra vyhledávání, které jsou ve stejném prostředí jako index vyhledávání tak, aby hledání z Office 365 Centrum vyhledávání nabídne lepší. Pokud vaši uživatelé musí výsledky z indexu vyhledávání Office 365 na webech služby SharePoint v místním, jako je třeba v existující týmové weby v SharePoint Server 2010, můžete nastavit hledání z SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016. Plán a plán zdroje vzdálené výsledků v SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016, která získává výsledky z indexu vyhledávání Office 365 pomocí dotazů federace. Protože SharePoint Online v dotazech, uživatelé musí používat syntaxi dotazu Office 365 procesů, které SharePoint Online podporuje. Další informace najdete v zobrazující výsledky z Office 365 na místním SharePoint serveru 2013 pomocí funkce hledání hybridní cloudu nebo Zobrazit výsledky z Office 365 v místním SharePoint serveru 2016 pomocí funkce hledání hybridní cloudu

eDiscovery – bude pravděpodobně nutné nastavit eDiscovery samostatně v SharePoint Server a SharePoint OnlineOffice 365.

Publikování na více webů - publikování na více webech není k dispozici pomocí funkce hledání hybridní cloudu.

Náhledy – po nastavení ukazatele myši pocházející z Office 365, informace o obsahu, jakož i náhled obsahu výsledek hledání se zobrazí. Informace o obsahu ve výsledcích hledání, které jsou z místního se zobrazují automaticky, ale budete muset nastavit zobrazení náhledů pro tento obsah. Plánování farmu Office Web Apps serveru a konfigurace SharePoint Server 2013 používat Office Web Apps serveru. Zjistěte, jak Povolit náhledy místní výsledky hledání v Sharepointu Online při používání SharePoint Server 2013 a Povolení náhledy místní výsledky hledání v Sharepointu Online při používání SharePoint Server 2016.

Vlastní oříznutí zabezpečení – SharePoint OnlineOffice 365, které nejsou podporovány vlastní oříznutí zabezpečení.

Některé funkce vyhledávání, které byste mohli mít ničím novým a od SharePoint Server fungovat jinak pomocí funkce hledání hybridní cloudu. Informování uživatelů o rozdílech v plánu.

Nejlepší tipy - nejlepší tip je funkce SharePoint Server 2010. Místo toho použijte pravidla dotazu v SharePoint OnlineOffice 365.

Obory vyhledávání vlastní - obory vyhledávání vlastní je funkce SharePoint Server 2010. Použijte zdroje výsledků v SharePoint OnlineOffice 365.

Zvýšení nebo snížení úrovně výsledků hledání – zvýšení nebo snížení úrovně výsledků hledání je funkce SharePoint Server 2010. Použijte zdroje výsledků v SharePoint OnlineOffice 365.

Odebrání místní výsledky hledání – v Centrální správě v SharePoint Server můžete vybrat aplikace Vyhledávací služby a použít možnost "Obnovení indexu" Chcete-li odebrat všechny položky z indexu vyhledávání. Nepoužívejte tuto možnost pro obláčkem aplikace Vyhledávací služby, možnost odstraní historii procházení z databáze procházení, ale neodebere místní položky z indexu Office 365, protože neexistuje žádná přímé komunikaci mezi cloudu aplikace Vyhledávací služby v SharePoint Server a indexu vyhledávání v Office 365. Tyto položky místní se stanou vzniku osiřelých záznamů v indexu Office 365. Pokud chcete odebrat všechna místní metadata z indexu vyhledávání Office 365, odeberte všechny obsahu zdrojů na pracovišti. Všechny položky místní vlevo v indexu vyhledávání Office 365 po dokončení procesu jsou oddělený položky, Přečtěte si, jak odebrat položky oddělený.

Některé funkce vyhledávání, které byste mohli mít ničím novým a od SharePoint Server nejsou k dispozici pomocí funkce hledání hybridní cloudu. Informování uživatelů v plánu.

Víceklientská SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 farmy -farmě SharePoint Server 2013 neboSharePoint Server 2016 pouze připojit k jednoho klienta v SharePoint OnlineOffice 365, proto nemůžete SharePoint Online zachovat izolace klienta více klienta SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016 farmy.

Vlastní entity extrahování - vlastní entity extrahování není dostupný pomocí funkce hledání hybridní cloudu, protože SharePoint OnlineOffice 365, které nejsou podporovány extrahování vlastní entity.

Rozšiřování obsahu webové služby – obsahu rozšiřování webové služby volání škrtnutí není dostupná pomocí funkce hledání hybridní cloudu, protože SharePoint OnlineOffice 365, které nejsou podporovány extrahování vlastní entity.

Tezaurus - slovníky nejsou k dispozici pomocí funkce hledání hybridní cloudu, protože SharePoint OnlineOffice 365, které nejsou podporovány slovníky.

Plánování architektuře vyhledávání na SharePoint serveru pro vyhledávání hybridní cloudu

Nastavení cloudu hybridní hledání jeden z kroků při vytvoření obláčkem vyhledávání aplikace služby (cloudu SSA) na farmu hledání SharePoint Server 2013 neboSharePoint Server 2016. Při vytváření tento cloudu SSA architekturu výchozí hledání se vytvoří na server služby cloudu SSA. Každý farmy hledání může mít jenom jeden cloudu SSA, ale můžete mít víc SSAs v kombinaci s cloudu SSA.

Architektura vyhledávání pro hledání hybridní cloudu se skládá ze komponent vyhledávání a databází, které tvoří topologii a servery, které hostují této topologie. Potřebujete plánování počet procházení komponent topologie, které servery hostovat komponent vyhledávání a databází a hardwarové požadavky pro každý server.

Předtím, než jste Začínáme, přečtěte si informace o topologii vyhledávání pro hledání hybridní cloudu se seznámit s komponent vyhledávání v architekturu vyhledávání pro hledání hybridní cloudu.

Krok 1: Kolik místní index obsahu, můžete se v Office 365 ?

Pro každý 1 TB fondu úložný prostor, který má vašeho klienta v SharePoint Online můžete 1 milion položky místní obsahu do indexu vyhledávání v Office 365 rejstříku. Máte možnost si zakoupit další místo zvětšíte kvótu, dokud nedosáhnete mezní 20 milionů položky. Pokud budete potřebovat víc než 20 milionů položky obsahu místní rejstříku, kontaktujte Podporu společnosti Microsoft zvětšíte tento mezní hodnota.

Krok 2: Jaká velikost cloudu hledání architektura potřebuju?

Hybridní vyhledávány cloudu doporučujeme používat architektura výchozí vyhledávání, která se zobrazí, když vytvoříte obláčkem SSA:

Příklad hledání farmy se servery a komponent vyhledávání.

Šedá součásti jsou neaktivní v cloudu hybridní hledání, ale potřebujete umístit na serverech, jak je vidět. Přečtěte si o neaktivní součástí Přečtěte si víc o topologii vyhledávání pro hledání hybridní cloudu.

Stejně jako pro místní pouze podnikového vyhledávání je možné přizpůsobit Architektura vyhledávání. Hlavní rozdíl je vyhledávány hybridní cloudu jenom relevantní zobrazit součásti pro procházení. Pokud potřebujete ladění procházení, postupujte podle návodu pro procházení v změnit návrh topologii vyhledávání enterprise pro konkrétní výkonu požadavky na SharePoint 2013 (pokyny pro procházení také platí pro cloudových hybridních hledání). Všimněte si, že pokud procházení obsahu místní rychlost systému může omezení podávání do indexu vyhledávání Office 365 chránit nájmu Office 365. Pokud hledání architektura až dvě procházení složky, výsledkem by mělo rychlost procházení dostatečné a přijatelné.

Krok 3: Jaké požadavky na hardware můžu měli vědět pro cloudu hledání architekturu?

Doporučujeme Architektura vyhledávání, která používá virtuálních počítačích, ale můžete taky použít fyzických počítačů. Další informace najdete v zvolit, když potřebujete spouštět serverech fyzicky nebo prakticky.

Tato tabulka ukazuje minimální velikost prostředcích, které potřebuje jednotlivé aplikace nebo databáze serveru:

Server

Na Host (hostitel)

Úložiště

RAM

Procesor pro platformu1

Aplikační server

A

100 GB

16 GB

1.8 GHz 4 x procesoru vzorky

Databázový server:

B

100 GB

16 GB

1.8 GHz 4 x procesoru vzorky

1 Tady, zadat počet procesoru jádra není počet procesoru.

Kromě výše uvedených možností:

 • Ujistěte se, že má každý server hostitele dost místa na disku pro základní instalace operačního systému Windows Server a typy souborů SharePoint Server. Serveru, je nutné volného místa na disku pro diagnostiku například protokolování ladění, a vytváření paměti vypíše denní operace a odstranění souboru stránky. Za normálních okolností 80 GB místa na disku, že se operačního systému Windows Server a typy souborů SharePoint Server.

 • Přidání úložiště prostor protokolu SQL pro určitý databázový server. Pokud nenastavíte databázový server k obecnějším údajům databází často, místo protokolu SQL používá velké úložiště. Další informace o tom, jak plán SQL databáze v tématu ukládání a SQL Server kapacita plánování a konfigurace (SharePoint Server 2013).

Způsob, jakým se rozhodnete distribuování data z komponent vyhledávání a od operačního systému v úložišti, bude mít vliv na výkon vyhledávání. Je též vhodné:

 • Rozdělte do tří samostatných úložiště svazky nebo oddíly s normálním výkonu soubory operačního systému Windows Server, SharePoint Server program files a protokolování diagnostiky.

 • Ukládání dat součástí hledání na samostatném úložiště hlasitost nebo oddíl vysoký výkon.

Tip : Můžete nastavit vlastní umístění pro vyhledávání komponentu dat při instalaci SharePoint Server na hostiteli. Všechny součást hledání na hostiteli, který je potřeba uložit data, uloží do tohoto umístění. Chcete-li změnit toto umístění později, máte k přeinstalaci SharePoint Server na tomto hostiteli.

Ujistěte se, že je úložiště, ke kterým máte dost rychle zpracování přenosů z komponent vyhledávání a databází. Procházení databáze je pouze součástí architektura hledání mají být vyhledávány cloudu hybridní požadavkům procesorů. Procházení databáze vyžaduje středně vysoké procesorů a typické zatížení podsystému vstupu a výstupu je 10 procesorů za 1 dokumentu za druhý rychlost procházení (DPS).

Topologii hledání cloud SSA se skládá ze stejného typy komponent vyhledávání a databáze jako topologii vyhledávání standardní SSA SharePoint Server 2013 nebo SharePoint Server 2016. Jsou tu ale některé rozdíly.

Nepoužívané hledání součásti a databází v cloudu hybridní hledání – v cloudu hybridní hledání, je Office 365, zpracuje obsah ukládá index a zpracování analýzy. Shluk SSA nepoužívá vlastní obsah komponenty, součást indexování, zpracování analýzy, odkazy databáze nebo analýzy databáze. Tyto komponenty a databáze se nečinný.

Interakce mezi komponent vyhledávání a databází v cloudu hybridní hledání– komponent vyhledávání a databází práci jinak v topologii hledání cloud SSA ve srovnání s topologii vyhledávání standardní SSA:

Obrázek ukazující zdroje obsahu, farmy vyhledávání s komponent vyhledávání a Office 365. Informace o přecházel z zdroje obsahu, prostřednictvím součásti pro procházení a do Office 365.
 1. Součásti pro procházení získává obsahu z vaší farmě místní a odešle to obsahu do indexu vyhledávání v Office 365. Používá spojnic Pokud chcete provést interakci s zdrojů obsahu a používá databázi procházení pro uložení dočasný a historických informací o položkách, procházení, stejně jako součást běžná procházení.

 2. Součást správy hledání běží systém procesů, které jsou důležité najít, stejně jako u standardní SSA.

 3. Doporučujeme spouštět všechna hledání z Office 365 jako cloudu hybridní hledání je optimalizována pro toto. Ale můžete nastavit hledání webů v SharePoint Server k získání výsledků hledání z indexu vyhledávání v Office 365. Pokud jste nastavili vyhledávání do kolekce webů pro místní k vytvoření dotazu Office 365 index, tento dotaz zpracování součásti předává dotazy z vyhledávacího pole zadejte Office 365 index a výsledky z indexu Office 365 do vyhledávacího pole.

Rozhodnout, jak spravovat procházení obsahu místní

Pomocí správy procházení, například pomocí efektivně zdroje obsahu, plánování procházení a pravidel procházení může ovlivnit výkon a hledání aktuálnost procházení. Pokyny pro správu procházení pro místní poštovní pouze hledání také se týká cloudových hybridních hledání najdete v článku Doporučené postupy pro procházení na SharePoint serveru 2013.

Rozhodnout, jak synchronizovat aktivní adresáře

Když místní obsahu je procházených, analyzovat, zašifrovaných seznamy řízení přístupu (ACL) pro každou položku příliš procházení. Index vyhledávání Office 365 ukládá ACL společně s na položku, takže systému musí být poznáte místní uživatele jako stejného člověka v Office 365. Když jste nastavíte synchronizace služby Active Directory v místní síti (Windows Server služby Active Directory) od vašeho klienta Office 365 (Windows Azure Active Directory), systému mapy a převádí ACL se správné uživatele a uživatelé oříznutí zabezpečení výsledky získat z indexu Office 365.

Pro synchronizaci adresáře Active dvěma způsoby:

 • Synchronizace adresářů se synchronizací hesel

 • Synchronizace adresářů s jednotné přihlašování (SSO)

Pokud vyberete možnost jednotné přihlašování, můžete taky nakonfigurovat synchronizace hesel Pokud chcete záložní pro jednotné přihlašování, ale nakonfigurujte alespoň jednu ze dvou (synchronizace hesel nebo SSO). Další informace a postup při konfiguraci dvou způsobů v Integrace Office 365 s místním prostředím.

V některých organizacích přiřadit oprávnění k jejich obsahu místní jedním z výchozí skupiny zabezpečení v systému Windows Server Active Directory (AD), například skupiny zabezpečení uživatele domény.

Azure Active Directory připojení nástroje pro synchronizaci ve výchozím nastavení vyloučí některé objekty ze synchronizace. Skupiny zabezpečení, které mají atribut IsCriticalSecurityObject = true je jednu sadu objektů, které nezahrnuje nástroje a uživatelé domény je příklad skupiny zabezpečení. Proto nejsou dostupné v Azure Active Directory (AAD) přístupových práv pro členy této doméně uživatele. I v případě, že mají uživatelé přístup k obsahu místní, dostanou si výsledky vyhledávání při hledání pro daný obsah.

Místo toho přiřadit oprávnění pomocí skupinu, která neobsahuje IsCriticalSecurityObject = PRAVDA, například u položky všichni skupiny, skupiny ověřené uživatele nebo vlastní skupiny. Seznam podmínek pro bez objekty a další informace o synchronizaci neočekávané výsledky najdete v článku Při použití nástroje Azure Active Directory Sync není synchronizovat jeden nebo více objektů.

Má vaše organizace místní obsah, který se rozlišují malá písmena?

V některých organizacích mít místní obsah, který je považován za citlivé z důvodu omezení regulačních, právní nebo geopolitické. V některých případech je zakázáno do indexu vyhledávání Office 365 přidat metadat z citlivé místního obsah. V ostatních případech metadat z obsahu citlivé místního lze přidat do indexu vyhledávání Office 365, ale jenom omezený počet uživatelů budou moci otevřít výsledky hledání z citlivý obsah.

Zde jsou dva příklady může nastavení hybridního hledání dodržovat tato omezení:

Nastavení a cloudu hybridní hledání a pečlivě plán přístupových práv k citlivý obsah pouze vpravo uživatelé dostat k citlivý obsah když je vybrán výsledek hledání.

Nastavení hybridního hledání cloudu v kombinaci s hybridní federované vyhledávání.

Obrázek ukazující kombinované nastavuje cloudu hybridní vyhledávání, hybridní federované vyhledávání a podnikového vyhledávání.
 • Plán zdrojů obsahu pro cloudu aplikace Vyhledávací služby (cloudu SSA) v SharePoint Server, které pokrýval celý obsah místní kromě citlivý obsah. Metadata pro procházeného obsahu se přidá indexu vyhledávání v Office 365.

 • Plánování podnikového vyhledávání v SharePoint Server k procházení malá písmena, místní obsahu najdete v článku plánování vyhledávání na SharePoint serveru 2013. Plán zdrojů obsahu pro SSA, který zahrnovat citlivý obsah. Metadata z obsahu procházených, citlivé se přidá do indexu vyhledávání v SharePoint Server.

 • Pokud vaši uživatelé musí výsledky z indexu vyhledávání Office 365 na webech služby SharePoint v místním, plánování hybridního federované vyhledávání z SharePoint Server pro zobrazení výsledků hledání z indexu vyhledávání v SharePoint Server a od indexu vyhledávání v Office 365, najdete v článku plánování hybridního federované vyhledávání pro SharePoint Server 2013.

Plán pro ověřování cloudu hybridní hledání před vystavení uživatelům

Když jste vytvořili a nastavení cloudu SSA a dokončení úplného procházení, vaše Office 365 Centrum vyhledávání zobrazuje místním prostředím a výsledky hledání online. Doporučujeme ověřit a ladění nové prostředí hledání v samostatném Centru vyhledávání při zachování původní vyhledávání beze změny.

Vytvoření plánu pro zdroj vlastní výsledků, která omezuje centra vyhledávání v Office 365 jenom zobrazit obsah Office 365. Následující obrázek znázorňuje prostředí, kde můžete ověřit, Upřesnit, jak budou zobrazeny výsledky hledání hybridní:

Obrázek ukazující, jak obsahu slouží k vložení index Office 365 z obou serveru SharePoint Server obsahu farmy a od Office 365.
 1. Místní obsah. Při procházení metadata ze tento obsah se přidá do indexu vyhledávání Office 365.

 2. Office 365 obsah. Při procházení metadata ze tento obsah se přidá do indexu vyhledávání Office 365.

 3. Výchozí (nebo existující) Office 365 Centrum vyhledávání. Vytvoření vlastní výsledek zdroje pro toto Centrum vyhledávání, která omezuje výsledky hledání zobrazí jenom obsah Office 365. Pokud používáte SharePoint Server 2013 zjistěte, jak v Vytvoření vlastní výsledek zdroje na SharePoint serveru 2013, pokud používáte SharePoint Server 2016 zjistěte, jak v vytváření zdroje vlastní výsledek v SharePoint serveru 2016.

 4. Nové Office 365 Centrum vyhledávání, kde ověřte a ladění zobrazení výsledků hledání hybridní. Toto centrum vyhledávání používá zdroji výsledků výchozí a zobrazí výsledky hledání z místním prostředím a Office 365 obsahu. Takže jenom testeři a správci mají přístup k tomuto webu nastavíte přístup.

Poznámka : Přestože můžete uchovávat původní vyhledávání beze změny při ladění, nemůžete udržovat původní prostředí Office Delve beze změny. Po metadat z místního obsahu do indexu vyhledávání Office 365Delve zobrazit tento obsah.

Příbuzná témata

Přečtěte si víc o cloudu hybridní hledání pro SharePoint
Hledání hybridní konfigurace cloudu s SharePoint serveru 2013
Konfigurovat cloudu hybridní vyhledávání pomocí služby SharePoint serveru 2016
hybridní hledání ve službě SharePoint

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×