Plán pro vyhledávací dotazy

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka : Tento obsah je předběžná obsah verzi softwaru. Může být úplný a je předmětem změnit.

V tomto článku

Plánování obory vyhledávání

Nastavení důležitosti plánu

Plánování vlastností pro vyhledávání

Vytvoření plánu pro údajů o využití vyhledávání dotazu

Plánování mapování názvů serverů

Plánování upozornění vyhledávání

Plánování klíčová slova

Použití funkce vyhledávání, plánování listů

Správci můžete vylepšit relevance a prezentace výsledků hledání plánování správné konfiguraci nastavení správy, které ovlivňují vyhledávacích dotazů. Během účinnosti vyhledávací dotazy jsou vyhodnoceny neustále během pravidelné operací všechny nasazení produktů a technologií SharePoint, dobré plánování před skutečným nasazením můžete vytvořit efektivní vyhledávacích dotazů od začátku a pomáhají snížit náklady budoucí správy. Správci zprostředkovatelů sdílených služeb (sdílených) můžou plánovat spravované vlastnosti mají být vyhledávány použití různých zprostředkovateli, relevance nastavení pro konkrétní weby a obory vyhledávání, které uživatelé na webech přes zprostředkovateli pomocí filtrování obsahu součástí každého vyhledávacího dotazu. Můžete taky změnit prezentace výsledků pomocí mapování názvů serverů a přizpůsobení webů centra vyhledávání, do vyhledávacího pole a další funkce hledání prezentace. Správci kolekce webů můžete doplnit těchto plánů plánování oborů pro hledání a klíčových slov.

Plánování obory vyhledávání

Obory vyhledávání jsou filtrů na výsledky hledání lze zúžit výsledky hledání podle podmnožiny vybraného obsahu pro obory správci. Obory vyhledávání umožňují pomocí Microsoft Office SharePoint Server 2007 tak víc relevantních hledáním v rámci konkrétní podsady obsahu v rámci kolekce webů.

Sdílené hledání, které obory vytvořené na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb. Tyto obory vyhledávání vám mají být relevantní ve všech kolekcích webů ve stejném zprostředkovateli a jsou sdíleny všechny kolekce webů.

Správci kolekce webů rozhodnout, která sdílené obory používat a jejich zobrazení a můžete taky vytvořit kolekci webů obory vyhledávání, které se používají pouze v rámci kolekce webů.

Pokud plánujete používat obory vyhledávání, podívejte informační architektury k identifikaci obecných sady obsahu, které uživatelé mohou chcete prohledat. Některé z těchto sad budou zahrnovat informační architektura kolekcí webů a některé budou zahrnovat podsady informací v rámci kolekce webů. Můžete rozhodnout, jestli implementovat sdílené obory hledání nebo obory vyhledávání kolekce webů na základě obsahu číselnou v rámci informační architektura.

Plánování sdílených oborů

Správce zprostředkovatele sdílených služeb spravuje sdílené obory hledání na všech webech, které používají stejnou sdílených služeb. Správce zprostředkovatele sdílených služeb můžete taky Správa oborů hledání pro kolekce webů.

Správci zprostředkovatele sdílených služeb můžete provádět následující úkoly:

 • Vytváření a úpravy sdílených obory vyhledávání.

 • Odstranění obory vyhledávání.

 • Správa a plánování kompilace obory vyhledávání.

Sdílené obory jsou obory vyhledávání, které jsou viditelné a k dispozici pro použití správci pro všechny kolekce webů, které používají stejnou sadu sdílených služeb. Sdílené hledání, které by měl být prováděn obory části obsahu na základě konceptů v informační architektura, strukturu webů a obsahu potřeb plánování, které jsou důležité pro všechny lidi ve zprostředkovatele obsah, který platí jen v rámci kolekcí webů by měl být zanechal obor vyhledávání, plánování na úrovni kolekce webů.

Například velké organizace může vytvořit sdílený obor pro obsah týkající se lidských zdrojů, protože lidských zdrojů je velké dělení s obsahem pro všechny zaměstnance v několika Sharepointové weby a aplikací line of business identifikovat důležité během obsah a plánování struktury webů. Správce kolekce webů webu lidských zdrojů pomocí této sdílené obor a také vytvořit další obory pro kolekci webů pro zásady společnosti a nové informace zařazení, protože jsou základní pojmy označené jako důležité pro daný web kolekce. Tyto obory kolekce webů smysl sdílený obor, protože jsou pravděpodobně má obory, které jsou určeny uživatelé vyhledávání v jiných sítích.

Správci zprostředkovatele sdílených služeb rozhodněte, jestli sdílené obory, které vytvoří musí být v zobrazení skupin vytvořil správce portálu, například vyhledávací pole rozevíracího seznamu a stránce rozšířeného vyhledávání. Sdílené obory hledání, které nejsou povinná lze přidat do skupin zobrazení volnosti správci kolekce webů.

Následující sdílené obory hledání jsou vytvářeny ve výchozím nastavení pro jednotlivé poskytovatele sdílených služeb:

 • Lidé

 • Všechny weby

Plánování obory vyhledávání pro kolekce webů

Pro každou kolekci webů správce kolekce webů proveďte následující úkoly, které se vztahují k oborů hledání:

 • Použití sdílených oborů vytvořené správcem zprostředkovatele sdílených služeb.

 • Zkopírovat a upravit sdílený obor použít jako obor pro kolekci webů.

 • Vytvoření, úprava a odstranění obory vyhledávání pro kolekci webů.

 • Zvolte způsob zobrazení obory vyhledávání.

 • Sledování stavu obory vyhledávání.

Správci kolekce webů nelze vytvořit nebo přidat pravidla pro porovnání sdílené obory získanou od správce zprostředkovatele sdílených služeb, přestože můžete duplikovat sdíleného oboru a upravit kopii. Přidávají nová odpovídající pravidla pro obory kolekce webů.

Zprostředkovatele sdílených služeb správce může provádět všechny úkoly správy, které můžete provádět správci kolekce webů.

Při plánování každý správce kolekce webů chtít vytvořit obory vyhledávání podle informační architektura v rámci webu. Ve výchozím nastavení jednotlivých kolekcí webů má přístup k lidi a všechny weby sdílené obory. Správci můžou přidat obory vyhledávání tak, že vyberou sdílené obory, které jsou užitečné pro uživatele kolekcí webů a potom doplnit tyto obory vytvořením obory vyhledávání pro kolekci webů.

Zobrazení skupiny Správci kolekce webů slouží k uspořádání skupin obory vyhledávání podle jejich zobrazení na webu. Ve výchozím nastavení obsahuje Office SharePoint Server 2007 skupin zobrazení pro vyhledávací pole rozevírací nabídky a stránce rozšířeného vyhledávání.

Plánování pravidel oboru hledání

Pravidel oboru vyhledávání se přidají do oborů hledání a definování rozsahu každý obor.

Pravidla jsou založeny na vlastnosti, umístění a zdrojů obsahu. Každé pravidlo testuje veškerý obsah pro jednu vlastnost, umístění nebo zdroje obsahu. Každé pravidlo ovlivňuje výsledky hledání pro obory hledání, které obsahují jedním ze tří způsobů:

 • Zahrnout    Pokud jiné pravidlo odebere ve výsledcích hledání zobrazovat položky odpovídající toto pravidlo. Jedná se o ekvivalent s logickým operátorem nebo.

 • Vyžadovat    Položky odpovídající ostatní pravidla se musí shodovat taky toto pravidlo, které se zobrazí ve výsledcích hledání. Toto je shodný s logickým operátorem AND obsahem.

 • Vyloučit    Položek, které odpovídají toto pravidlo vyloučíte z výsledků hledání, i když se shodují ostatní pravidla. Jedná se o ekvivalent AND NOT, za logickým operátorem.

Obory vyhledávání obsahuje jeden nebo více pravidel a obsah se musí shodovat všech pravidel oboru aktuálně vybrané hledání mají být zahrnuti ve výsledcích hledání.

Použití pravidel založených na spravované vlastnosti

Pravidel oboru vyhledávání můžete podle určité hodnoty pro jednu spravovanou vlastnost ve schématu vyhledávání. Testováno proti určité hodnotě a zahrnuty nebo vyloučeny jednotlivých položek obsahu podle pravidla. Pravidla podle vlastností lze otestovat pouze proti operátoru je přesně a ne další hypotetické operátory, jako například obsahuje.

Například prodejních portálu můžete vytvořit kolekci webů obory vyhledávání pro každou prodejní poboček pomocí prodejní Office spravované vlastnosti a nastavení hodnoty pravidla v každém oboru na hodnotu pro příslušné office. Protože danou spravovanou vlastnost je na základě dat z aplikace pro sledování prodejní, výsledky hledání bude obsahovat pouze obchodní data výsledky hledání pro prodejny pro vybraný rozsah.

Při plánování spravovaných vlastností pro vašeho poskytovatele sdílených služeb, je vhodné přemýšlet o obory vyhledávání ve stejnou dobu. Pokud chcete vytvořit obor vyhledávání pro určitou skupinu obsahu, musíte se ujistit, že jsou vlastnosti obsahu, které mohou být součástí pravidel.

Každý spravovanou vlastnost ve zprostředkovateli může být k dispozici jako vlastnost pravidel oboru hledání pro sdílené obory a obory kolekce webů. Pouze spravované vlastnosti, které konkrétně je k dispozici pro obory vyhledávání můžete použít v pravidel oboru vyhledávání.

Použití pravidel na základě umístění

Můžete vytvořit odpovídající pravidla na základě polohy obsahu. Některé scénáře použití vyžadují pravidla tohoto typu, včetně:

 • Hledání ve skupinách knihoven dokumentů.

 • Hledání v rámci sady složek v úložišti jeden velký dokument jako při hledání archivu společnosti.

 • Hledání obsahu na externí weby pro určitého předmětu.

 • Hledání obsahu v jiné servery ve vaší organizaci.

Každé pravidlo obsahuje jedno místo definované pomocí jedné složky, názvu domény nebo název serveru. Podle toho, jaké množství obsahu mají být k dispozici v obor vyhledávání dokud všechny relevantní umístění jsou součástí obor hledání přidejte jedno nebo více odpovídající pravidel. Informační architektura a plánování struktury webů se obě obsahují pokyny při rozhodování, které umístění rozšířit v jednotlivých obor vyhledávání.

Použití pravidel založených na zdroje obsahu

Obory vyhledávání mohou také obsahovat pravidla na základě obsahu v rámci konkrétní zdroje obsahu. Plánování zdrojů obsahu určíte části obsahu, které budou snadněji spravovat okamžiku, kdy je do samostatných zdrojů obsahu.

Pro jednotlivé zdroje obsahu, které máte v plánu zvažte, že zda obsah indexovaný podle daného zdroje obsahu je objekt, který dává smysl seskupené obor vyhledávání pro uživatelům kolekce webů. Pokud ano, můžete přidat pravidlo odpovídající pro daný zdroj obsahu.

Zvažte také pokud zdroje obsahu můžete rozdělit do menších obsahu osob, které uživatelé mohou chtějí vyhledávat. V takovém případě můžete kombinovat zdroje obsahu pravidel s ostatními odpovídající pravidly vytvořit více omezit obor.

Pomocí pravidla založená na zdroje obsahu, můžete snadno umožňují lidem v centrální kolekce webů pro velké organizace vyhledávat obsah na kolekce webů pro menší projekty nebo dělení. K tomuto účelu správci zprostředkovatele sdílených služeb přidat pravidlo odpovídající příslušné zdroje obsahu. Tento obor hledání můžete sdílet tak, aby uživatelé, kteří používají jakékoli kolekci webů v zprostředkovatele sdílených služeb můžete potenciálně vyhledávat obsah v jiné kolekci webů daného zprostředkovatele. Například to je užitečné je kolekce webů dělení celé pole nabídkou hledání pro lidské zdroje kolekce webů.

Použití více pravidel

Obory vyhledávání bude často jednoduché obory jedno pravidlo odpovídající. Ale je dobré důvody použití obory vyhledávání s více pravidly. Co z těchto důvodů máte společné je vytvoření oborů hledání na základě kolem určitého tématu nebo entity související nastavení obsahu. K tomuto účelu musí obsahovat několika místech, několik vlastností nebo kombinace umístění a vlastnosti, které se týkají entity.

Místo vytvoření obory vyhledávání základní jedno pravidlo pro každou možnou vlastnost nebo umístění, které by mohly být postupně důležité, je lepší představu, jak myslet v obecnější rovině a můžou být kratší seznam komplexních oborů hledání pro každý web vytvoříte kolekce. Použijte komplexní obory s více pravidly určené pro určité knihovny dokumentů, sdílené soubory, e-mailových serverech, zdrojů dat na základě vyhodnocení informační architektury.

Použití pravidel vyloučených položek

Odpovídající pravidla, která vyloučí obsah vytváří a vyberete stejně jako jakékoli jiné pravidla používaná v obory vyhledávání. Můžete však zvažte jejich implementace jako samostatný krok. Důvodů, proč vyloučí obsah z výsledků hledání můžete podstatně se liší od důvodů, proč zahrnout obsah.

Obor hledání všechny weby mohou sloužit jako výchozí bod zahrnout veškerého obsahu kolekce webů. Můžete přidat odpovídající pravidla, která vyloučí obsah obory vyhledávání, které jsou obecných, ale nezahrnujte sadu výsledků hledání. Je někdy snadněji používaly všechny weby odpovídající pravidla, které vytvořit obor složitého hledaného obsahující pravidla pro každý dílčí obsah webu.

Příklad plánování oboru hledání

Contoso má dělení služby IT, dělení service zákazník a prodej a marketing dělení. Každá divize má vlastní kolekci webů a je také kolekce centrální portál společnosti příspěvky lidských zdrojů informace. Správce zprostředkovatele sdílených služeb plány jednotného zasílání zpráv k ovládání vyhledávací služby na jeden zprostředkovatele sdílených služeb pro celou společnost. Ve výchozím nastavení vyhledávání v organizaci budou zahrnovat obsah z libovolné dělení, protože je to výchozí obor vyhledávání. Protože obsahu pro každý dělení se liší, obsah procházeného ve třech samostatných zdrojů obsahu tak že se informace o službě zákazníkům a prodej a marketing informace mohou být aktualizovány všechny na jiné plány.

Jan Chen, správce zprostředkovatele sdílených služeb, plánů vytvořit samostatné zdrojů obsahu pro každé rozdělení na základě pravidel včetně těchto zdrojů obsahu. Chce také vytvoříte zdroj obsahu pro lidské zdroje obchodních aplikací, které zaznamenává informace pro všechny zaměstnance pomocí pravidla založeného na zdroje obsahu obchodní data. Každý správce kolekce webů rozhodl zahrnout výchozí sdílený obor pro veškerý obsah v organizaci, ale žádný z existujících v úmyslu použít obor lidských zdrojů, i když je sdílený obor. Tuto možnost bude k dispozici pouze z rozevírací nabídky vyhledávání do kolekce webů portálu centrální. Každý správce kolekce webů i plány jednotného zasílání zpráv přidat obory kolekce webů pro důležité obsahu v rámci svých kolekcí webů. Například správce kolekce webů pro prodej a marketing plány kolekce webů k vytvoření obory vyhledávání obsah související se každý řádek produktu podle spravované vlastnosti obchodní data marketingové dokumenty a další obsah a umístění související týmové weby a knihovny dokumentů. Na listu, aby obor hledání relevantní plánovací funkce vyhledávání jsou uvedeny všechny tyto zdroje obsahu, umístění a vlastnosti.

Obory vyhledávání obou typů jsou definovány jeden nebo více pravidla týkající se vlastnosti a umístění dokumentů. Obsah lze zahrnout nebo vyloučit z obory vyhledávání tak, že tato pravidla.

Začátek stránky

Nastavení důležitosti plánu

Nastavení důležitosti určit jejich prioritu weby a jiných umístění zdroje obsahu tak, aby výsledky z těchto webů pravděpodobně více nebo méně se zobrazí v horní části výsledky hledání. Nastavení důležitosti jsou jeden faktor v priority výsledky hledání které se všechny další faktory například klíčová slova spravuje správce kolekce webů, spravované vlastnosti mají být vyhledávány spravuje správce zprostředkovatele sdílených služeb nebo přiřazena automatické váha k obsahu pomocí technologie vyhledávání. Správci zprostředkovatele sdílených služeb pro všechny dotazy pomocí technologie vyhledávání použít nastavení relevance a můžete aktualizovat nastavení závažnosti bez znovu procházení zdrojů obsahu. Správci zprostředkovatele sdílených služeb můžete umístit do jedné ze čtyř relevance úrovní weby:

 • Tři směrodatné úrovně: nejčastěji autoritativní druhé úrovně autoritativní a třetí úrovně autoritativní.

 • O jednu úroveň méně relevantní webů.

Autoritativní webové stránky jsou váha podle jak autoritativní jsou, s jednotlivých úrovní příjem váhu poměrné relevance. Ve výchozím nastavení jsou všechny nejvyšší úrovně stránky pro webové aplikace přidá ve formě nejčastěji autoritativní. Přesunutí tyto stránky s ostatními úrovněmi relevance nebo odebrat ze stránky nastavení relevance úplně. Můžete taky přidat weby v jednotlivých úrovní.

Méně relevantní weby jsou snížit na nižší prioritu se stejnou velikost váhu uvedeným autoritativní weby třetí úrovně.

Při plánování nastavení relevance, zvažte účel jednotlivých webů a kontrolujte potvrzení všech jeho podřízených webech a weby prochází zdroje obsahu. Seskupení směrodatných webů do tři úrovně podle důležitosti, záznam plánované relevance nastavení pro jednotlivé weby v plánovací listu funkce vyhledávání a označte všechny weby jako méně důležité.

Osvědčené postupy pro plánování nastavení závažnosti patří:

 • Weby služby SharePoint a podnikových aplikací Centrální vysokou prioritou obchodních procesů bude zpravidla nejčastěji autoritativní.

 • Weby pro podporu spolupráce nebo akci by mohly být více směrodatné než webů, které jsou pouze informativní.

 • Sekundární obchodních procesů by mohly být v druhé a třetí úrovně autoritativní weby.

 • Externí weby: bude zpravidla méně autoritativní vzhledem k tomu, že vaše organizace nelze určit, jaký obsah na těchto webech.

 • Nemusíte seskupení relevance každého webu. Je dobré si vyberte relevance malým počtem poštovních weby, které znáte platná nejčastěji autoritativních nebo menší důležité a upravte nastavení relevance během normální operací na základě reakcí od uživatelů a informací v protokolech procházení a protokolování dotazů.

Výsledky hledání pro všechny kolekce webů můžete upravit tak, aby podporovat konkrétní obsah tak, aby se zobrazil výrazněji v odpovědi na dotazy používající určitý hledaných slov. I když klíčová slova jsou plánované implementovaná a spravované na úrovni kolekce webů, je dobré zkontrolujte plánování a implementaci v celé organizaci konzistentní.

Začátek stránky

Plánování vlastností pro vyhledávání

V Office SharePoint Server 2007 ovlivňuje schéma, které používáte k uspořádání obsahu důrazně efektivitu funkce vyhledávání v kolekcích webů. Pro efektivní nasazení Office SharePoint Server 2007. Začněte tím, že principy informační architektura vaší organizace a pak použijte tento Principy plánování spravované vlastnosti hledání obsahu kolekce webů a obchodní data bez ohledu na typ souboru a vytvoření obory vyhledávání.

Funkce podnikového vyhledávání Office SharePoint Server 2007 používá kombinaci textu a vlastností o každý dokument prioritu výsledků hledání. Je dobré Správa vlastností mají být vyhledávány smysluplné příslušné vyhledávací dotazy. Vlastnosti obsahu, které se používají zpracování vyhledávacích dotazů, použít obory vyhledávání a přizpůsobit obsah jsou někdy se jí říká schéma vyhledávání. Podle Myslím na Tebe vlastnosti vyhledávání jako součást schématem uspořádání, můžete budete používat vlastnosti přes služby poskytovatele sdílených služeb k vytvoření konzistentního vyhledávání v obsahu ve vaší organizaci.

Při procházení obsahu procházení vlastnostech přidružených k obsahu. Procházené vlastnosti příklady metadata klientských aplikacích Office, webových stránek a dokumentů z jiných aplikací vaše organizace používá a data uložená v databázích a aplikací line of business vaše organizace používá.

V předchozích verzích aplikace Microsoft SharePoint Portal Server všechny tyto vlastnosti byly použity při hledání pro lidi, dokumenty nebo weby. Můžete ušetřit vlastnost duplikace mapováním některé vlastnosti na jiných společných vlastností, ale mnoho vlastností nevyznáte výsledky hledání se vzhledem k tomu, že budou nebyly důležité. Vlastnosti důležité byly tedy vyhledání mezi mnoho relevantní vlastnosti.

Office SharePoint Server 2007 snižuje potíže s použitím spravované vlastnosti. Spravované vlastnosti jsou sadu vlastností, které správci zprostředkovatele sdílených služeb vytvořit, protože tyto vlastnosti jsou důležité pro výsledky hledání. Správci zprostředkovatele sdílených služeb mapovat procházené vlastnosti na spravované vlastnosti, které využívají vyhledávacích dotazů přes zprostředkovatele prioritu výsledků hledání

Správci kolekce webů nelze přidat nebo zobrazit seznam spravovaných vlastností, ale tyto spravované vlastnosti lze použít v některé úlohy správy pro kolekci webů, například Správa oborů hledání.

Lze usnadnit obsahu na vašem webu zobrazíte tak, že pečlivě naplánujete schéma a jak implementovat spravované vlastnosti

Plánování spravovaných vlastností podle informační architektura

V rámci plánování webu analyzovat obsah a klíčových obchodních procesů ve vaší organizaci a uspořádání obsahu a těchto procesů do taxonomie s názvem informační architektura. Můžete to udělat mnoha způsoby a podrobnosti o informační architektura a množství času, který je potřebný připravit se může lišit organizace široce. Praktické způsobů přípravu je prozkoumejte informační architektury a jeho metadata vysokou prioritou. Pokud máte přístup k farmě test před aktivní nasazení Office SharePoint Server 2007, můžete procházení obsahu a jaké procházené vlastnosti zobrazit a použít tyto vlastnosti k identifikaci součástí informační architektury. Většina organizací se však využívat plánování informační architektura na papír před přípravu nasazení, protože může pomoci přizpůsobte plánování a popsána obsahu a procesů, které nejsou jako přehledný může být.

Informační architektury může být užitečné pro plánování spravované vlastnosti. Každý koncept informační architektury může potenciálně představované spravované vlastnosti. Pokud identifikovat spravovaných vlastností pro všechny klíčové koncepty informační architektura, budete mít úplné schéma spravované vlastnosti přesně představující nejdůležitějšího obsahu a obchodních procesů ve vaší organizaci. Klíč k vytvoření užitečného schématu je určení nejdůležitějších konceptů a vyhledání vlastností v obsahu, které můžete přidat schéma, které umožňují najít při hledání relevantní obsah. Při mapování procházených vlastností na spravované vlastnosti zachovat výkon a zvýšit relevanci nejspíš přesné. Mapování další vlastnosti zvětšuje velikost databáze obsahu a snižuje výkon podle toho, je vhodné mapování vlastností pouze v případě, že jste si jistí vysoce relevantních mapování.

Koncepce jiným způsobem může výkres znázorňovat během provádění stejně. Některé koncepty slouží k návrhu strukturu kolekce webů a obsahu v rámci kolekce webů. Ostatní se používají k vytvoření speciálních termínů, například klíčová slova, která zvýraznit významné výsledky hledání.

Je informačního panelu Vlastnosti obsahu bez první procházení obsahu. Proto čekat na plánování spravovaných vlastností, dokud už máte dobré obsahu jednotlivé kolekce webů. Potom na testovací server, můžete můžete procházet veškerý obsah tak, že máte seznam procházených vlastností pro porovnání informační architektury při vytváření spravované vlastnosti. Třeba si uvědomit je, může být obtížné mapování vlastností i po procházení obsahu, protože je obtížné určit typ obsahu nebo aplikace, využívající danou vlastnost. Vhodné je mapování vlastností, kterými se asi se souviset a proveďte odpovídající hledání můžete zobrazit, pokud očekávané výsledky vypadat.

V mnoha nejužitečnější spravované vlastnosti vytvářejí automaticky při instalaci Office SharePoint Server 2007. Při plánování dalších spravovaných vlastností, použijte jako výchozí bod tyto spravované vlastnosti. Tyto vlastnosti zahrnout ale nejsou omezené na:

 • Autor

 • Obsah

 • Popis

 • Container

 • Název lokality

 • Typ

 • Velikost souboru

 • Datum poslední změny

 • URL

 • ID dokumentu

 • Název

Odstranění nadbytečných a duplicitní vlastnosti pomocí mapování vlastností

Některé vlastnosti jsou poměrně základní a může zobrazovat jako jiné vlastnosti v různých typů obsahu. Jako příklad lze uvést název a Autor vlastnosti pro dokumenty nebo týmu nebo oddělení vlastnosti pro uživatele. Přidání vlastnosti Autor jako samostatný spravovanou vlastnost nemá smysl, protože se přidají další spravované vlastnosti k databázi bez zvýšení relevance. Nejdůležitější, které lze použít tyto základní vlastnosti při plánování je snížit duplikace vytvořením jednu sadu spravované vlastnosti a mapování procházené vlastnosti se stejným významem na vlastnosti v sadě spravované vlastnosti. V případě vlastnost Autor můžete mapovat každý jedinečný vzhled procházených vlastností pro autory jednu spravovanou vlastnost Autor.

Můžete namapovat jednu nebo několik procházených vlastností na spravované vlastnosti, jeden nebo více. Můžete určit jejich prioritu více procházené vlastnosti tak, aby je-li více než jednu vlastnost je nalezené během procházení, pouze hodnota vlastnost nejvyšší prioritou se použije pro dotazy, které používají spravované vlastnosti nebo vlastnosti. Pokud nechcete nastavit jejich priority procházené vlastnosti, hodnoty všech procházených vlastností namapovaných na spravovanou vlastnost se používají pro dotazy, aby spravovanou vlastnost se stane s více hodnotami. Smysluplné přístup pro určitou vlastnost jednou hodnotou je a zvolte nejběžnější procházených vlastností jako spravovanou vlastnost, tak jak často se vyskytují stanou vlastnostmi. Vždy není snadné vyhledání nejčastěji procházených vlastností, které ale jedna strategie má určit jejich prioritu vlastnosti, které jsou přidružené k běžně používaných aplikací.

Když mapování vlastností s různými datovými typy datový typ na spravovanou vlastnost se používá při hledání ve většině případů.

Buďte opatrní při mapování, které nejsou mapujete špatně spárované nebo relevantní vlastnosti. Nepřesné mapování můžete ve skutečnosti snížit přesnost výsledků hledání. Co vždy pokud je to možné testování vyhledá spravované vlastnosti před skutečným nasazením a plánovat přehled použití dat pro vyhledávací dotazy během normálně chcete graf doladit vlastnosti, které jste změnili.

Přidání vlastností pro prezentaci klíčové koncepty informační architektura

Další procházené vlastnosti jasně namapovat, může koncepty informační architektura, které se nezaznamenávají již existující spravované vlastnosti. Pro každý koncept informační architektury položte otázku, pokud je procházených vlastností, které představuje tohoto konceptu, které půjde do spravované vlastnosti. Pro každou procházenou vlastnost se zeptejte, zda je místo pro ni v informační architektura. Pokud ano, aktualizujte informační architektura a učinit vlastnost spravované vlastnosti.

Například ze společnosti přesného zákaznické služby jako klíčovými podnikovými proces informační architektura. Klíčové koncepty přidružené k zákaznické služby v informační architektury může obsahovat zákazníky, zástupce oddělení služeb zákazníkům a oblastí služeb zákazníkům. Existuje řádek podnikové aplikaci, která sleduje data zákazníků a a vlastnosti tato data jsou pravděpodobně kandidáty na spravované vlastnosti po jsou registrovány v katalogu obchodních dat a procházených jako součást zdroje obsahu obchodní data. Může taky určit procházené vlastnosti pro aplikace, které by měl namapované na tyto spravované vlastnosti, třeba zákazník služby zástupce ID vlastnost aplikaci samostatný datový nebo vlastnost autora pro aplikace typu používá výhradně pomocí zástupce oddělení služeb zákazníkům. Dotaz, který používá vlastnost nebo termín přidružený k této vlastnosti se bude obsahovat hledání výsledky pro všechny položky obsahující všech procházených vlastností namapovaných na Zákazník služby zástupce ID spravovaná vlastnost.

Každý hlavní obchodní proces označené v informační architektura bude mít sadu typy souborů přidružené nebo aplikací obchodních dat, které můžete použít k označení pravděpodobně spravované vlastnosti.

Všimněte si, že i když mnoho koncepty informační architektura nejsou představované vlastnosti, tyto koncepty jsou užitečné při plánování struktury webů a provádění dalších funkcí Hledat. Informační architektura může identifikovat spravovaných vlastností, které jste zapomíná, ale koncept je uvedený v informační architektura neznamená, že je spravovanou vlastnost pro tohoto konceptu.

Vytvoření plánu pro obchodních dat – vlastnosti ve schématu

V rámci plánování vyhledávání obchodních dat musí správci zprostředkovatele sdílených služeb mapování vlastností podnikových aplikací vlastností ve schématu. Tyto vlastnosti musí být zaškrtnuté jako spravované vlastnosti podnikovými daty pro aplikace ve výsledcích hledání. Služeb třeba zákazník popsáno dříve je znázorněn příklad mapování obchodních dat – vlastnosti na spravované vlastnosti při hledání využívány.

Použití spravované vlastnosti v obory vyhledávání

Každý spravovanou vlastnost můžete vystavit jako vlastnost pro pravidel oboru vyhledávání. Další informace o plánování obory vyhledávání naleznete v části na obory vyhledávání v tomto článku.

Plánování integrace vlastností pro nové typy souborů pomocí filtrů

Office SharePoint Server 2007 používá kategorie vlastností tak, aby procházelo vlastnosti dokumenty v každé kategorii. Vlastnost kategorie obsahují popisovače protokolu a filtrování při hledání využívány při indexování obsahu. Před procházení obsahu chcete přidružit k kategorie vlastností, které bude co nejefektivněji hledat procházených vlastností, které bude nutné před vytvořením spravované vlastnosti.

Ve výchozím nastavení Office SharePoint Server 2007 obsahuje následující kategorie vlastností:

 • Formát HTML

 • Lotus Notes

 • PDF

 • XML

 • Office

 • Exchange

 • Lidé

 • SharePoint

Pokud chcete přidat obsah, který používá různé filtry a obslužná rutina protokolu, můžete vytvořit novou kategorii vlastností. Jako součást procesu počáteční plánování měli byste určit obsahu potřebovat nové filtry a obslužná rutina protokolu. Vlastní kód může vyžadovat když některé filtry a obslužná rutina protokolu bude k dispozici.

Začátek stránky

Vytvoření plánu pro údajů o využití vyhledávání dotazu

Můžete použití dat pro vyhledávací dotazy během pravidelné operací zobrazíte dotazy, které se běžně používají ve vaší organizaci, aby plánujete provádět funkce, které zvyšují znázorňují výsledků hledání. Na stránce Správa sdílených služeb klikněte v části vytváření sestav použití portálu klikněte na vytváření sestav použití. Protokolování dotazů je jedním ze dvou nastavení na stránce. Použití dat během zkušební nasazení umožňuje vyhledávacích nasazení během počáteční nasazení. Můžete taky sešity plánování vyvinuté před počáteční nasazení pro kontrolu plánu skutečné vyhledávacích dotazů. Umožňuje vyhodnocení které vyhledávací dotazy jsou efektivní a které bude možné měnit, stejně jako provádění dříve plánované vyhledávací funkce, které nepoužíváte jako součást počáteční nasazení.

Začátek stránky

Plánování mapování názvů serverů

Mapování názvů serverů Změna adresy URL umístění pro každou položku v seznamu Výsledky hledání. Mapování názvů serverů je nastavena na úrovni zprostředkovatele sdílených služeb pro veškerý obsah zdrojů procházených daný zprostředkovatel a použijí se při každém se dotazy provádí. Můžete chtít použít mapování názvů serverů v následujících situacích:

 • Chcete-li zabránit potíže s přístupem způsobená odkazy místní adresy pomocí mapování adresy na serveru.

 • Chcete-li překrývat komplexní adresy URL ve výsledcích hledání, takže nahraďte názvem stručnější na serveru.

 • Z bezpečnostních důvodů který chcete skrýt název původního zdroje obsahu.

Používejte mapování názvů serverů jenom vědět, access nebo zobrazit problémy. Pro jednotlivé zdroje obsahu, které máte v plánu zvažte, pokud počáteční adresy obsahují místní adresy URL, složité adresy URL, které chcete zjednodušit pro uživatele nebo přejděte do umístění, která chcete-li lépe zabezpečit. Ve většině případů plánování mapování názvů serverů před počáteční nasazení budou minimální.

Začátek stránky

Plánování upozornění vyhledávání

Můžete se rozhodnout, jestli upozornění vyhledávání budou povoleny uživatelům na jednotlivé zprostředkovatele. Uživatelé, kteří používají upozornění vyhledávání můžete požádat o upozornit, když výsledky uložená hledání změnily. Nevýhodou s povolením upozornění vyhledávání je, že upozornění vyhledávání pomocí zdroje e-mailové servery a jejich také vliv na to, načíst na serverech dotazu protože dotazů pro každou upozornění vyhledávání spustit při každém zpracování upozornění na základě hledání. Při plánování počáteční nasazení, zvažte efektivní prostředky k dispozici pro upozornění a pravděpodobnost, že budou uživatelé používat weby používat upozornění.

Během operace na základě hledání jsou automaticky zakázány pokaždé, když se neobnoví zdrojů obsahu a zabránit tak odesílání oznámení pro všechna upozornění vyhledávání. Tím se znovu povolit upozornění vyhledávání.

Začátek stránky

Plánování klíčová slova

Klíčová slova jsou metadata, která se používají k priorit vyhledávacích dotazů zobrazíte obsah vysoké důležitosti výrazněji ve výsledcích hledání obsahu. Každý klíčové slovo reprezentován fráze klíčového slova skládající se ze jedno nebo více slov, seznam synonyma hledaných slov a definice termín. Vyhledávání pomocí termínů nebo jiné synonym podporovat konkrétní obsah předem vybrané ve Správci kolekce webů, aby se zobrazovaly v horní části výsledky hledání. Výsledky přidružené každé klíčové slovo se nazývá nejlepší tipy. Klíčová slova slouží k zvýraznění nebo zvyšení úrovně výsledky hledání, které správce označila víc relevantních pro uživatele jednotlivých kolekcí webů. Klíčová slova zobrazí ve webové části maximum spolehlivosti vedle výsledky hledání a uživatelů můžou kliknout, klíčové slovo pro zobrazení celé definici, synonyma a nejvhodnějších dokumentů.

Klíčová slova jsou obvykle aktualizují a rozvíjení zásoby v rámci plánů. Však označit spolupráce klíčovými podnikovými obsah a data související s klíčovými podnikovými procesy, může být užitečné pro plánování kratších seznamů vysokou prioritou klíčová slova před zahájením nasazení. .

Použití informační architektura k určení klíčová slova

Informační architektura vytvořil týmů pro plánování obsahu slouží k identifikaci obsah s vysokou prioritou implementace jako klíčová slova. Informační architektura již hierarchický seznam podmínek. Je velmi jednoduché některé z těchto termínů a rychle přidružit k určitým a vysoce relevantní obsah.

Relevantní obsah je jakýkoli obsah se má uživatelům zobrazit první nebo nejčastěji výrazně při hledání pomocí konkrétní hledaný termín. Příklady relevantní obsah pro každý hlavní obchodní koncept nebo oblasti obsahu:

 • Dokumenty

 • Weby

 • Lidé

 • Definice

 • Schválené nebo oficiální termíny, které znamenají totéž, ale nebyly součástí hledání termíny používané při hledání dotazu.

Klíčová slova pro dokumenty jsou užitečné pomáhají uživatelům zobrazit klíčové dokumenty potřebné k spolupracovat na procesech klíčovými podnikovými. Například na podnik pravděpodobně speciální šablonu pro vyúčtování výdajů a klíčové slovo "vyúčtování výdajů", která podporuje této šabloně do horní části výsledky hledání. Bez tohoto klíčového slova může všechny zaměstnance Věnujte několik minut označené jako kolegové s žádostí o příslušnou adresu URL nebo procházení webu společnosti. Pomocí klíčového slova mohou rychle vyhledejte šablonu a zadejte své náklady.

Klíčová slova pro weby jsou užitečné při určování umístění webů relevantní informace ve velkých organizacích. Například "svátky" může být klíčové přidružené k nejlepší tip pro daný web lidských zdrojů o placené volno pro zaměstnance. Klíčové slovo pomáhá zaměstnancům rychle zjistit, kdy je svátek, takže se příslušným způsobem plánování jejich plány práce.

Klíčová slova, která pomoct ostatním lidem najít ostatní podporuje spolupráci lidé v organizaci, kteří mají důležité znalosti ke sdílení, nebo prakticky důležité lidé ve firmě. Například název například "Výkonní" může být přidružené hlavní výkonný pracovník společnost klíčové slovo nebo osoba může být nejvhodnější pro klíčovému slovu spojení s údaji o své organizace nebo do oblasti specializace, například "chemické oddělení."

Klíčová slova podle definice jsou vhodné pro vysokou prioritou koncepty ve všech kolekcích webů. Pro každé myšlenky klíčové správci kolekce webů můžete vytvářet klíčové slovo aby definici klíčového slova se zobrazí v horní části výsledky hledání. Například, prodejní portál věnovaný prodeji konkrétní řádek produkty může poskytovat definice hlavní položek v řádku produktu. Tyto definice mohou sloužit k nápovědě prodejní kolegy lépe porozumět produktům nebo definice mohou být zobrazena ve výsledcích hledání na veřejných webových portálu pro zákazníky.

Použití vlastností klíčových slov

Klíčová slova jsou uspořádány do seznamů, které obsahují seznamy frází klíčových. Následující vlastnosti klíčových slov ke zvýraznění obsahu:

 • Fráze klíčového slova    Fráze klíčového slova je celý textový řetězec použitý vyhledávacího dotazu a identifikuje klíčového slova. Při zadání frázi klíčové slovo, zobrazí výsledky hledání pro klíčového slova. Když se objeví nalezené se zobrazí v horní části výsledky hledání fráze klíčového slova.

 • Synonyma    Každý klíčové slovo můžete mít jeden nebo více podmínek označené jako synonyma a stejné výsledky hledání se zobrazí synonyma jako se zobrazují fráze klíčového slova. Fráze klíčového slova zobrazí v horní části výsledky hledání z libovolné dotazu pomocí jedné z synonyma podmínek. To je užitečné, když několik hledané termíny se používají pro základní to samé a obsah tak, aby konsolidované a synonyma napříč několika hledaných slov výsledků hledání. Seznam klíčových včetně všech synonym se nazývá tezaurus. Tezauru pro Microsoft Office SharePoint Server 2007 je kompatibilní se službou tezauru pro SharePoint Portal serveru 2003.

 • Definice    Každý klíčové slovo můžete mít minimálně jednu definice a výsledky hledání pro klíčová slova zobrazit definici vedle slovo před další výsledky hledání. Úvodní nebo adresu URL zdroje pro definici, můžete zahrnout taky tak, aby bylo dobré k identifikaci zdroje definice při plánování. Samostatný krok může být i při plánování Glosář všechny definice používané podle klíčových slov ve všech kolekcích webů.

 • Nejlepší tip    Nejlepší tipy pro klíčovému slovu jsou upřednostněné do horní části výsledky hledání pro dotazy, které používají hledaný termín, přímo pod definici klíčového slova, pokud existuje. Dokumenty, weby a tělesně znalosti jazyků koncept přidružené hledaný výraz příkladů běžné nejlepší tip. Nejlepší tip je větší než adresy URL. Je důležité zvážit název a popis jednotlivých nejlepší tip během plánování zvýšit relevanci a použitelnost každý nejlepší tip obsahu. Až 25 nejvhodnějších můžete přidružit každé klíčových slov v uživatelském rozhraní správu a spousta dalšího pomocí objektového modelu, ale je dobré plánování nejlepší tip. Plánování s uspořádání informační architektura dobré obsahu by vám pomůže identifikovat odpovídající počet nejlepší tipy pro každou klíčovému slovu výsledků objektovému.

Všimněte si, že na rozdíl od v předchozích verzích aplikace SharePoint Portal Server, klíčová slova nejsou ovlivněny oprávnění a všichni uživatelé kolekce webů můžete zobrazit všechny nejlepší tipy a klíčová slova pro tuto kolekci webů, které se zobrazí ve výsledcích hledání. klíčová slova jsou určeny jako vysokou prioritou výsledků pro všechny uživatele. Pokud chcete směrovat obsah někteří uživatelé odpovídající oprávnění, můžete použít cílových skupin a cílových webových částí na příslušných místech v kolekci webů.

Plánování klíčová slova

Je důležité plánovat klíčová slova, předem která zajištěna konzistence klíčových slov ve vaší organizaci i v případě provádění klíčových slov na úrovni kolekce webů. Pomocí jednoho informační architektura k identifikaci klíčové koncepty, přiřazení určitého obsahu s kolekcí webů a plánování klíčová slova pro informační architektura relevantní jednotlivých kolekcí webů, vyhnete duplicity a záměna klíčových slov a zvýšení přesnost výsledků hledání ve vaší organizaci.

Nejvhodnějších zobrazí ve výsledcích hledání Pokud obsah nebyl procházených, pokud osobu zobrazení výsledků má přístup k obsahu. To je jiného důvodu plánovat klíčová slova během počáteční nasazení a obsah s vysokou prioritou může být k dispozici v raných stadií nasazení, než byl procházených všechny zdroje obsahu. V některých případech, kdy nelze obsah procházet, protože hledání je počátečním nasazení nebo z jakéhokoli jiného důvodu technické můžete nejvhodnějších usnadnit vyhledání Ačkoli nebyla procházených obsah.

K dalším částem plánování si vypište máte klíčové lidé na každé úrovni organizace, která plánování klíčová slova pro kolekce webů. Ti lidé, kteří budou používat stejný celého obsahu plán upravený pro příslušný obsah na kolekce webů, které se chystáte. V každé fázi proces, který se stane v vlnami určitou dobu, každou sadu plánovacích pomůcek obsahu můžou vzájemně komunikovat abyste zachovali konzistenci celkového plánu.

V malých organizacích tým plánování obsahu je pravděpodobně malých a uspořádání kolem jednu kolekci webů a plánování klíčová slova může zařazený jenom jednou nebo dvěma osobami. Ve velkých organizacích Chcete-li odpovědná a správcům na každé úrovni zkontrolujte, že všechny obchodních potřeb jsou vyplněnou adresou, takže větší plánování týmy často užitečné.

Ne všechny klíčová slova bude plánované před nasazením. Role týmů pro plánování obsahu je k identifikaci s vysokou prioritou koncepty, které jsou nejrelevantnější vyhledávací dotazy ve vaší organizaci, aby se vyhledávací dotazy relevantní pro uživatele ze seznamu první den týdne nasazení. Pak můžete určit kontaktů pro každý klíčové slovo, kdo může nebo nemusí být lidé v plánovacím týmu. Po nasazení správci kolekce webů rozbalte seznam klíčových slov za identifikační běžné hledaných slov v protokolech dotazu.

Ve fázi plánování správci seznamu klíčových byste měli vědět jak shodují klíčová slova k dotazům. Klíčová slova musí přesně shodovat úplný řetězec hledaných slov a nesmí obsahovat speciální syntaxi jako + a –. Tím vrátit více seznamů klíčová slova pro stejný dotaz hledat, zpřehledníte výsledky hledání. Proto pečlivě zvažte synonyma tak, aby klíčová slova ve skutečnosti odpovídají relevantní obsah nikoli obsahu.

Také je třeba uvážit, klíčová slova shodují přes vyhledávací dotazy pro každou kolekci webů a nelze vyloučit obory hledání, které zúžit výsledky hledání. Může to mít vliv plánování oborů hledání, takže většina obsahu plánovacích pomůcek správci bude plán a implementaci těchto funkcí jako součást stejným způsobem.

Čím víc plánování můžete před nasazením, méně správy bude potřeba během operace den.

Plánování správy klíčových slov

Podrobné informace o klíčových slov správy souvisejí převážně denní operace kolekcí webů, ale existují některé aspekty správy, které jsou jmění zvažovat při plánování.

Každý klíčové slovo pro hledání obsahuje následující další vlastnosti:

 • Kontakt

 • Datum zahájení, revize a vypršení platnosti

Kontakt pro každý klíčové slovo je osoba, která by měla kontaktovat, když skončí platnost klíčového slova. Kontakt nemusí být přímo zodpovědné za správu klíčových slov. Plánovači obsahu pro každou kolekci webů zvažte, kdo bude spravovat klíčová slova po počátečním nasazení a obsahovat alespoň některé z těchto uživatelů při plánování zpracování na úrovni kolekce webů.

Také je důležité zvážit životního cyklu klíčových slov. Klíčová slova může být nutné projít schválení před jejich vliv na výsledky hledání a můžete taky nastavit zahájení nebo vyprší po určité době. Klíčová slova vysokou prioritou zjištěné při počáteční plánování jsou pravděpodobně nebudou dočasná, s výjimkou obsah, který je pro uživatele, kteří používají kolekce webů během počáteční nasazení důležité. Plánování procesu je však určení, kdo bude rozhodovat o klíčových slov v budoucnu. Tyto rozhodování během plánování si vypište můžete zlepšit přechod na běžný provoz kolekce webů a podporu konzistentní a efektivní využití klíčových slov v budoucnu.

Protože jsou přidružené k nejlepší tip adresy URL pro klíčová slova, můžete použít stejné nejlepší tip pro více klíčových slov. Pokud nejlepší tip už existuje, můžete ho přidat ke klíčovému slovu nemusíte znovu zadávat vlastnosti a případně Představte nadbytečné nejlepší tip. Můžete taky změnit adresu URL pro tuto nejlepší tip pro všechny klíčová slova, která používá ve stejnou dobu. Tato funkce umožňuje snadno migraci obsahu na nový web. Toto je užitečné, pokud používáte testovací web při plánování a před skutečným nasazením.

Pomocí objektového modelu můžete taky import a export klíčových slov mezi kolekcemi webů jako Excelové tabulky, takže pokud některé nejvhodnějších použít pro jiné kolekce webů, můžete jednou plánování a nasazení pro všechny kolekce webů důležité. Umožňuje také klíčové slovo správci kolekce webů v divize nebo úrovni projektu navrhnout nejlepší tipy pro jiné kolekce webů v prostředí s sdílených služeb.

Další informace o správě klíčových slov najdete v příručce operace pro Office SharePoint Server 2007.

Začátek stránky

Použití funkce vyhledávání, plánování listů

Funkce vyhledávání, plánování list obsahuje sloupcích pro jednotlivé úlohy správy hlavních hledání, které plánujete pro počáteční nasazení. Pro každý obor hledání, které plánujete během počáteční nasazení zaznamenáte relevantní pravidla seznam jednotlivých vlastností, umístění a zdroje obsahu používají pravidel pro obory vyhledávání. Ujistěte se, že všechny zdroje obsahu je uvedený v části zdroje obsahu funkce vyhledávání, plánování listu, který je součástí jednotlivých umístění používaná pravidla ve struktuře webu plánování listu, a všechny použité vlastnosti je zahrnuta do pole Hledat Vlastnosti plánování listu.

Správci plánování počáteční nasazení Office SharePoint Server 2007 mají nahrát počáteční sadou spravované vlastnosti plánované pro službu hledání pro každý zprostředkovatele sdílených služeb použitého v nasazení. Vlastnosti vyhledávání, které plánování list obsahuje seznam spravovaných vlastností pro jednotlivé zprostředkovatele. Kde známé procházené vlastnosti při plánování, jsou tyto vlastnosti uvedené ve sloupci vedle každého spravované vlastnosti. V mnoha tyto procházené vlastnosti najdete pohledem vlastnosti aplikací obchodních dat a vlastnosti zobrazené v aplikacích pro typy obsahu, třeba dokumenty Microsoft Wordu nebo Excelu. Pokud máte přístup k serveru test procházení obsahu vysokou prioritou a používat procházené vlastnosti, které vám pomohou s plánováním zaznamenávat mapování plánování listu. List, který efektivně popisuje dobré naplánování vlastnosti vyhledávání je cenný odkaz při zahájení implementace funkcí Hledat.

Záznam seznamu klíčová slova a fráze klíčové slovo, synonyma, popisy a popis zdrojů a nejlepší tipy pro dané klíčové slovo v příslušné části funkce vyhledávání, plánování listu. Tento list lze při počáteční nasazení a konfiguraci tak, aby správnou implementaci plánování rozhodnutí, takže můžete určit jejich prioritu mezi jiné plány. Klíčová slova, které nechcete implementace během počáteční nasazení, bude zaznamenán stále na listu a může být nasazené během jednotlivých plánů.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Rozšiřte své znalosti a dovednosti
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×