Partneři: Nastavení předplatného zákazníka pomocí kódu Product Key

Důležité : Tento článek je strojově přeložených naleznete v tématu omezení. Anglická verze tohoto článku zde prosím najdete pro váš odkaz.

Po nákupu kódů Product Key pro Office 365 je můžete uplatnit a nastavit předplatné Office 365 pro zákazníka. Potom můžete přidat uživatele a přenést e-mail a data uživatele do Office 365. Pokud jste k předplatnému přidali číslo preferovaného partnera (POR), máte nárok na další partnerské výhody a můžete zákazníkovi nabídnout delegovanou správu.

Poznámka : Tento článek je pro partnery služeb Office 365. Pokud hledáte pomoc s kód product key systému Office 365, ale nejste partnerem, viz vyhledat a zadat kód product key pro Office 365 pro podniky.

Co chcete udělat?

Uplatnění kódu Product Key Office 365 a nastavení zákaznického předplatného Office 365

Správa účtu zákazníka v době obnovení předplatného

Co je kód Product Key pro Office 365 a jak ho můžu použít?

Uplatnění kódu Product Key Office 365 a nastavení zákaznického předplatného Office 365

Potom co pro svého zákazníka získáte kód Product Key Office 365, můžete ho uplatnit a vytvořit předplatné Office 365.

Poznámky :  Po nastavení předplatného Office 365 zadejte informace o uživateli pro osobu v organizaci zákazníka, která bude správcem pro danou organizaci. Když vytvoříte předplatné, budou osobě, jejíž informace jste zadali, automaticky udělená oprávnění pro správu a bude jí přidělená licence Office 365.

Pokud jste delegovaný správce pro zákazníka, budou vám přidělená oprávnění pro správu, když nastavíte sami sebe jako delegovaného správce. Ke správě předplatného zákazníka jeho jménem však nepotřebujete licenci pro Office 365.

Postup

Kroky

Uplatnění kódů Product Key pro Office 365

Následujícím postupem uplatníte kódy Product Key pro zákazníka.

 1. Přejděte na web Uplatnění kódů Product Key pro Office 365.

 2. Přečtěte si pokyny, klikněte na položku Rozumím; jsem tou správnou osobou, která by toto měla pro svou organizaci provádět a klikněte na Začít nyní.

 3. Zadejte kód Product Key pro Office 365. Pokud máte další kódy Product Key pro přidání, klikněte na Přidat další kód Product Key, přidejte ostatní kódy Product Key a klikněte na Další.

Poznámka : Pokud uplatňujete kódy Product Key pro Office 365 Small Business, přidejte kód Product Key pro každého uživatele, který potřebuje licenci na Office 365.

 1. Na stránce Vypadá všechno tak, jak má? zkontrolujte zadané informace a pak klikněte na Přidávání kódů Product Key dokončeno.

  Důležité : Nezavírejte okno prohlížeče, dokud nedokončíte několik dalších kroků. Pokud teď zavřete okno prohlížeče, budete muset kód Product Key uplatnit znovu.

Po dokončení zadávání kódu Product Key vytvořte předplatné zákazníka pro Office 365 pomocí těchto kroků:

 1. Na stránce Začínáme začněte vytvářet svůj účet kliknutím na Počáteční krok 2.

 2. Zadejte požadované informace pro správce v organizaci zákazníka, včetně země nebo oblasti, názvu organizace a jména správce.

Poznámka :  Pokud vaše země nebo oblast není v seznamu, není v ní žádná služba Office 365 dostupná.

 1. Po dokončení zadávání požadovaných informací klikněte na Vytvořit účet.

  Poznámky : Pokud se přihlašujete k Office 365 Small Business, souhlasíte při vytvoření účtu se Smlouvou o poskytování služby Microsoft Online Service a s Podmínkami a ujednáními.

  Pokud se registrujete k Office 365 Midsize Business, už jste souhlasili s podmínkami poskytování služby prostřednictvím smlouvy Office 365 Open Agreement.

Teď můžete začít přidávat uživatele a přenášet e-mail a data do Office 365 pro organizaci vašeho zákazníka. Tyhle úlohy můžete udělat teď nebo později.

Další informace o přidávání uživatelů, nastavení e-mailu, přidání domény a dalších úlohách pro zákazníka najdete v těchto tématech:

Nastavení organizace pro Office 365 Midsize Business

Centrum nastavení Office 365 Small Business

Přidání čísla POR k účtu

Přidáním vašeho čísla POR k předplatnému vašeho zákazníka získáte další výhody, například:

 • Přijímání upozornění o změnách na předplatném vašeho zákazníka

 • Nabídku delegované správy pro vašeho zákazníka

Další informace o výhodách preferovaného partnerství vám poskytne program Microsoft Cloud Essentials.

Pokud chcete k předplatnému přidat své číslo POR, udělejte tyhle kroky:

 1. Na stránce Centrum pro správu klikněte na Licence.

 2. Klikněte na název licence, u které chcete být preferovaný partner.

 3. Na stránce Podrobnosti předplatného klikněte v části Informace o partnerovi na Přidat.

 4. Zadejte své ID partnera společnosti Microsoft a pak klikněte na OK.

 5. Vaše jméno se zobrazí pod položkou Informace o partnerovi.

Poznámka :  Abyste měli nárok na výhody partnera, musíte být přihlášení do programu Microsoft Cloud Essentials. Další informace najdete v tématu program Microsoft Cloud Essentials.

Odeslání nabídky delegované správy zákazníkovi

Když chcete mít úplný přístup správce ke všem službám a předplatným zákazníka, musíte být pro tohoto zákazníka delegovaným správcem. Pokud se chcete stát delegovaným správcem, udělejte tohle:

 1. V horní části stránky Centrum pro správu klikněte na Partner.

 2. Na stránce Přehled partnera klikněte na Odeslat nabídky delegované správy.

 3. Vytvořte zprávu s nabídkou delegované správy pro zákazníka a odešlete ji zákazníkovi.

 4. Zákazník musí vaši nabídku napřed přijmout, až potom budete moct provádět úlohy správy jménem zákazníka.

Další informace o odeslání nabídky na delegovanou správu zákazníkovi najdete v tématu Nabídka delegované správy.

Poznámka :  Abyste měli nárok na odeslání této nabídky, musíte být přihlášení do programu Microsoft Cloud Essentials. Další informace najdete v tématu program Microsoft Cloud Essentials.

Správa předplatného zákazníka v době jeho obnovení

Zákazník a vy, pokud jste uvedení jako preferovaný partner zákazníka, začnete dostávat oznámení o obnovení předplatného 60 dní, 30 dní, 7 dní a 1 den před koncem platnosti předplatných. Koncová data předplatných pro předplatná vašich zákazníků se zobrazí taky na Řídicím panelu pro partnery společnosti Microsoft.

Pokud se blíží konec platnosti předplatného zákazníka, můžete zákazníkovi pomoct obnovit jeho předplatné pro Office 365 pomocí kódu Product Key, abyste mohli pokračovat v přímém fakturování zákazníkovi. Můžete se rozhodnout taky nastavit zákazníka na přímou fakturaci od společnosti Microsoft. Pokud se předplatné obnoví pomocí přímé fakturace, začne nové předplatné hned. V takovém případě by zákazníci měli obnovit své předplatné až těsně před koncem platnosti.

Když zákazník neobnoví své předplatné včas, může Office 365 dál používat 30 dní po datu konce platnosti předplatného. Zákazník může předplatné znovu aktivovat a jeho data budou zachovaná 120 dní po datu konce platnosti.

Další informace najdete v tématu Prodej a poskytování služeb zákazníkům cloudu společnosti Microsoft.

Co je kód Product Key pro Office 365 a jak ho můžu použít?

Kód Product Key pro Office 365 je jedinečný alfanumerický kód obsahující 25 znaků, který můžete použít k aktivaci předplatného pro Office 365, přidání uživatelů a obnovení předplatného pro Office 365. Pokud jste partner oprávněný k prodeji Office 365, můžete koupit karty kódu Product Key Office 365 pro Office 365 Midsize Business a Office 365 Small Business prostřednictvím programů Microsoft Open.

Poznámka : Všichni partneři mohou prodávat Office 365, pokud mají vytvořený vztah prodejce s autorizovaným distributorem. Další informace o Multilicenčních programech společnosti Microsoft, programu Microsoft Open Licence a prodeji Office 365 najdete v tématu Multilicenční programy společnosti Microsoft.

Když si koupíte jeden kód Product Key pro Office 365 Midsize Business, dostanete víc licencí pro Office 365. Každá licence platí pro jednoho uživatele na jeden rok. Nákupem kódu Product Key pro Office 365 Small Business získáte jednu samostatnou licenci pro jednoho uživatele na jeden rok.

Poznámka : Právní omezení strojového překladu: Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojový překlad pomoci cizí řeči uživatelům využívat obsah o produktech, službách a technologiích. Vzhledem k tomu, že článek byl strojově přeložených, mohou obsahovat chyby syntaktické slovní zásobu a gramatiku.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×