Partneři: Budování firmy a Správa předplatného partnera Office 365

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Jako autorizovaný Partner cloudu společnosti Microsoft Office 365 nabízí možnost postupně se zvětšují klientem základní a vytvoření trvalé relace s klienty. S Office 365 jim umožní anonymní cloudové služby – tito uživatelé nemají ke správě zálohování dat, hardware serveru a aktualizace serveru. Budou nevadí vám, že si měsíční nebo roční poplatek zaplatit míru nezapomeňte, že tyto a jiných služeb, poskytnutí. Použití funkce centra pro správu partnerů pro klienty odeslat pozvánky k vyzkoušení a nabídky k nákupu a nabízet je delegovat služby správy, podle toho, které máte oprávnění k poskytování služby. Můžete taky kódů product key pro nastavení vašeho klienta Office 365 předplatného.

Až se přihlásíte k Office 365, kliknutím na Partner přejděte do Centra pro správu partnerů. Na stránce Správa klientů nebo Přehled partnera uvidíte různé odkazy podle typů služeb, k jejichž poskytování máte oprávnění.

V tomto článku

Ověření údajů o vaší společnosti

Správa předplatného společnosti

Správa klientů

Vytvoření a odeslání pozvánky k vyzkoušení

Vytvoření a odeslání nabídky k nákupu

Nabídka delegované správy

Nastavení klienta předplatného pomocí kódu product key

Ověření údajů o vaší společnosti

Než se poprvé spojíte s klienty, ujistěte se, že informace o vaší společnosti jsou správné. Klienti uvidí informace o vaší společnosti, třeba vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, na různých místech v Office 365.

Název vaší společnosti se ukazuje jako odkaz v pravém horním rohu stránky Správa klientů nebo Přehled partnera. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte informace o vaší společnosti. Pokud jste globální správce, můžete tyto informace upravit. Další informace najdete v článku Změna adresy organizace a dalších informací v profilu.

Správa předplatného společnosti

Jako partner máte vlastní Office 365 společnosti předplatného, který obsahuje uživatelské účty. Pokud chcete spravovat nastavení pro uživatele a správce vaší společnosti, přejděte na řídicí panel > Uživatelé > Aktivní uživatelé.

Další informace o správě uživatelů najdete v článku Vytváření nebo úpravy uživatelů.

Kdykoliv vytvoříte nového uživatele nebo upravíte uživatele stávajícího, nastavte pro něj správcovská oprávnění.

Poznámka :  Ujistěte se, že v zobrazení seznamu Správa klientů není vybraný žádný klient.

  1. Přejděte na Řídicí panel > Uživatelé > Aktivní uživatelé.

  2. Na stránce Aktivní uživatelé klikněte na Přidat  Přidat . Případně klikněte na uživatele, kterého chcete upravit, a potom na Upravit  Úpravy .

  3. Na kartě Nastavení máte jako partner tyhle možnosti navíc:

  4. Přiřadit přístup pro správu k vaší společnosti: Kliknutím na Ano dáte uživateli přístup ke stránce Správce. Ze seznamu pak vyberte roli, která dá uživateli správcovská oprávnění pro vaši společnost.

  5. Přiřadit přístup pro správu k podporovaným společnostem: Kliknutím na Ano povolíte uživateli vytvářet na stránce Přehled partnera pozvánky k vyzkoušení nebo nabídky k nákupu. Ze seznamu vyberte vhodnou úroveň přístupu:

    • Plná správa: Tato role má stejná oprávnění jako role globálního správce pro vámi podporované společnosti.

    • Omezená správa: Tato role má stejná oprávnění jako role správce hesel pro vámi podporované společnosti.

Další informace o rolích a oprávněních správců najdete v článku Přiřazení rolí správců.

Může taky musíte spravovat domény a nastavení služby. Další informace o nastavení a Správa předplatného Office 365 najdete v článku Nastavení Office 365 pro firmy.

Správa klientů

Poznámka :  Tato funkce je dostupná jenom pro partnery, kteří jsou oprávnění nabízet delegovanou správu, a pro oprávněné poskytovatele služeb.

Správa předplatného, vytvoření a odeslání žádosti o služby a resetování hesel můžete předejít zákazníkům. Pokud spravujete míň než 100 klientů, bude pomocí nové funkce správy klientů. Další informace najdete v tématu Správa klientů v Centru pro správu partnerů.

Pokud spravujete 100 klientů nebo víc, podívejte se na článek Vyhledání zákazníků a poskytování pomoci.

Vytvoření a odeslání pozvánky k vyzkoušení

Poznámka :  Tato funkce je k dostupná jenom pro partnery, kteří jsou oprávněnými poradci pro předplatné.

Můžete vytvářet a odesílat zákazníkům pozvánky, aby si Office 365 vyzkoušeli. Jedna pozvánka může obsahovat jedno zkušební předplatné.

Pokud jsou oprávnění nabízet delegovanou správu, můžete přidat možnost zkušební pozvánky, umožňuje spravovat předplatné jménem zákazníka. Usnadňuje pro zákazníka objevovat Office 365.

Když vytvoříte pozvánku k vyzkoušení, vytvoří se pro vás vlastní adresa URL. Tato adresa URL obsahuje vložený kód, který vás identifikuje jako poradce pro předplatné. Adresu pak můžete použít pro jednoho nebo i víc zákazníků. Adresu zákazníkům pošlete v e-mailu, nebo ji třeba vystavte na svém webu.

Další informace o pozvánkách k vyzkoušení najdete v článku Vytvoření pozvánky k vyzkoušení.

Vytvoření a odeslání nabídky k nákupu

Poznámka :  Tato funkce je dostupná jenom pro partnery cloudu společnosti Microsoft, kteří jsou oprávněnými poradci pro předplatné.

Po odeslání pozvánky k vyzkoušení zákazníkům zpracovat pomocí nabídky k nákupu. Nabídka můžete přizpůsobit tak, aby obsahoval určité služby zákazník musí i správný počet uživatelských licencí. Pokud jsou oprávnění nabízet delegovanou správu, lze jednu z možností nabídky k nákupu, která umožňuje spravovat předplatného jménem zákazníka.

Když vytvoříte nabídku k nákupu, vytvoří se pro vás vlastní adresa URL. Tato adresa URL obsahuje vložený kód, který vás identifikuje jako poradce pro předplatné. Adresu pak můžete použít pro jednoho nebo i víc zákazníků. Adresu zákazníkům pošlete v e-mailu, nebo ji třeba vystavte na svém webu.

Pokud zákazník požaduje jiný počet licencí, můžete mu poslat novou nabídku nebo on může změnit počet licencí při nákupu předplatného.

Další informace o nabídkách k nákupu najdete v článku Vytvoření nabídky k nákupu.

Nabídka delegované správy

Poznámka :  Tato funkce je dostupná jenom pro partnery cloudu společnosti Microsoft, kteří jsou oprávnění nabízet delegovanou správu.

Pokud máte klienty, kteří si pořídí předplatné už Office 365, můžete mu udělit hlubší úroveň podpory nabídkou delegované správy. Jako delegované správce provádět většinu úlohy správy pro vašeho klienta předplatné.

Při odesílání pozvánky k vyzkoušení nebo nabídky k nákupu můžete klientům nabídnout i delegovanou správu. Delegovanou správu můžete nabídnout i klientům, kteří už si předplatné zakoupili dřív.

Abyste mohli spravovat služby za některého klienta, musí daný klient napřed přijmout vaši nabídku a tím vás oprávnit k delegované správě. Další informace najdete v článku Nabídka delegované správy.

Nastavení klienta předplatného pomocí kódu product key

Poznámka : Tato funkce je dostupná jenom pro partnery cloudu společnosti Microsoft, kteří jsou oprávněnými poradci pro předplatné.

Předplatná Office 365 můžete svému klientovi poskytnout zakoupení Office 365 kód product key a pak nastavte Office 365 předplatné pro vašeho klienta. Můžete taky nabízení delegované správy svému klientovi ve stejnou dobu. Pokud jsou uvedené jako partner (POR) záznam klienta, který získáte další výhody, například doručování oznámení o změnách na předplatném vašeho klienta. Musí být vedená jako Preferovaný pro vašeho klienta partnera Poradce pro předplatné.

Další informace o používání kódů product key pro nastavení klienta předplatného najdete v článku použití kódu product key nastavení předplatného zákazníka.

Další informace o jak se stát partnerem – poradcem předplatného najdete v tématu program Microsoft Cloud Essentials.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×