POLÍČKO (funkce)

Poznámka:  Snažíme se pro vás co nejrychleji zajistit aktuální obsah nápovědy ve vašem jazyce. Tato stránka byla přeložena automaticky a může obsahovat gramatické chyby nebo nepřesnosti. Naším cílem je to, aby pro vás byl její obsah užitečný. Mohli byste nám prosím dát ve spodní části této stránky vědět, jestli vám informace v článku pomohly? Pokud byste se rádi podívali na jeho anglickou verzi, najdete ji tady .

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce BUŇKY v aplikaci Microsoft Excel. Odkazy na další informace o formátování dat v buňkách a použití stylů buněk v části Viz také .

Popis

Funkce POLÍČKO vrátí informace o formátování, umístění nebo obsahu buňky. Pokud například chcete před výpočtem ověřit, že buňka obsahuje číselnou hodnotu a nikoli text, můžete použít následující vzorec:

= KDYŽ( POLÍČKO("typ", A1) = "v", A1 * 2, 0)

Tento vzorec provede výpočet A1*2 pouze v případě, že buňka A1 obsahuje číselnou hodnotu. Pokud buňka A1 obsahuje text nebo je prázdná, vrátí hodnotu 0.

Syntaxe

POLÍČKO(informace;[odkaz])

Syntaxe funkce POLÍČKO má následující argumenty:

  • Informace:    Povinný argument. Textová hodnota, která určuje typ informací o buňce, které mají být vráceny. Následující seznam obsahuje možné hodnoty argumentu informace a odpovídající výsledky.

Informace

Výsledek

"odkaz"

Odkaz na první buňku oblasti. Odkaz vrátí ve tvaru textu.

"sloupec"

Číslo sloupce buňky v oblasti.

"barva"

Hodnota 1, pokud má buňka nastavenu barvu pro zobrazení záporných hodnot; v ostatních případech vrátí hodnotu 0.

Poznámka: Tato hodnota není podporovaná v aplikacích Excel Online, Excel Mobile a Excel Starter.

"obsah"

Hodnota v levé horní buňce v oblasti. Nejedná se o vzorec.

"názevsouboru"

Název souboru (včetně celé cesty), který obsahuje danou oblast. Název vrátí ve tvaru textového řetězce. Vrátí prázdný řetězec (""), pokud list obsahující oblast nebyl zatím uložen.

Poznámka: Tato hodnota není podporovaná v aplikacích Excel Online, Excel Mobile a Excel Starter.

"formát"

Identifikátor číselného formátu buňky ve tvaru textového řetězce. V následující tabulce jsou zobrazeny formáty a jim odpovídající hodnoty. Funkce vrátí řetězec ukončený znakem "-", pokud má buňka nastavenu barvu pro zobrazování záporných hodnot. Vrátí řetězec ukončený "()", pokud má buňka nastaveno uzávorkování kladných nebo všech hodnot.

Poznámka: Tato hodnota není podporovaná v aplikacích Excel Online, Excel Mobile a Excel Starter.

"závorky"

Hodnota 1, pokud má buňka nastaveno závorkování kladných nebo všech hodnot; v ostatních případech vrátí hodnotu 0.

Poznámka: Tato hodnota není podporovaná v aplikacích Excel Online, Excel Mobile a Excel Starter.

"prefix"

Vrátí rozlišovací znak pro typ zarovnání textu v buňce. Vrátí apostrof ('), obsahuje-li buňka text zarovnaný doleva, uvozovky (") pro zarovnání doprava, stříšku (^) pro zarovnání na střed, zpětné lomítko (\) pro buňku vyplněnou textem a prázdný řetězec ("") ve všech ostatních případech.

Poznámka: Tato hodnota není podporovaná v aplikacích Excel Online, Excel Mobile a Excel Starter.

"zámek"

Hodnota 0, pokud buňka není zamčena; hodnota 1, pokud buňka je zamčena.

Poznámka: Tato hodnota není podporovaná v aplikacích Excel Online, Excel Mobile a Excel Starter.

"řádek"

Číslo řádku buňky

"typ"

Typ dat v buňce, ve tvaru řetězce. Vrátí "b", je-li buňka prázdná, "l" pro textovou konstantu, "v" v ostatních případech.

"šířka"

Šířka sloupce zaokrouhlená na celé číslo. Jednotka šířky sloupce je rovna šířce jednoho znaku výchozí velikosti písma.

Poznámka: Tato hodnota není podporovaná v aplikacích Excel Online, Excel Mobile a Excel Starter.

  • Odkaz:    Nepovinný argument. Adresa buňky, o které chcete získat informace. Pokud je tento argument vynechán, jsou informace určené v argumentu informace vráceny pro poslední změněnou buňku. Pokud se v argumentu odkaz nachází oblast buněk, funkce POLÍČKO vrátí informace pouze pro levou horní buňku oblasti.

Kódy formátu funkce POLÍČKO

Následující seznam popisuje textové hodnoty, které funkce POLÍČKO vrátí, pokud má argument informace hodnotu „formát“ a hodnota argumentu odkaz je buňka s některým z předdefinovaných číselných formátů.

Formát aplikace Excel

Výsledek funkce POLÍČKO

Obecný

G

0

F0

# ##0\_K_č;-# ##0,00\_K_č

0.0

0,00

F2

# ##0,00\_K_č;-# ##0,00\_K_č

,2

# ##0 Kč;-# ##0 Kč

C0

# ##0 Kč;[červené]-# ##0 Kč

C0-

# ##0,00 Kč;-# ##0,00 Kč

C2

# ##0,00 Kč;[červené]-# ##0,00 Kč

C2-

0%

P0

0,00%

P2

0,00E+00

S2

#" "?/? nebo #" "??/??

G

m/d/rr nebo m/d/rr h:mm nebo mm/dd/rr

D4

d.m.rrrr nebo d.mmm.rr

D1

d-mmm nebo dd-mmm

D2

mmm.rr

D3

mm/dd

D5

h:mm dop./odp.

D7

h:mm:ss dop./odp.

D6

h:mm

D9

h:mm:ss

D8

Poznámka: Je-li hodnota argumentu informace ve funkci POLÍČKO nastavena na hodnotu „formát“ a později je u odkazované buňky použit jiný formát, je nutné výsledky funkce POLÍČKO aktualizovat přepočtem listu.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

75

Ahoj!

Vzorec

Popis

Výsledek

=POLÍČKO("řádek";A20)

Číslo řádku buňky A20.

20

=POLÍČKO("obsah";A3)

Obsah buňky A3.

Ahoj!

=POLÍČKO("typ";A2)

Datový typ buňky A2. Datový typ "v" označuje hodnotu.

v

Související témata

Změna formátu buňky
Vytvoření nebo změna buňce odkazovat
odkaz
Přidání, změna, vyhledání nebo zrušení podmíněného formátování v buňce

Rozšiřte své dovednosti s Office
Projít školení
Získejte nové funkce jako první
Připojte se k účastníkům programu Office Insiders

Byly tyto informace užitečné?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Děkujeme vám za váš názor. Vypadá to, že bude užitečné, když vás spojíme s některým z našich agentů z podpory Office.

×