PI (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PI v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí číslo 3,14159265358979, matematickou konstantu pí, s přesností na 15 platných číslic.

Syntaxe

PI()

Syntaxe funkce PI nemá žádné argumenty.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

Poloměr

3

Vzorec

Popis

Výsledek

=PI()

Vrátí hodnotu pí

3,141592654

=PI()/2

Vrátí hodnotu pí dělenou 2.

1,570796327

=PI()*(A3^2)

Obsah kruhu s poloměrem uvedeným v buňce A3.

28,27433388

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×