PERMUTATIONA (funkce)

Tento článek popisuje syntaxi vzorce a použití funkce PERMUTACE v Microsoft Excelu.

Popis

Vrátí počet permutací pro daný počet objektů (s opakováním), které mohou být vybrány z celkového počtu objektů.

Syntaxe

PERMUTACE.A(počet, permutace)

Syntaxe funkce PERMUTACE.A má následující argumenty:

  • Počet:    Povinný argument. Celé číslo, které vyjadřuje celkový počet objektů.

  • Permutace:    Povinný argument. Jedná se o celé číslo, které vyjadřuje počet objektů v každé permutaci.

Funkce PERMUTACE.A používá následující rovnici:

Rovnice funkce PERMUTACE.A

Poznámky:

  • Oba argumenty jsou zkráceny na celá čísla.

  • Pokud jsou číselnými argumenty neplatné hodnoty, například pokud je celkový počet nula (0) a permutace je vyšší než nula (0), funkce PERMUTACE.A vrátí chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argumenty obsahují jiné než číselné datové typy, funkce PERMUTACE.A vrátí chybovou hodnotu #HODNOTA!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Vzorec

Popis

Výsledek

=PERMUTACE.A(3;2)

Předpokládejme, že máme ve skupině 3 objekty: [4;5;6]. Když použijeme funkci PERMUTACE.A se 2 ze 3 objektů, existuje 9 způsobů, jakými mohou být čísla uspořádána (s opakováním):

9

4;4

4;5

4;6

5;4

5;5

5;6

6;4

6;5

6;6

=PERMUTACE.A(2;2)

Předpokládejme, že máme ve skupině 2 objekty: [3;5]. Když použijeme funkci PERMUTACE.A s oběma objekty, existují 4 způsoby, jakými mohou být čísla uspořádána (s opakováním):

4

3;3

3;5

5;3

5;5

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.