PERCENTIL.INC (funkce)

Vrátí k-tý percentil hodnot v oblasti, přičemž k je hodnota mezi 0 a 1 (včetně).

Tuto funkci můžete použít ke stanovení prahové hodnoty. Můžete například prozkoumat kandidáty, kteří dosáhli alespoň 90. percentilu.

Syntaxe

PERCENTIL.INC(matice;k)

Syntaxe funkce PERCENTIL.INC má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, která určuje relativní umístění.

  • K:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu percentilu z uzavřeného intervalu 0..1.

Poznámky

  • Pokud je argument matice prázdný, vrátí funkce PERCENTIL.INC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument k není číselného typu, vrátí funkce PERCENTIL.INC chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je k < 0 nebo k > 1, vrátí funkce PERCENTIL.INC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže argument k není násobkem 1/(n - 1), určuje funkce PERCENTIL.INC hodnotu ke k-tému percentilu interpolací.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

3

2

4

Vzorec

Popis

V ýsledek

=PERCENTIL.INC(A2:A5;0,3)

30. percentil seznamu v oblasti A2:A5.

1,9

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×