PERCENTIL.EXC (funkce)

Vrátí k-tý percentil hodnot v oblasti, přičemž k je hodnota mezi 0 a 1.

Syntaxe

PERCENTIL.EXC(matice;k)

Funkce PERCENTIL.EXC má následující argumenty:

  • Matice:     Povinný argument. Jedná se o matici nebo oblast dat, která určuje relativní umístění.

  • K:     Povinný argument. Jedná se o hodnotu percentilu ležící mezi 0 a 1.

Poznámky

  • Pokud je argument matice prázdný, vrátí funkce PERCENTIL.EXC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Pokud argument k není číselného typu, vrátí funkce PERCENTIL.EXC chybovou hodnotu #HODNOTA!.

  • Pokud je k ≤ 0 nebo k ≥ 1, vrátí funkce PERCENTIL.EXC chybovou hodnotu #ČÍSLO!.

  • Jestliže argument k není násobkem 1/(n - 1), určuje funkce PERCENTIL.EXC hodnotu ke k-tému percentilu interpolací.

  • Funkce PERCENTIL.EXC bude provádět interpolaci, pokud hodnota pro zadaný percentil leží mezi dvěma hodnotami v matici. Pokud interpolací nelze zjistit zadaný percentil k, vrátí aplikace Excel chybu #ČÍSLO!.

Příklad

Zkopírujte vzorová data v následující tabulce a vložte je do buňky A1 nového excelového sešitu. Aby vzorce zobrazily výsledky, vyberte je, stiskněte F2 a potom stiskněte Enter. Pokud potřebujete, můžete přizpůsobit šířky sloupců a zobrazit si všechna data.

Data

1

2

3

6

6

6

7

8

9

Vzorec

Popis

Výsledek

=PERCENTIL.EXC(A2:A10;0,25)

Tato funkce bude provádět interpolaci, pokud hodnota pro zadaný percentil leží mezi dvěma hodnotami v matici.

2,5

=PERCENTIL.EXC(A2:A10;0)

Protože interpolací nejde zjistit zadaný percentil, vrátí Excel chybovou zprávu #ČÍSLO!.

#ČÍSLO!

=PERCENTIL.EXC(A2:A10;0,01)

Protože interpolací nejde zjistit zadaný percentil, vrátí Excel chybovou zprávu #ČÍSLO!.

#ČÍSLO!

=PERCENTIL.EXC(A2:A10;2)

Protože je zadaný percentil větší než 1, vrátí Excel chybovou zprávu #ČÍSLO!.

#ČÍSLO!

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×