Přizpůsobení vzhledu seznamů úkolů

V aplikaci Microsoft Outlook 2010 můžete určit, jak se budou úkoly řadit a zda se zobrazí dokončené úkoly. Zároveň je možné zvolit barvy, které budou označovat zpožděné nebo dokončené úkoly.

Co chcete udělat?

Změna pořadí zobrazení úkolů

Změna počtu zobrazených úkolů

Zobrazení nebo skrytí dokončených úkolů

Změna barvy zpožděného úkolu

Změna barvy dokončeného úkolu

Změna pořadí zobrazení úkolů

Seřazení všech úkolů v seznamu úkolů

 1. Ve složce Úkoly klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení a pak na tlačítko Seřadit.

 2. V seznamu Řadit podle klikněte na požadovaný název pole.

  Poznámka : Jestliže požadované pole není v seznamu Řadit podle uvedeno, klikněte v seznamu Dostupná pole vybrat z na jinou sadu polí.

 3. Určete způsob řazení kliknutím na přepínač Vzestupně nebo Sestupně.

 4. Chcete-li řadit podle dalšího pole, klikněte na ně v seznamu Potom podle.

Tip : Pokud se nacházíte v tabulkovém zobrazení, jako je zobrazení Seznam nebo Telefon, můžete řadit podle určitého sloupce v případě kliknutí na jeho záhlaví.

Přesunutí jednotlivých úkolů v seznamu nahoru nebo dolů

 1. Ve složce Úkoly klikněte na kartě Zobrazení ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Nastavení zobrazení a pak na tlačítko Seřadit.

 2. Klikněte na tlačítko Vymazat vše a potom na tlačítko OK.

 3. Klikněte na tlačítko Seskupit podle, na tlačítko Vymazat vše a potom dvakrát na tlačítko OK.

 4. Přetáhněte úkol v seznamu úkolů nahoru nebo dolů. Během přetahování úkolu ukazuje červená čára se šipkami, kam bude úkol umístěn, jakmile uvolníte tlačítko myši.

Přesunutí jednotlivých úkolů nahoru nebo dolů v seznamu úkolů na panelu úkolů

 1. Vyberte položku v seznamu úkolů na panelu úkolů.

 2. Klikněte na položku a přetáhněte ji do požadovaného umístění.

  Během přetahování úkolu ukazuje červená čára se šipkami, kam bude úkol umístěn, jakmile uvolníte tlačítko myši.

  Seznam denních úkolů

Přesunutí jednotlivých úkolů v seznamu denních úkolů nahoru nebo dolů

 1. V zobrazení Den nebo Týden v kalendáři vyberte položku v seznamu denních úkolů.

 2. Klikněte na položku a přetáhněte ji do požadovaného umístění.

  Během přetahování úkolu ukazuje červená čára se šipkami, kam bude úkol umístěn, jakmile uvolníte tlačítko myši.

Nastavení priorit úkolů

Chcete-li své úkoly seřadit podle priorit, je nejdříve nutné určit úroveň priority každého z nich. Ve výchozím nastavení je úroveň priority úkolů nastavena na hodnotu Střední.

  1. Otevřete úkol, jehož prioritu chcete změnit.

  2. V rozevíracím seznamu Priorita vyberte požadovanou úroveň priority.

   Po přiřazení úrovně priorit se vraťte do seznamu úkolů a seřaďte jej podle priority pomocí postupu Seřazení všech úkolů v seznamu úkolů v tomto tématu.

Začátek stránky

Změna počtu zobrazených úkolů

Počet úkolů zobrazených na panelu úkolů a v seznamu denních úkolů můžete změnit úpravou velikosti prostoru, který je jim přidělen.

Panel úkolů

Proveďte některou z následujících akcí:

 • Na kartě Zobrazení klikněte ve skupině Rozložení na tlačítko Panel úkolů a pak na některou z položek Tabulka dat, Události nebo Rychlé kontakty, abyste zrušili zaškrtnutí označující zapnutí zobrazení dané položky. Tímto způsobem ji na panelu úkolů skryjete. Chcete-li ji znovu zobrazit, zaškrtněte příslušné políčko.

 • Nastavte ukazatel myši na příčku mezi částí událostí a seznamem úkolů. Jakmile se ukazatel změní na tvar Horizontal size handle icon , přetáhněte jej nahoru nebo dolů a podle potřeby tak upravte velikost jednotlivých částí.

  Po uvolnění tlačítka myši se počet zobrazených úkolů zvýší nebo sníží tak, aby zaplnily dostupný prostor. Stejný postup můžete použít u příčky oddělující části úkolů a rychlých kontaktů.

Seznam denních úkolů

 • Nastavte ukazatel myši na příčku mezi kalendářem a seznamem denních úkolů. Jakmile se ukazatel změní na tvar Horizontal size handle icon , přetáhněte jej nahoru nebo dolů a podle potřeby tak upravte velikost seznamu denních úkolů. Počet zobrazených úkolů se zvýší nebo sníží tak, aby zaplnily dostupný prostor.

Zobrazení nebo skrytí dokončených úkolů

Pokud označíte položku jako dokončenou, zůstane ve výchozím nastavení v seznamu úkolů a zobrazí se s přeškrtnutím. Výjimkou je panel úkolů, kde se ve výchozím nastavení dokončené úkoly nezobrazují. Zobrazování dokončených úkolů můžete v rámci různých zobrazení určit.

Seznam úkolů ve složce Úkoly

 • Ve složce Úkoly klikněte na kartě Domů ve skupině Aktuální zobrazení na tlačítko Aktivní, Dnes, Příštích 7 dní nebo Zpožděné, čímž vyloučíte úkoly označené jako dokončené.

  Všechna ostatní vybraná zobrazení budou položky označené jako dokončené zahrnovat.

Seznam úkolů na panelu úkolů

Chcete-li na panelu úkolů zobrazit dokončené úkoly, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole Uspořádáno podle a klikněte na příkaz Nastavení zobrazení.

  Seznam úkolů na panelu úkolů

 2. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zobrazení: Seznam úkolů klikněte na tlačítko Filtr.

 3. Klikněte na tlačítko Vymazat vše.

 4. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

Pokud jste změnili rozšířený filtr na panelu úkolů na zobrazení dokončených úkolů a chcete nyní vrátit výchozí zobrazení obsahující pouze aktivní úkoly, postupujte následujícím způsobem:

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole Uspořádáno podle a klikněte na příkaz Nastavení zobrazení.

 2. V dialogovém okně Upřesnit nastavení zobrazení: Seznam úkolů klikněte na tlačítko Filtr.

 3. Na kartě Upřesnit klikněte na tlačítko Pole, přejděte na položku Všechna pole úkolu a klikněte na položku Dokončeno.

 4. V seznamu Podmínka klikněte na položku Se rovná, v seznamu Hodnota klikněte na položku Ne a klikněte na tlačítko Přidat do seznamu.

 5. Klikněte dvakrát na tlačítko OK.

Seznam denních úkolů

 1. Ve složce Kalendář klikněte v seznamu denních úkolů pravým tlačítkem myši na položku Řazení úkolů podle.

 2. Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Zobrazit dokončené úkoly.

Začátek stránky

Změna barvy zpožděného úkolu

 • Seznam úkolů v zobrazení Úkoly     

  1. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage.

  2. Na kartě Outlook klikněte na tlačítko Možnosti.

  3. Ve skupině Úkoly v části Možnosti úkolů kliknutím otevřete seznam Barva zpožděných úkolů a poté klikněte na požadovanou barvu.

  4. Kliknutím na kartu Soubor se vraťte k předchozímu zobrazení.

 • Panel úkolů    

  1. Klikněte pravým tlačítkem myši na pole Uspořádáno podle a klikněte na příkaz Nastavení zobrazení.

  2. Klikněte na tlačítko Podmíněné formátování a v seznamu Pravidla pro toto zobrazení zaškrtněte políčko Zpožděné úkoly. Zaškrtnutí políčka nerušte, nebo se zpožděné úkoly na panelu úkolů nezobrazí.

  3. Klikněte na tlačítko Písmo a v části Barva kliknutím na šipku otevřete seznam a vyberte požadovanou barvu.

Poznámka : V seznamu denních úkolů kalendáře nelze barvu zpožděných změnit.

Začátek stránky

Změna barvy dokončeného úkolu

 1. Kliknutím na kartu Soubor otevřete zobrazení Backstage.

 2. Na kartě Outlook klikněte na tlačítko Možnosti.

 3. Ve skupině Úkoly v části Možnosti úkolů kliknutím otevřete seznam Barva dokončených úkolů a poté klikněte na požadovanou barvu.

 4. Kliknutím na kartu Soubor se vraťte k předchozímu zobrazení.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×