Přizpůsobení textu podle textového pole

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pokud zadáte nebo importujete více textu, než je textové pole schopné pojmout, pak aplikace Publisher uloží tento nadbytečný text do Přetečení, kde není viditelný. V následujícím postupu je popsáno několik možností, jak lze text přizpůsobit podle textového pole.

Automatické přizpůsobení textu

 1. Klepněte do oblasti textu.

 2. V nabídce Formát přejděte na položku Přizpůsobit text a poté proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li zmenšit velikost textu v bodech tak, aby Přetečení neobsahovala žádný text, klepněte na příkaz Zmenšit text při přetečení.

  • Chcete-li zmenšit nebo rozšířit text tak, aby jej bylo možné umístit do textového pole při změně velikosti textového pole, klepněte na položku Nejlepší přizpůsobení.

Ruční přizpůsobení textu

V následujícím postupu je popsáno několik možností, jak lze text ručně přizpůsobit podle textového pole:

 • Změna velikosti nebo písma textu

 • Odstranění textu

 • Zvětšit velikost textového pole.

 • Zmenšení řádkování

Postup

 1. V nabídce Formát klepněte na příkaz Odstavec a pak na kartu Odsazení a mezery.

 2. V části řádkování vyberte požadované možnosti.

 • Nastavení proložení všech znaků textu (rozteče)

  Postup

  1. Vyberte odstavce, které chcete změnit.

  2. V nabídce Formát klikněte na Proložení znaků.

  3. V dialogovém okně Proložení znaků v části Sledování proveďte jednu z následujících akcí:

   • Chcete-li rozteč upravit automaticky, klepněte na jednu z předem nastavených možností proložení znaků.

   • Chcete-li rozteč upravit ručně, klepněte na možnost Vlastní a poté zadejte do číselníku O tuto hodnotu požadovanou hodnotu v rozsahu 0,1 % až 600 %.

    Poznámka : Nastavení rozteče je k dispozici pouze pracujete-li na tiskové publikaci.

 • Zmenšení velikosti okrajů textového pole

  Postup

  1. Vyberte textové pole.

  2. V nabídce Formát klepněte na příkaz Textové pole.

  3. V dialogovém okně Formát textového pole klikněte na kartu Textové pole.

  4. V části Okraje textového pole zadejte nastavení okrajů.

 • Přetékání textu do jiného textového pole

  Postup

  Při propojování textových polí bude text, který nelze umístit do prvního textového pole, pokračovat v následujícím textovém poli. Řetězec propojených textových polí, který se jinak zkráceně nazývá text, může mít rozpětí několika stránek.

  Propojená textová pole můžete používat k provádění následujících akcí:

  • pokračování textu v dalším textovém poli,

  • vytvořit sloupce o různých šířkách,

  • přesouvání textu z Přetečení do jiného pole.

  • V případě potřeby vytvořte nové textové pole.

   Postup

   1. Na panelu nástrojů objekty klikněte na Textové pole vzhled tlačítka .

   2. V publikaci přejděte na místo, kde má být roh textu, a poté táhněte ukazatel myši diagonálně tak, aby textové pole získalo požadovaný tvar.

  • Klepněte na textové pole, které chcete umístit do textu jako první.

  • Na panelu nástrojů Připojení textová pole klikněte na Vytvořit propojení textového pole Button image .

   Ukazatel myši změní na džbánek Džbánek propojující textová pole používaný k propojení textových polí. .

  • Klepněte na textové pole, které má v textu následovat.

   Nyní je toto textové pole propojeno s prvním textovým polem a veškerý text v Přetečení se zobrazuje v dalším poli.

  • Pokud chcete propojit více textových polí do textu, opakujte kroky 3 a 4.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×