Přizpůsobení seznamu úkolů

Abyste si usnadnili určení priorit při práci, můžete si přizpůsobit seznam úkolů tak, aby zobrazoval různé typy úkolů a položek s příznaky.

  1. V dolní části navigačního podokna klikněte na Tasks (Úkoly)  Tlačítko Zobrazení úkolů .

  2. Udělejte něco z tohoto:

Co chcete udělat

Akce

Označení úkolu jako dokončeného nebo nedokončeného

Zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka ve sloupci Status (Stav)  Záhlaví sloupce Stav úkolu .

Přidání nebo odebrání sloupců

V nabídce View (Zobrazení) přejděte na Columns (Sloupce) a pak klikněte na název některého sloupce. Značka zaškrtnutí vedle názvu sloupce určuje, že sloupec už je zobrazený.

Řazení úkolů

V horní části seznamu úkolů klikněte na záhlaví sloupce, podle kterého chcete provést seřazení.

Filtrování podle atributů, jako je například termín splnění, stav dokončení nebo priorita

Na kartě Home (Domů) klikněte na šipku vedle Filters (Filtry) a pak na filtr.

Karta Domů, Filtry

Zobrazení nebo skrytí položek podle kategorie

V navigačním podokně se ujistěte, že se zobrazuje seznam kategorií, a zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políček daných kategorií.

Filtry kategorií v zobrazení úkolů

Skrytí zpráv označených příznakem a kontaktů

Na kartě Home (Domů) zrušte zaškrtnutí políčka Flagged Items (Položky s příznakem).

Karta Domů v Úkolech, skupina 8

Skrytí zpožděných položek

Na kartě Home (Domů) zrušte zaškrtnutí políčka Overdue (Zpožděné).

Karta Domů v Úkolech, skupina 8

Zobrazení dokončených položek

Na kartě Home (Domů) zaškrtněte políčko Completed (Dokončené).

Karta Domů v Úkolech, skupina 8

Viz taky

Vytváření, úpravy nebo odstraňování úkolů

Tisk poznámky, úkolu nebo seznamu úkolů

Přidání nebo odebrání příznaku pro zpracování

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×