Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup je přizpůsobitelný panel nástrojů obsahující sadu příkazů, které nezávisí na kartě aktuálně zobrazené na pásu karet. Tento panel lze přesunout z jednoho ze dvou možných umístění a přidávat na něj tlačítka představující příkazy.

Poznámky : 

 • V systému Microsoft Office neexistuje možnost zvětšení tlačítek představujících příkazy. Jediným způsobem, jak toho dosáhnout, je zmenšení používaného rozlišení obrazovky.

 • Panel nástrojů Rychlý přístup nelze zobrazit na více řádcích.

 • Na panel nástrojů Rychlý přístup lze přidávat jen příkazy. Obsah většiny seznamů, jako jsou hodnoty odsazení a řádkování nebo jednotlivé styly, které se také zobrazují na pásu karet, nelze na panel nástrojů Rychlý přístup přidat. Můžete však podle svých představ přizpůsobit pás karet. Lze například vytvořit vlastní karty a skupiny obsahující často používané příkazy.

Co chcete udělat?

Přidat příkaz na panel nástrojů Rychlý přístup

Ukázat, jak se na panel nástrojů Rychlý přístup přidávají příkazy

Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup příkaz, který není na pásu karet

Odebrat příkaz z panelu nástrojů Rychlý přístup

Změnit pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup

Seskupit příkazy přidáním oddělovače mezi příkazy

Přesunout panel nástrojů Rychlý přístup

Ukázat, jak se panel nástrojů Rychlý přístup přesunuje

Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazu Možnosti

Obnovit výchozí nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup

Exportovat vlastní panel nástrojů Rychlý přístup

Importovat vlastní panel nástrojů Rychlý přístup

Zjistit, proč je zobrazena zelená značka

Přidání příkazu na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Kliknutím na příslušnou kartu nebo skupinu na pásu karet zobrazte příkaz, který chcete přidat na panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. Klikněte na tento příkaz pravým tlačítkem a pak klikněte na Přidat na panel nástrojů Rychlý přístup v místní nabídce.

  在 Word 中新增 [拼字及文法檢查] 命令至快速存取工具列

Poznámka :  Když jste v Office 2007 klikli pravým tlačítkem na příkazy v nabídce, která se zobrazila po kliknutí na tlačítko Microsoft Office, měli jste možnost přidat tento příkaz na panel nástrojů Rychlý přístup. V Office 2010 po kliknutí na kartu Soubor tuto možnost nemáte.

Začátek stránky

Ukázat, jak se na panel nástrojů Rychlý přístup přidávají příkazy

Podívejte se na video, které ukazuje, jak se na panel nástrojů Rychlý přístup přidávají příkazy: Video: Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Přidání příkazu, který není na pásu karet, na panel nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup > Další příkazy.

按一下 [其他命令] 以自訂 [快速存取工具列]

 1. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na Příkazy mimo pás karet.

 2. Najděte příkaz v seznamu a pak klikněte na Přidat.

Začátek stránky

Odebrání příkazu z panelu nástrojů Rychlý přístup

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na příkaz, který chcete odstranit z panelu nástrojů Rychlý přístup, a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Odebrat z panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Změna pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V části Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup klikněte na příkaz, který chcete přesunout, a potom klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Začátek stránky

Seskupení příkazů přidáním oddělovače mezi příkazy

Chcete-li zobrazovat panel nástrojů Rychlý přístup rozdělený na sekce, lze příkazy seskupit s pomocí oddělovače.

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a poté v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Oblíbené příkazy.

 3. Klikněte na položku <Oddělovač> a potom na tlačítko Přidat.

 4. K umístění oddělovače na požadované místo klikněte na šipku Přesunout nahoru nebo Přesunout dolů.

Začátek stránky

Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup

Panel nástrojů Rychlý přístup může být umístěn na jednom ze dvou míst:

 • V levém horním rohu vedle ikony pro aplikaci systému Microsoft Office, například ikony aplikace Word: Panel nástrojů Rychlý přístup v levém horním rohu (výchozí umístění)

 • Pod pásem karet
  Panel nástrojů Rychlý přístup pod pásem karet

Pokud nechcete, aby byl panel nástrojů Rychlý přístup zobrazen v aktuálním umístění, je možné jej přesunout do druhého umístění. Považujete-li výchozí umístění vedle ikony aplikace za příliš vzdálené od pracovní oblasti, je možné přesunutí blíže k pracovní oblasti. Panel umístěný pod pásem karet však zasahuje do pracovní oblasti. Chcete-li tedy mít pracovní oblast co největší, ponechte raději panel nástrojů Rychlý přístup ve výchozím umístění.

 1. Klikněte na Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup Obrázek tlačítka.

 2. V seznamu klikněte na Zobrazit pod pásem karet nebo Zobrazit nad pásem karet.

Začátek stránky

Ukázat, jak se panel nástrojů Rychlý přístup přesunuje

Podívejte se na video, které ukazuje, jak se panel nástrojů Rychlý přístup přesunuje: Video: Přesunutí panelu nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup pomocí příkazu Možnosti

Pomocí příkazu Možnosti je možné přidat, odebrat nebo změnit pořadí příkazů na panelu nástrojů Rychlý přístup.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Proveďte požadované změny.

Začátek stránky

Obnovení výchozího nastavení panelu nástrojů Rychlý přístup

 1. Klikněte pravým tlačítkem myši na panel nástrojů Rychlý přístup a potom v místní nabídce klikněte na příkaz Přizpůsobit panel nástrojů Rychlý přístup.

 2. V okně Přizpůsobení panelu nástrojů Rychlý přístup klikněte na položku Obnovit výchozí hodnoty a potom na položku Obnovit pouze panel nástrojů Rychlý přístup.

Začátek stránky

Export vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a použít v jiném počítači nebo jej může použít další spolupracovník.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Klikněte na možnost Import či export a poté na položku Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Další informace o přizpůsobení pásu karet obsahuje článek Přizpůsobení pásu karet nebo Video: Přizpůsobení pásu karet.

Začátek stránky

Import vlastního panelu nástrojů Rychlý přístup

Soubory s vlastními nastaveními je možné importovat, a nahradit tak aktuální rozložení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači.

Důležité : Když importujete soubor vlastního nastavení pásu karet, ztratíte veškeré předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliže předpokládáte, že se možná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení dříve, než importujete jakékoli nové vlastní nastavení, vyexportovat.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na možnost Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. Klikněte na možnost Import či export a poté na položku Importovat soubor vlastního nastavení.

Další informace o přizpůsobení pásu karet obsahuje článek Přizpůsobení pásu karet nebo Video: Přizpůsobení pásu karet.

Začátek stránky

Proč je zobrazena zelená značka?

Zelená značka se zobrazí v případě, že jste na panel nástrojů Rychlý přístup přidali vlastní skupinu nebo příkaz poté, co jste přizpůsobili pás karet, ale nepřiřadili ikonu, která tuto vlastní skupinu či příkaz znázorňuje.

Ikona se použije v následujících případech:

 • Chcete přidat vlastní skupinu na panel nástrojů Rychlý přístup.

 • Chcete odlišit vlastní pás karet od výchozího pásu karet.

Přidání ikony pro znázornění vlastní skupiny či příkazu

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V nabídce Nápověda klikněte na příkaz Možnosti.

 3. Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.

 4. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu Přizpůsobení pásu karet na vlastní skupinu či příkaz, které jste přidali.

 5. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a poté v seznamu Symbol klikněte na příslušnou ikonu.

 6. V dialogovém okně Přejmenovat klikněte na tlačítko OK.

 7. Chcete-li zobrazit a uložit vlastní nastavení, klikněte na tlačítko OK.

Další informace o přizpůsobení pásu karet obsahuje článek Přizpůsobení pásu karet nebo Video: Přizpůsobení pásu karet.

Začátek stránky

Byly tyto informace užitečné?

Jak ji můžeme vylepšit?

Jak ji můžeme vylepšit?

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.