Přizpůsobení pásu karet

Pomocí přizpůsobení si můžete pás karet nastavit tak, aby vám vyhovoval. Můžete si například vytvořit vlastní karty a skupiny obsahující často používané příkazy.

  Přizpůsobení pásu karet je specifické pro aplikaci systému Microsoft Office, ve které v daném okamžiku pracujete. Přizpůsobení pásu karet neplatí pro všechny aplikace systému Office.

Je možné přejmenovat a změnit pořadí výchozích karet a skupin, které jsou integrovanou součástí systému Office 2010. Nelze ale přejmenovat výchozí příkazy, změnit ikony přiřazené k těmto výchozím příkazům ani změnit pořadí těchto příkazů. Výchozí příkazy se zobrazují šedě.

Chcete-li přidat příkazy do skupiny, je třeba přidat vlastní skupinu na výchozí kartu nebo na novou vlastní kartu. Abyste mohli vlastní kartu nebo skupinu snadno identifikovat a odlišit ji od výchozích karet a skupin, mají vlastní karty a skupiny v seznamu Přizpůsobit pás karet za svým názvem uveden text (Vlastní), ale na pásu karet se slovo (Vlastní) nezobrazuje.

Příkazy přidané do nové skupiny na výchozí kartě

1. Výchozí karta a skupina s příkazy, které nelze změnit

2. Vlastní skupina na výchozí kartě, do které byly přidány nové příkazy. Tyto nové příkazy lze změnit.

Chcete-li začít s přizpůsobováním pásu karet, podívejte se na následující kroky.

Co chcete udělat?

Přehrávání videí, která ukazují, jak lze pás karet přizpůsobit

Bezplatné stažení přizpůsobených pásů karet

Přechod do okna Přizpůsobit pás karet

Práce s kartami

Přidání vlastní karty

Přejmenování výchozí nebo vlastní karty

Skrytí výchozí nebo vlastní karty

Změna pořadí výchozích nebo vlastních karet

Odebrání vlastní karty

Práce se skupinami

Přidání vlastní skupiny na kartu

Přejmenování výchozí nebo vlastní skupiny

Změna pořadí výchozích nebo vlastních skupin

Odebrání výchozí nebo vlastní skupiny

Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou

Práce s příkazy

Přidání příkazů do vlastní skupiny

Odebrání příkazu z vlastní skupiny

Přejmenování příkazu, který jste přidali do vlastní skupiny

Změna pořadí příkazů ve vlastních skupinách

Obnovení pásu karet

Obnovení pásu karet do výchozího nastavení

Obnovení pouze vybrané karty

Export přizpůsobeného pásu karet

Import přizpůsobeného pásu karet

Přehrávání videí, která ukazují, jak lze pás karet přizpůsobit

Podívejte se na několik videí, která vysvětlují, jak přizpůsobit pás karet. Najdete je na stránce Video: Přizpůsobení pásu karet.

Začátek stránky

Bezplatné stažení přizpůsobených pásů karet

Pro systém Office 2010 si můžete bezplatně stáhnout přizpůsobené pásy karet, které vám pomohou zvýšit produktivitu. Tyto pásy karet obsahují novou vlastní kartu s názvem Oblíbené. Karta Oblíbené byla vytvořena na základě odezvy od zákazníků o nejčastěji používaných příkazech v aplikacích systému Microsoft Office. Tyto přizpůsobené pásy karet můžete použít tak, jak jsou, nebo jako výchozí bod pro vlastní nastavení pásu karet tak, aby vám vyhovoval.

Začátek stránky

Přechod do okna Přizpůsobit pás karet

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Nápověda klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na položku Přizpůsobit pás karet.

Tip    Do okna Přizpůsobit pás karet můžete přejít také tak, že kliknete pravým tlačítkem myši na libovolnou kartu na pásu karet a pak kliknete na příkaz Přizpůsobit pás karet.

Začátek stránky

Práce s kartami

Přidání vlastní karty

Když kliknete na tlačítko Nová karta, přidáte vlastní kartu a vlastní skupinu. Příkazy můžete přidávat pouze do vlastních skupin.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte pod seznamem Přizpůsobit pás karet na tlačítko Nová karta.

Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 1. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete do vlastní skupiny přidat příkazy, projděte si informace v části Přidání příkazů do vlastní skupiny.

Začátek stránky

Přejmenování výchozí nebo vlastní karty

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přejmenovat.

Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 1. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název.

 2. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Skrytí výchozí nebo vlastní karty

Je možné skrýt vlastní i výchozí karty, odebrat lze ale pouze vlastní karty.

Poznámka   V seznamu Přizpůsobit pás karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se ale na pásu karet nezobrazuje.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet zrušte v seznamu Přizpůsobit pás karet zaškrtnutí políčka u výchozí nebo vlastní karty, kterou chcete skrýt.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí výchozích nebo vlastních karet

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete přesunout.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikejte na šipku Nahoru nebo Dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání vlastní karty

Je možné skrýt vlastní i výchozí karty, odebrat lze ale pouze vlastní karty.

Poznámka   V seznamu Přizpůsobit pás karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se ale na pásu karet nezobrazuje.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, kterou chcete odebrat.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Práce se skupinami

Přidání vlastní skupiny na kartu

Vlastní skupinu lze přidat na vlastní kartu nebo na výchozí kartu.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu, do které chcete skupinu přidat.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Nová skupina.

 3. Chcete-li přejmenovat skupinu Nová skupina (Vlastní), klikněte na skupinu pravým tlačítkem, klikněte na příkaz Přejmenovat a zadejte nový název.

  Poznámka   Můžete také přidat ikonu představující vlastní skupinu. Provedete to tak, že kliknete na vlastní skupinu a pak na tlačítko Přejmenovat. Další informace o tom, k čemu tato ikona slouží, naleznete v části Proč je na pásu karet zobrazena zelená značka.

 4. Chcete-li skrýt popisky příkazů přidaných do této vlastní skupiny, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu a poté klikněte na příkaz Skrýt popisky příkazů.

  Poznámka   Chcete-li zobrazit popisky příkazů ve vlastní skupině poté, co byly skryty, klikněte pravým tlačítkem myši na skupinu a poté klikněte na příkaz Skrýt popisky příkazů.

 5. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Pokud chcete do vlastní skupiny přidat příkazy, projděte si informace v části Přidání příkazů do vlastní skupiny.

Začátek stránky

Přejmenování výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na kartu nebo skupinu, kterou chcete přejmenovat.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název.

  Poznámka   Při přejmenovávání vlastní skupiny můžete také kliknout na ikonu představující tuto skupinu při změně velikosti pásu karet.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí výchozích nebo vlastních skupin

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete přesunout.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikejte na šipku Nahoru nebo Dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Odebrání výchozí nebo vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na skupinu, kterou chcete odebrat.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou

Z výchozí skupiny, která je integrovanou součástí systému Microsoft Office, nelze odebírat příkazy. Můžete ale výchozí skupinu nahradit vlastní skupinou, která obsahuje pouze požadované příkazy.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na výchozí kartu, do které chcete přidat vlastní skupinu.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Nová skupina.

 3. Klikněte na novou skupinu pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Přejmenovat.

 4. Zadejte název nové skupiny a vyberte ikonu, která bude tuto skupinu představovat při změně velikosti pásu karet.

 5. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na položku Hlavní karty.

 6. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí karty obsahující skupinu, kterou chcete přizpůsobit.

 7. Klikněte na symbol plus (+) vedle výchozí skupiny, kterou chcete přizpůsobit.

 8. Klikněte na příkaz, který chcete přidat do vlastní skupiny, a pak klikněte na tlačítko Přidat.

Poznámka    Nemusíte přidávat všechny příkazy. Stačí přidat pouze požadované příkazy.

 1. Klikněte na výchozí skupinu pravým tlačítkem myši a pak klikněte na příkaz Odebrat.

Poznámka    Výchozí skupinu můžete získat zpět obnovením pásu karet. Pokud však budete chtít znovu použít přizpůsobení pásu karet, měli byste je nejdříve vyexportovat.

Začátek stránky

Práce s příkazy

Příkazy lze přidávat pouze do vlastní skupiny, která je na vlastní nebo výchozí kartě. Do výchozí skupiny nelze přidat příkazy. Přejmenovat lze pouze příkazy přidané do vlastních skupin. Postup, jak aktualizovat výchozí skupinu, najdete v části Nahrazení výchozí skupiny vlastní skupinou.

Přidání příkazů do vlastní skupiny

Poznámka   V seznamu Přizpůsobit pás karet mají vlastní karty a skupiny za názvem uveden text (Vlastní), slovo (Vlastní) se ale na pásu karet nezobrazuje.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na vlastní skupinu, do které chcete přidat příkaz.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. V seznamu Zvolit příkazy z klikněte na seznam, ze kterého chcete přidat příkazy, například Oblíbené příkazy nebo Všechny příkazy.

  Seznam Zvolit příkazy z

 3. Klikněte na příkaz ve zvoleném seznamu.

 4. Klikněte na tlačítko Přidat.

 5. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Poznámka   Můžete také přejmenovat příkaz a přidat ikonu představující příkaz. Provedete to kliknutím na příkaz a pak na tlačítko Přejmenovat. Další informace o tom, k čemu tato ikona slouží, naleznete v části Proč je na pásu karet zobrazena zelená značka.

Začátek stránky

Odebrání příkazu z vlastní skupiny

Příkazy lze odebrat pouze z vlastní skupiny.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete odebrat.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Odebrat.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Přejmenování příkazu, který jste přidali do vlastní skupiny

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přejmenovat.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Přejmenovat a zadejte nový název.

  Poznámka   Při přejmenovávání příkazu přidaného do vlastní skupiny můžete také kliknout na ikonu představující tento příkaz.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Změna pořadí příkazů ve vlastních skupinách

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte v seznamu pod nadpisem Přizpůsobit pás karet na příkaz, který chcete přesunout.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikejte na šipku Nahoru nebo Dolů, dokud nedosáhnete požadovaného pořadí.

 3. Chcete-li vlastní nastavení zobrazit a uložit, klikněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Obnovení pásu karet

Všechny karty na pásu karet nebo také jen vybrané karty je možné obnovit do původního stavu. Pokud obnovíte všechny karty na pásu karet, dojde také k obnovení panelu nástrojů Rychlý přístup, na kterém se pak budou zobrazovat pouze výchozí příkazy.

Obnovení pásu karet do výchozího nastavení

  Když kliknete na příkaz Obnovit veškeré vlastní nastavení, dojde k obnovení pásu karet i panelu nástrojů Rychlý přístup do výchozího nastavení.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na tlačítko Obnovit.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na příkaz Obnovit veškeré vlastní nastavení.

Začátek stránky

Obnovení pouze vybrané karty

Do příslušného výchozího nastavení lze obnovit pouze výchozí karty.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet vyberte výchozí kartu, kterou chcete obnovit do výchozího nastavení.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na tlačítko Obnovit a pak klikněte na příkaz Obnovit pouze vybranou kartu na pásu karet.

Začátek stránky

Export přizpůsobeného pásu karet

Vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup lze exportovat do souboru, který lze importovat a použít v jiném počítači nebo jej může použít další spolupracovník.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na tlačítko Import nebo export.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na příkaz Exportovat veškeré vlastní nastavení.

Začátek stránky

Import přizpůsobeného pásu karet

Soubory s vlastními nastaveními je možné importovat, a nahradit tak aktuální rozložení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Pomocí importu vlastního nastavení lze zajistit stejný vzhled aplikací systému Microsoft Office pro všechny spolupracovníky nebo mezi různými počítači.

  Když importujete soubor vlastního nastavení pásu karet, ztratíte veškeré předchozí vlastní nastavení pásu karet a panelu nástrojů Rychlý přístup. Jestliže předpokládáte, že se možná budete chtít vrátit k aktuálnímu vlastnímu nastavení, je vhodné toto nastavení dříve, než importujete jakékoli nové vlastní nastavení, vyexportovat.

 1. V okně Přizpůsobit pás karet klikněte na tlačítko Import nebo export.

  Poznámka    Postup, jak otevřít okno Přizpůsobit pás karet, najdete v části Přechod do okna Přizpůsobit pás karet.

 2. Klikněte na příkaz Importovat soubor vlastního nastavení.

Začátek stránky

Použít na: Visio Standard 2010Byly tyto informace užitečné?

Ano Ne

Jak ji můžeme vylepšit?

255 zbývajících znaků

Pokud si chcete chránit soukromí, nedávejte do zpětné vazby kontaktní informace. Ohodnoťte aplikaci zásady ochrany osobních údajů.

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

Zdroje technické podpory

Změnit jazyk