Přizpůsobení navigace na webu

Služba Windows SharePoint Services 3.0 nabízí několik různých způsobů přizpůsobení navigace na webu. Tento článek je určen vlastníkům a vývojářům webů a obsahuje informace o přidávání a odebírání položek, včetně panelu Snadné spuštění a horního panelu odkazů, v navigaci. Vysvětluje také postup pro zobrazení stromové struktury znázorňující obsah a hierarchii webu.

Poznámka : Navigaci s popisem cesty v horní části stránky nelze přizpůsobit

Co chcete udělat?

Přizpůsobení panelu Snadné spuštění

Přizpůsobení horního panelu odkazů

Zobrazení nebo skrytí stromového zobrazení

Přizpůsobení panelu Snadné spuštění

Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny na panelu Snadné spuštění

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

Přidání odkazu Snadné spuštění

Úprava, přesunutí nebo odstranění panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění se zobrazuje na domovské stránce webu služby Windows SharePoint Services 3.0 a obsahuje odkazy na nabízené seznamy a knihovny na webu, podřízené weby aktuálního webu a osoby a skupiny.

Snadné spuštění

Pomocí stránek nastavení pro každý seznam nebo knihovnu můžete zvolit, které seznamy a knihovny se budou na panelu Snadné spuštění zobrazovat. Můžete také změnit pořadí odkazů, přidat nebo odebrat odkazy, aniž byste přešli na seznam nebo knihovnu, a přidat nebo odstranit části, to vše z prohlížeče, který je kompatibilní s aplikací Windows SharePoint Services 3.0. Můžete dokonce přidat odkazy na stránky mimo web.

Zobrazení nebo skrytí panelu Snadné spuštění

Panel Snadné spuštění se zobrazí jako výchozí při prvním vytváření webu. Můžete jej zobrazit nebo skrýt v závislosti na potřebách webu. Panel Snadné spuštění můžete například zobrazit na webu nejvyšší úrovně a skrýt na jeho podřízených webech.

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Stromové zobrazení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li panel Snadné spuštění skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit panel Snadné spuštění .

  • Chcete-li panel Snadné spuštění zobrazit, zaškrtněte políčka Povolit panel Snadné spuštění.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

 4. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku webu, klikněte na název webu.

Na začátek tohoto oddílu

Přidání nebo odebrání seznamu či knihovny z panelu Snadné spuštění

Při vytváření nového seznamu nebo knihovny je ve výchozím nastavení odkaz na tuto položku automaticky přidán na panel Snadné spuštění. Možnost Navigace můžete změnit při vytváření nového seznamu nebo knihovny tak, aby seznam nebo knihovna nebyly na panelu Snadné spuštění zobrazeny. Tuto možnost můžete později změnit úpravou obecného nastavení pro seznam nebo knihovnu.

 1. Na panelu Rychlé spuštění klepněte na tlačítko Zobrazit veškerý obsah webu.

 2. Klepněte na název seznamu nebo knihovny.

  V nabídce Nastavení Settings menu klikněte na příkaz Nastavení seznamu nebo klikněte na nastavení typu knihovny, kterou otevíráte.

  V knihovně dokumentů klikněte například na příkaz Nastavení knihovny dokumentů.

 3. Ve sloupci Obecné nastavení klepněte na možnost Nadpis, popis a navigace.

 4. V části Navigace proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li odebrat položku z panelu Snadné spuštění, klepněte na tlačítko Ne.

  • Chcete-li na panel Snadné spuštění přidat položku, klepněte na tlačítko Ano.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

 6. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku webu, klikněte na název webu.

Na začátek tohoto oddílu

Změna pořadí položek na panelu Snadné spuštění

Můžete změnit pořadí, v jakém se na panelu Snadné spuštění zobrazují položky, ale pořadí odkazů lze změnit pouze pod daným nadpisem. Pod nadpisem Seznamy mohou být například uvedeny odkazy na Kalendář a Úkoly. Nadpis Seznamy můžete přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, ale změnit pořadí položek Kalendář a Úkoly lze změnit pouze pod nadpisem Seznamy. Chcete-li položky Kalendář nebo Úkoly přesunout pod jiný nadpis, je třeba nejprve odkaz upravit a přiřadit jej jinému nadpisu.

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 2. Klepněte na tlačítko Změnit pořadí.

 3. Klepnutím na položky v seznamu můžete změnit pořadí, v němž se zobrazují nadpisy a odkazy.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Na začátek tohoto oddílu

Přidání, úprava nebo odstranění nadpisu na panelu Snadné spuštění

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový nadpis, klepněte na tlačítko Nový nadpis. Zadejte adresu URL a popis nadpisu a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li upravit nadpis, klepněte na tlačítko Upravit Button image . Proveďte veškeré požadované změny adresy URL a popisu a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li nadpis odstranit, klepněte na tlačítko Upravit Button image a potom na tlačítko Odstranit.

   Poznámka : Pokud z panelu Snadné spuštění odstraníte nadpis, jsou odstraněny také veškeré nadpisy pod ním obsažené.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Na začátek tohoto oddílu

Přidání odkazu Snadné spuštění

Kromě zahrnutí odkazů na seznamy nebo knihovny na webu můžete na panel Snadné spuštění přidat vlastní odkazy. Můžete například zahrnout odkaz na informace, které často používají členové vaší organizace, například dokument, událost v kalendáři nebo dokonce jiný web.

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 2. Klepněte na tlačítko Nový odkaz.

 3. Zadejte adresu URL a popis odkazu.

 4. V seznamu Nadpis vyberte nadpis, pod kterým se má tento odkaz zobrazit.

 5. Klikněte na tlačítko OK.

Na začátek tohoto oddílu

Úprava, přesunutí nebo odstranění odkazu na panelu Snadné spuštění

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Snadné spuštění.

 2. Klepněte na tlačítko Upravit Button image pro odkaz, který chcete upravit nebo odstranit, a proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li odkaz upravit, proveďte požadované změny a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz přesunout do jiného umístění na panelu Snadné spuštění, vyberte v seznamu Nadpis nové záhlaví, pod nímž se má odkaz zobrazit, a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li odkaz odstranit, klepněte na tlačítko Odstranit a potom na tlačítko OK.

   Poznámka : Pokud z panelu Snadné spuštění odstraníte odkaz, jsou odstraněny také veškeré odkazy pod ním obsažené.

 3. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku webu, klikněte na název webu.

Na začátek tohoto oddílu

Začátek stránky

Přizpůsobení horního panelu odkazů

Konfigurace horního panelu odkazů pro web

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu na horním panelu odkazů

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Horní panel odkazů poskytuje uživatelům vašeho webu způsob, jak se dostat na jiné weby v Kolekce webů zobrazením řady karet v horní části každé stránky na webu.

Horní panel odkazů:

Při vytváření nového webu se můžete rozhodnout, zda web zahrnete do horního panelu odkazů nadřazeného webu a zda použijete horní panel odkazů z nadřazeného webu. Získáte tak pro web tři různé možnosti konfigurace:

 • Zděděné a zahrnuté v nadřazeném webu:     Web je zahrnutý ve formě karty v horním panelu nadpisů nadřazeného webu a používá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web. Horní panel odkazů nelze na této úrovni přizpůsobit, aniž by nejprve došlo k porušení dědičnosti z nadřazeného webu.

 • Zděděné, ale nezahrnuté do nadřazeného webu:    Web používá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web, ale není zahrnutý jako karta v horním panelu odkazů nadřazeného webu. Horní panel odkazů nelze na této úrovni přizpůsobit, aniž by nejprve došlo k porušení dědičnosti z nadřazeného webu.

 • Jedinečné:     Web není zahrnutý jako karta v horním panelu odkazů nadřazeného webu ani nepoužívá stejný horní panel odkazů jako nadřazený web. Horní panel odkazů lze na této úrovni přizpůsobit a je zcela oddělený od nadřazeného webu.

Poznámka : V případě přejmenování webu ze stránky Obecné nastavení není název webu v horním panelu odkazů aktualizován. Chcete-li změnit název, který se v horním panelu odkazů zobrazuje, je třeba tento panel upravit.

Konfigurace horního panelu odkazů pro web

Při vytvoření nového webu se tento web ve výchozím nastavení zobrazuje v horním panelu odkazů nadřazeného webu a zdědí horní panel odkazů z nadřazeného webu. Chcete-li horní panel odkazů z nadřazeného webu přestat používat, můžete toto nastavení kdykoli změnit a použít pro dílčí web přizpůsobený horní panel odkazů.

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li pro web vytvořit vlastní odkazy, klepněte na položku Ukončit dědění odkazů.

  • Chcete-li použít stejné odkazy jako u nadřazeného webu, klepněte na položku Použít odkazy z nadřazeného webu.

Na začátek tohoto oddílu

Přidání, úprava nebo odebrání odkazu na horním panelu odkazů

Jestliže váš web používá jedinečný horní panel odkazů, můžete přizpůsobit odkazy, které se zobrazují v horním panelu odkazů pro daný web. Jakékoli weby vytvořené pod nadřazeným webem lze na tomto panelu rovněž zobrazit, pokud jsou nakonfigurovány tak, aby zdědily nadřazený horní panel odkazů. Můžete také zahrnout odkazy na jiné weby mimo kolekci webů.

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat nový odkaz, klepněte na tlačítko Nový odkaz. Zadejte adresu URL a popis odkazu.

  • Chcete-li odkaz upravit, klepněte na tlačítko Upravit Button image . Proveďte v popisu veškeré nutné změny.

  • Chcete-li odkaz odstranit, klepněte na tlačítko Upravit Button image a potom na tlačítko Odstranit.

   Poznámka : Pokud z horního panelu odkazů odstraníte odkaz, jsou odstraněny také veškeré odkazy pod ním obsažené.

 3. Klikněte na tlačítko OK.

Na začátek tohoto oddílu

Změna pořadí odkazů na horním panelu odkazů

Pořadí, v němž se zobrazují karty na horním panelu odkazů, můžete změnit. Jakékoli změny provedené v pořadí položek na horním panelu odkazů se projeví na všech webech, které dědí navigaci v horním panelu odkazů vašeho webu.

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Horní panel odkazů.

 2. Klepněte na tlačítko Změnit pořadí.

 3. Ve sloupci Pořadí odkazů klepněte na možnosti v seznamu, které slouží ke změně pořadí, v němž se odkazy v horním panelu odkazů zobrazují.

 4. Klikněte na tlačítko OK.

Na začátek tohoto oddílu

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí stromového zobrazení

Stromové zobrazení je zvláštní možnost navigace, která poskytuje hierarchické zobrazení všech webů, knihoven a seznamů na webu, včetně všech webů pod aktuální úrovní webu.

Poznámka : Toto zobrazení lze pouze zobrazit nebo skrýt. Nelze je přizpůsobit pomocí webového prohlížeče. Informace o přizpůsobení stromového zobrazení pomocí editoru HTML, který je kompatibilní se službou Windows SharePoint Services 3.0, například aplikace Microsoft Office SharePoint Designer 2007, získáte v sadě Windows SharePoint Services V3 SDK, která je k dispozici v centru Windows SharePoint Services Developer Center na webu MSDN.

Panel Snadné spuštění se stromovým zobrazením

Na domovské stránce webu klikněte na nabídku Akce webu Obrázek tlačítka a poté klikněte na příkaz Nastavení webu.

Poznámka : Na webu, pro který je přizpůsobena nabídka Akce webu, přejděte na příkaz Nastavení webu a klikněte na nastavení, které chcete zobrazit.

 1. Ve sloupci Vzhled a chování klikněte na položku Stromové zobrazení.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li stromové zobrazení zobrazit, zaškrtněte políčko Povolit zobrazení stromu a klepněte na tlačítko OK.

  • Chcete-li stromové zobrazení skrýt, zrušte zaškrtnutí políčka Povolit zobrazení stromu a klepněte na tlačítko OK.

 3. Chcete-li se vrátit na domovskou stránku webu, klikněte na název webu.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×