Přizpůsobení formátu dat v datovém symbolu

Formát dat pro obrazce s datovým symbolem lze upravit v dialogovém okně Formát dat. Můžete měnit formáty dat pro textové položky a datové čáry. Můžete například určit počet desetinných míst, zvolit formát měny nebo data.

Co je datový symbol?

Datový symbol je sada rozšíření, kterou můžete u obrazců použít k zobrazení dat, která jsou v nich obsažena. Datový symbol prezentuje vaše data jako kombinaci textových a vizuálních prvků, například příznaků a indikátorů průběhu.

 1. V podokně úloh Datové symboly klepněte pravým tlačítkem na datový symbol, který chcete změnit, a poté klepněte na příkaz Upravit datový symbol.

 2. V dialogovém okně Upravit datový symbol proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit novou datovou položku, klepněte na šipku Nová položka a poté klepněte na možnost Text nebo Datová čára.

  • Chcete-li upravit existující datovou položku, klepněte na požadovanou položku a poté na příkaz Upravit položku.

 3. V dialogovém okně zvolené položky v části Podrobnosti klepněte na položku Formát hodnoty.

 4. V poli Formát hodnoty klepněte na znak výpustky (...).

 5. V dialogovém okně Formát dat v části Kategorie klepněte na kategorii, kterou chcete přizpůsobit, a poté zvolte možnosti pro tuto kategorii.

  Poznámka : V závislosti na vybrané kategorii jsou k dispozici různé možnosti.

Tip : Pokud chcete změnit formát textu v datovém symbolu, vyberte prvek datového symbolu, který obsahuje požadovaný text, a potom vyberte nové formáty písma, například řez, velikost a barvu písma.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×