Připojení souboru nebo složky ke zprávě

Soubory a složky můžete posílat tak, že je připojíte k e-mailové zprávě. Když připojujete složku, Outlook komprimuje její obsah do jednoho souboru .zip.

 1. Ve zprávě klikněte na kartě Message (Zpráva) na Attach (Připojit).

  Meeting tab, group 5

 2. Najděte položku nebo složku, kterou chcete připojit, vyberte ji a potom klikněte na Choose (Zvolit).

  Pokud připojujete složku, klikněte v potvrzovacím dialogovém okně na Compress (Komprimovat).

  Poznámky : 

  • Pod polem Subject (Předmět) se zobrazí seznam příloh zprávy.

  • Pokud chcete odebrat přílohu ze zprávy, podržte klávesu CONTROL a klikněte na přílohu a potom na Remove (Odebrat).

  • Přílohy můžete přidávat taky tak, že přetáhnete soubor nebo složku z plochy nebo Finderu do těla zprávy.

Viz taky

Vložení podpisu do zprávy

Přidání obrázku nebo pozadí do zprávy

Vytvoření nebo odebrání hypertextového odkazu ve zprávě

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×