Připojení poznámek k listu pomocí komentářů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámky můžete přidat do listu pomocí komentářů. Použití komentáře můžete budete moct přijímat listu srozumitelnější poskytnutím další kontext pro data, která obsahuje. Můžete třeba komentáře jako poznámky, které obsahuje informace o datech v jednotlivých buněk. Můžete také přidat komentář na záhlaví sloupce obsahují pokyny data, která by měla zadejte uživatele.

Buňka, ke které je připojen komentář, je označena malým červeným indikátorem v rohu buňky. Umístíte-li ukazatel myši na buňku, zobrazí se komentář.

Příklad komentáře v listu

Po přidání komentářů lze upravovat a měnit formát textu v komentářích, přesunovat komentáře nebo měnit jejich velikost, kopírovat je, zobrazovat nebo skrývat, nebo řídit, jak budou komentáře a jejich indikátory zobrazeny. Pokud komentáře nadále nepotřebujete, můžete je odstranit.

Co chcete udělat?

Přidání komentáře

Úprava komentáře

Formátování komentáře

Přesun nebo změna velikosti komentáře

Kopírování komentářů do jiných buněk

Zobrazení nebo skrytí komentářů a jejich indikátorů

Změna výchozího názvu zobrazovaného v nových komentářích

Přehled všech komentářů v sešitu

Odstranění komentáře

Přidání komentáře

 1. Vyberte buňku, ke které chcete přidat komentář.

 2. Na kartě Revize klikněte ve skupině Komentář na tlačítko Nový komentář.

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves SHIFT + F2.

  Vytvoří se nový komentář a ukazatel se na něj přesune. V rohu buňky se zobrazí indikátor.

  Ve výchozím nastavení je s názvem označené nový komentář. Pokud chcete použít jiný název, můžete vybrat název v komentáři a potom zadejte nový název. Nebo odeberete název výběrem názvu v komentáři a stisknete klávesu DELETE.

  Chcete-li změnit výchozí název používaný k označení komentářů, viz část Změna výchozího názvu, který se zobrazuje v nových komentářích dále v tomto článku.

 3. Zadejte text komentáře do pole komentáře.

 4. Klepněte mimo pole komentáře.

  Pole komentáře zmizí, ale indikátor komentáře zůstane zobrazený. Chcete-li ponechat komentář viditelný, postupujte následovně:

  1. Vyberte buňku.

  2. Ve skupině komentáře na kartě Revize klikněte na tlačítko Zobrazit/skrýt komentář.

   Můžete také klepnout pravým tlačítkem na buňku obsahující komentář a potom klepnout na příkaz Zobrazit/skrýt komentář.

   Poznámky : 

   • Ve výchozím nastavení používá text v komentářích písmo Tahoma o velikosti 8. Výchozí používané písmo nelze změnit, můžete však změnit formát textu komentáře v jednotlivých komentářích klepnutím pravým tlačítkem na vybraný text komentáře a klepnutím na možnost Formát komentáře. Další informace naleznete v části Formátování komentáře dále v tomto článku.

   • Když řadíte data v listu, komentáře jsou seřazeny společně s daty. Však v kontingenčních tabulkách, komentáře Nepřesouvat s buňkou při změně rozložení sestavy.

Začátek stránky

Úprava komentáře

 1. Vyberte buňku s komentářem, který chcete upravit.

 2. Na kartě Revize ve skupině Komentář klepněte na položku Upravit komentář.

  obrázek pásu karet Excelu

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves SHIFT + F2.

  Poznámka : Jestliže vybraná buňka nemá komentář, příkaz Upravit komentář není ve skupině Komentáře dostupný. Místo něj je dostupný příkaz Nový komentář.

 3. Poklepejte na text v komentáři a potom v textovém poli upravte text komentáře.

Začátek stránky

Formátování komentáře

Ve výchozím nastavení používá text v komentářích písmo Tahoma o velikosti 8. Výchozí používané písmo nelze změnit, můžete však změnit formát textu komentáře v jednotlivých komentářích. Můžete také změnit tvar komentáře; místo obdélníkového komentáře lze například použít oválný tvar. Další informace naleznete v části Změna tvaru komentáře dále v tomto článku.

Formátování textu komentáře

 1. Klepněte na buňku obsahující komentář, který chcete formátovat.

 2. Na kartě Revize ve skupině Komentář klepněte na položku Upravit komentář.

  obrázek pásu karet Excelu

  Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves SHIFT + F2.

  Poznámka : Pokud vybraná buňka nemá komentář, není příkaz Upravit komentář ve skupině Komentáře k dispozici. Místo něj je k dispozici příkaz Nový komentář.

 3. Vyberte text komentáře, jehož formát chcete změnit a proveďte jednu z následujících akcí:

  • Klepněte pravým tlačítkem na výběr, klepněte na položku Formát komentáře a potom v dialogovém okně Formát komentáře vyberte požadované možnosti formátování.

  • Klepněte na požadované možnosti formátování na kartě Domů ve skupině Písmo.

   Vzhled pásu karet aplikace Excel

   Poznámka : Pro text komentáře nejsou ve skupině Písmo k dispozici možnosti Barva výplně a Barva písma. Chcete-li změnit barvu textu, klepněte pravým tlačítkem myši na vybraný text komentáře a poté klepněte na příkaz Formát komentáře.

Změna tvaru komentáře

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. Klikněte na kategorii Panel nástrojů Rychlý přístup.

 4. V poli Zvolit příkazy z klepněte na položku Všechny příkazy.

 5. V seznamu zvolte možnost Upravit tvar, klepněte na tlačítko Přidat a potom klepněte na tlačítko OK.

  Tlačítko Upravit tvar se přidá do panelu nástrojů Rychlý přístup, který je umístěn v levém horním rohu okna aplikace Excel.

  Panel nástrojů Rychlý přístup

 6. V listu vyberte buňku, která obsahuje komentář, pro který chcete tvar změnit.

 7. Pokud chcete zobrazit komentář na listu, na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na položku Zobrazit/skrýt komentář.

  obrázek pásu karet Excelu

 8. Klepněte na okraj komentáře.

 9. Na panelu Rychlý přístup klepněte na položku Upravit tvar a potom klepněte na položku Změnit tvar.

 10. Klepněte na tvar, který chcete použít.

Začátek stránky

Přesun nebo změna velikosti komentáře

 1. Klepněte pravým tlačítkem na buňku s komentářem, který chcete změnit a potom klepněte na položku Zobrazit/skrýt komentář.

 2. Úchyty pro změnu velikosti, klikněte na ohraničení pole komentáře. Ujistěte se, že ukazatel není v komentáři.

  Komentář v listu s úchyty pro změnu velikosti

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li komentář přesunout, přetáhněte okraj komentáře, nebo stiskněte kurzorovou klávesu.

  • Chcete-li změnit velikost komentáře, přetáhněte úchyty po stranách a v rozích pole komentáře.

Začátek stránky

Kopírování komentářů do jiných buněk

 1. Klepněte na buňku nebo buňky obsahující komentář, který chcete zkopírovat.

 2. Na kartě Domů klikněte ve skupině Schránka na Kopírovat Obrázek tlačítka .

  Vzhled pásu karet aplikace Excel

  Klávesová zkratka: Můžete taky stisknout kombinaci kláves CTRL+C.

 3. Vyberte levou horní buňku Oblast pro vložení.

 4. Na kartě Domů klepněte ve skupině Schránka na šipku pod tlačítkem Vložit Obrázek tlačítka a potom klepněte na možnost Vložit jinak.

Klávesová zkratka: můžete také stisknout kombinaci kláves CTRL + ALT + V.

 1. V dialogovém okně Vložit jinak klepněte v části Vložit na položku Komentář a potom klepněte na tlačítko OK.

 2. Chcete-li zrušit pohyblivé ohraničení, klepněte na jinou buňku nebo stiskněte klávesu ESC.

  Poznámka : Po klepnutí na tlačítko OK nestiskněte klávesu ENTER. Pokud byste tak učinili, obsah buňky by se zkopíroval do oblasti vložení spolu s komentářem.

Poznámka : Zkopírované komentáře nahradí všechny existující komentáře v Cílová oblast.

Začátek stránky

Zobrazení nebo skrytí komentářů a jejich indikátorů

Ve výchozím nastavení aplikace Excel zobrazuje indikátor pouze tehdy, pokud buňka obsahuje komentář. Změnou výchozího nastavení však můžete řídit, jak jsou komentáře a indikátory v buňkách zobrazovány. Komentáře také můžete zobrazit nebo skrýt na listu.

Textové pole komentáře a indikátor komentáře ve tvaru trojúhelníku červené barvy

Obrázek tlačítka Indikátor

Obrázek tlačítka Komentář

Změna výchozího nastavení zobrazení pro komentáře

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. V kategorii Upřesnit proveďte v části Zobrazení jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li skrýt komentáře a indikátory v celém sešitu, klepněte v části Zobrazit u buněk s komentáři na možnost Žádné komentáře ani indikátory.

  • Chcete-li zobrazit indikátory a zobrazit komentáře pouze po přesunu ukazatele nad jejich buňky, klepněte v části Zobrazit u buněk s komentáři na možnost Pouze indikátory; komentáře při přechodu.

  • Chcete-li zobrazit komentáře a indikátory vždy, klepněte v části Zobrazit u buněk s komentáři na možnost Komentáře a indikátory.

Zobrazení nebo skrytí komentářů na listu

 1. Klepněte na buňku nebo buňky obsahující indikátor komentáře.

 2. Klepněte na tlačítko Zobrazit/skrýt komentář ve skupině Komentář na kartě Revize.

  obrázek pásu karet Excelu

  Tip : Můžete také klepnout pravým tlačítkem na buňku obsahující komentář a potom klepnout na příkaz Zobrazit/skrýt komentář.

Zobrazení nebo skrytí všech komentářů na listu

 • Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na položku Zobrazit všechny komentáře.

  obrázek pásu karet Excelu

  Dalším klepnutím na položku Zobrazit všechny komentáře skryjete všechny komentáře na listu.

Začátek stránky

Změna výchozího názvu zobrazovaného v nových komentářích

Aplikace Excel označuje všechny nové komentáře názvem, který zadáte v dialogovém okně Možnosti aplikace Excel. Tento název můžete podle potřeby měnit.

 1. Klikněte na kartu Soubor.

 2. V části Excel klikněte na položku Možnosti.

 3. V kategorii Obecné zadejte v oddíle Osobní nastavení této kopie sady Microsoft Office název do pole Uživatelské jméno.

  Pokud je textové pole Uživatelské jméno v okamžiku přidání komentáře prázdné, aplikace Excel automaticky nastaví hodnotu pole Uživatelské jméno na vaše uživatelské jméno a použije toto jméno jako popisek.

Přestože nelze potlačit popisky komentářů, můžete je z komentářů odstranit.

Začátek stránky

Přehled všech komentářů v sešitu

 1. Klepněte v sešitu na první buňku obsahující komentář, který chcete zrevidovat.

 2. Chcete-li zrevidovat každý komentář, klepněte na kartě Revize ve skupině Komentář na tlačítko Další Obrázek tlačítka nebo Předchozí Obrázek tlačítka , čímž zobrazíte komentáře postupně nebo v opačném pořadí.

  obrázek pásu karet Excelu

Začátek stránky

Odstranění komentáře

 1. Klepněte na buňku obsahující komentář, který chcete odstranit.

 2. Na kartě Revize klepněte ve skupině Komentář na položku Odstranit.

  obrázek pásu karet Excelu

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×