Připojení klientů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Shrnutí:    Vysvětluje, jak se klientské počítače připojují k tenantům Office 365 v závislosti na umístění klientského počítače a datacentra tenantu Office 365.

Office 365 má datacentra po celém světě, což pomáhá zajistit provoz služeb i v případě, že by se v jedné oblasti vyskytl závažný problém, jako je zemětřesení nebo velký výpadek elektřiny. Jak poznáte, ke kterému datacentru se připojujete, když si čtete e-mail nebo otevřete wordový dokument v cloudu? To závisí na víc věcech. Chceme, aby se uživatelé dostali k obsahu rychle a zároveň byl celkový výkon vyvážený, a proto používáme k určení datacentra, které se použije, kombinaci několika faktorů.

Když se například přihlašujete k Office 365, obvykle vás připojíme k nejbližšímu datacentru ve vaší oblasti. Řekněme, že potom otevřete e-mail. Pro zobrazení obsahu e-mailu se může otevřít druhé připojení mezi tímto datacentrem a datacentrem, kde sídlí váš tenant. Připojení mezi datacentry jsou velmi rychlá, takže využití tohoto typu připojení k získání obsahu e-mailu z Exchange serveru splní všechny požadavky na rychlost.

Existuje mnoho dalších scénářů, které mají vliv na připojování Office 365 k různým datacentrům. Tento článek tyto scénáře popisuje a vysvětluje technické podrobnosti o fungování těchto připojení. Po přečtení tohoto článku asi budete chápat, proč neposkytujeme adresy URL a rozsahy IP adres Office 365 pro jednotlivá datacentra. Jsou jednoduše příliš vzájemně propojená a navzájem na sobě závislá, aby to bylo možné.

Pokud používáte Azure ExpressRoute pro Office 365 ve většině případů připojení budou moct přes připojení k soukromé Office 365 místo veřejné připojení k zde popsané. Principy o tom, jak připojení klientů jsou pořád přesné. Další informace o chystaných nabízení Azure ExpressRoute pro Office 365.

Tento článek patří do tématu Plánování sítě a ladění výkonu Office 365.

Poznámka : Velmi pečlivě dbáme na to, abychom data zákazníků v našich datacentrech spravovali se zajištěním bezpečí a soukromí. Podrobnosti o krocích, které podnikáme k ochraně osobních údajů, jsou popsané v Centru zabezpečení.

Připojení k nejbližšímu datacentru v oblasti

Toto je nejběžnější typ připojení a využívá ho portál Office 365 i Exchange Online. Když se klienti v této situaci pokusí o připojení k Office 365, zjistíme pomocí dotazu DNS na jejich počítač, v které oblasti světa se nacházejí, a Office 365 přesměruje požadavek do nejbližšího datacentra v dané oblasti.

Připojení k portálu vedou do nejbližšího regionálního datacentra a klientské počítače dostávají informace o svém tenantu z tohoto umístění.

Exchange Online jde o krok dál. Když se klientský počítač připojí k oblastnímu datacentru, Exchange server v tomto datacentru se připojí k datacentru, kde je tenant ve skutečnosti umístěný, jak ilustrují diagramy níže. Servery Exchange Online v oblastním datacentru pak směrují požadavky z klientského počítače na server poštovních schránek. To umožňuje mnohem rychlejší připojení ke klientskému počítači a veškerá zátěž s načítáním e-mailů a položek kalendáře se odbývá na pozadí přes naše rychlá připojení mezi datacentry. Data díky tomu taky zůstávají uložená v datacentru, kde se nachází tenant. Takové ukládání dat je důležité pro zákazníky, kteří mají zvláštní požadavky na místo uložení dat.

Jak to funguje?

Tento proces připojení je standardní pro webové aplikace s velkými objemy přenosů dat a velkými hodnotami, jako je Office 365. V této části si stručně popíšeme kroky v rámci tohoto procesu. Když je klientský počítač ve stejné oblasti jako tenant, připojení se hodně liší od toho, když je klientský počítač v jiné oblasti než tenant.

Jak ukazují následující dva diagramy, postupuje se podle stejných kroků (popsaných níže), ale výsledné připojení vypadá jinak:

 1. Klientský počítač se zeptá místních serverů DNS na IP adresu přidruženou k Office 365.

 2. Místní servery DNS klientského počítače se zeptají serverů DNS Microsoftu na IP adresu přidruženou k Office 365.

 3. Servery DNS Microsoftu vrátí název regionálního serveru (na základě polohy serverů DNS klienta) a klientský počítač zopakováním kroků 1 a 2 získá IP adresu regionálního datacentra Office 365.

 4. Klientský počítač se připojí k IP adrese regionálního datacentra.

 5. Servery Exchange Online navážou připojení k aktivnímu datacentru, kde se nachází tenant zákazníka.

Nejbližší datacentrum v oblasti

Tento druhý diagram znázorňuje klienta nacházejícího se v Evropské unii, zatímco tenant je umístěný ve Spojených státech amerických.

Nearest Regional US Datacenter

Připojení k aktivnímu datacentru

Připojení k aktivnímu datacentru je určené pro náročnější přenosy dat a aktuálně ho využívá SharePoint Online. Když se v této situaci klienti pokusí o připojení k Office 365, jejich prohlížeč se přesměruje do aktivního datacentra, kde je jejich tenant SharePoint Online.

Jak to funguje?

Když se klientský počítač připojuje na SharePoint Online z jiné oblasti, připojení se přesměruje do aktivního datacentra pro SharePoint Online.

 1. Klientský počítač se zeptá místních serverů DNS na IP adresu přidruženou k Office 365.

 2. Místní servery DNS klientského počítače se zeptají serverů DNS Microsoftu na IP adresu přidruženou k Office 365.

 3. Servery DNS Microsoftu vrátí název serveru aktivního datacentra pro SharePoint Online (na základě umístění tenantu Office 365 klienta) a klientský počítač zopakováním kroků 1 a 2 získá IP adresu aktivního datacentra Office 365.

 4. Klientský počítač se připojí k IP adrese aktivního datacentra.

Active US Datacenter

Připojení k nejbližšímu datacentru tenantu

Připojení k nejbližšímu datacentru tenantu je určené pro Skype pro firmy. Když se v této situaci klienti pokusí o připojení k Office 365, zjistíme pomocí dotazu DNS na jejich počítač, v které oblasti světa se nacházejí, a Office 365 přesměruje požadavek do nejbližšího datacentra, kde může být jejich tenant Office 365. Skype pro firmy běží v aktivním stavu ve všech datacentrech, kde se nachází daný tenant. Naproti tomu Exchange Online a SharePoint Online jsou aktivní vždycky jenom v jednom datacentru.

Vzhledem k tomu, že Skype pro firmy je aktivní ve víc než jednom datacentru, přesměruje Office 365 klienty do nejbližšího datacentra tenantu, aby se zajistila vysoká rychlost připojení a zároveň zůstala zachovaná svrchovanost data.

Jak to funguje?

Tento proces připojení je určený pro Skype pro firmy.

 1. Klientský počítač se zeptá místních serverů DNS na IP adresu přidruženou k Office 365.

 2. Místní servery DNS klientského počítače se zeptají serverů DNS Microsoftu na IP adresu přidruženou k Office 365.

 3. Servery DNS Microsoftu vrátí název nejbližšího serveru tenantu (na základě umístění tenantu klienta) a klientský počítač zopakováním kroků 1 a 2 získá IP adresu nejbližšího datacentra Office 365 tenantu.

 4. Klientský počítač se připojí k IP adrese nejbližšího datacentra tenantu, kde jsou uložená data.

Nearest Regional Lync Datacenter

Připojení přes virtuální privátní sítě (VPN)

Tento typ připojení je možný jenom v případě, že klientské počítače využívají virtuální privátní síť (VPN). Ve skutečnosti se chování Office 365 nemění jenom proto, že se používá VPN, ale sítě VPN se často používají k řízení toho, jak klientské počítače navazují připojení k Office 365, takže je důležité to probrat.

Když klientský počítač naváže připojení VPN k podnikové pobočce v jiné oblasti, nepoužijí se servery DNS v místě, kde se nachází klientský počítač, ale servery DNS v dané pobočce.

 1. Klientský počítač se zeptá serverů DNS sítě VPN na IP adresu přidruženou k Office 365.

 2. Servery DNS sítě VPN klientského počítače se zeptají serverů DNS Microsoftu na IP adresu přidruženou k Office 365.

 3. Servery DNS Microsoftu vrátí název regionálního serveru (na základě polohy serverů DNS sítě VPN) a klientský počítač zopakováním kroků 1 a 2 získá IP adresu regionálního datacentra Office 365.

 4. Klientský počítač se připojí k IP adrese datacentra, které je nejblíž k podnikové pobočce, ke které je klientský počítač připojený přes VPN.

VPN Datacenter Connectivity

Připojení k tenantům v čínských datacentrech

Tento odstavec platí jenom pro čínské zákazníky, kteří používají službu provozovanou společností 21Vianet. Když se klienti v této situaci pokusí o připojení k Office 365, tak Office 365 rozpozná, že jejich tenant Office 365 je provozovaný společností 21Vianet, a přesměruje požadavek do datacentra 21Vianet bez ohledu na to, ze kterého místa na světě se zákazník připojuje. 

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×