Připojení ke službě SQL Server Analysis Services nebo import dat z této služby

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Pomocí soubor ODC (Office Data Connection) můžete vytvořit připojení k databázi serveru SQL Server Analysis Services Online Analytical Processing (OLAP ). Pokud byl vytvořen na databázovém serveru můžete připojit k určité soubor offline datové krychle. Můžete taky importovat data do Excelu jako tabulky nebo sestavy kontingenční tabulky.

 1. Na kartě Data klepněte ve skupině Načíst externí data na tlačítko Z jiných zdrojů a potom klepněte na položku Ze Služby pro analýzu.

  Skupina Buňky na kartě Domů

  Zobrazí se Průvodce datovým připojením. Tento průvodce má tři obrazovky.

 2. Na první obrazovce zadejte v části Připojit k databázovému serveru do pole Název serveru název databázového serveru OLAP.

  Tip : Pokud znáte název souboru offline datové krychle, ke kterému se chcete připojit, můžete zadat úplnou cestu k souboru, název souboru a příponu.

 3. Ve skupinovém rámečku Přihlašovací pověření proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li použít uživatelské jméno a heslo aktuálního uživatele systému Windows, klikněte na přepínač Použít ověřování systému Windows.

  • Chcete-li uživatelské jméno a heslo pro databázi zadat, klikněte na přepínač Použít následující uživatelské jméno a heslo a zadejte odpovídající uživatelské jméno a heslo do polí Uživatelské jméno a Heslo.

   Poznámka zabezpečení : Používejte silná hesla kombinující malá a velká písmena, čísla a symboly. Heslo, které směs těchto prvků nevyužívá, bývá slabé. Příklad silného hesla: Y6dh!et5. Příklad slabého hesla: House27. Hesla by měla mít délku aspoň 8 znaků. Lepší je kód, který používá 14 nebo víc znaků.

   Je velice důležité, abyste si své heslo zapamatovali. Pokud je zapomenete, společnost Microsoft je nemůže odnikud načíst. Pokud si heslo zapíšete, uložte je na bezpečném místě odlišném od místa uložení informací, které heslo pomáhá chránit.

 4. Kliknutím na tlačítko Další přejdete na druhou obrazovku – Vybrat databázi a tabulku.

 5. Ve skupinovém rámečku Vyberte databázi obsahující požadovaná data vyberte databázi.

 6. Chcete-li se připojit ke konkrétní datová krychle v databázi, zaškrtněte políčko Připojit k zadané tabulce nebo datové krychli a ze seznamu vyberte datovou krychli.

 7. Kliknutím na tlačítko Další přejdete na třetí obrazovku – Uložit soubor datového připojení a dokončit.

 8. V poli Název souboru v případě potřeby upravte výchozí název souboru (nepovinné).

  Klikněte na tlačítko Procházet a změňte výchozí umístění složky Zdroje dat nebo zkontrolujte názvy existujících souborů.

 9. Do polí Popis, Popisný název a Klíčová slova pro vyhledávání můžete zadat popis souboru, popisný název a obecná klíčová slova (vše nepovinné).

 10. Chcete-li zajistit, aby byl soubor připojení použit při aktualizaci kontingenční tabulky, zaškrtněte políčko Vždy aktualizovat data pomocí tohoto souboru.

  Zaškrtnutím tohoto políčka docílíte toho, že aktualizace souboru připojení budou vždy použity u všech sešitů, které daný soubor připojení používají.

 11. Chcete-li určit způsob přístupu ke kontingenční tabulce při uložení a otevření sešitu ve službách Excel Services, klikněte na tlačítko Nastavení ověření, vyberte jednu z následujících možností pro přihlášení ke zdroji dat a poté klikněte na tlačítko OK.

  • Ověřování systému Windows:    Tuto možnost vyberte v případě, že chcete použít uživatelské jméno a heslo systému Windows aktuálního uživatele. Jde o nejbezpečnější metodu, v případě velkého počtu uživatelů však může negativně ovlivnit výkon.

  • SSS    Tato možnost slouží k použití služby Zabezpečené úložiště a pak zadejte odpovídající identifikační řetězec do textového pole ID služby Zabezpečené úložiště. Správce webu můžete nakonfigurovat webem služby SharePoint k používání služby Zabezpečené úložiště databáze, kde mohou být uloženy uživatelské jméno a heslo. Tento postup může být nejefektivnější kdy jsou většího počtu uživatelů.

  • Žádné:    Tuto možnost vyberte, chcete-li uložit uživatelské jméno a heslo v souboru připojení.

   Poznámka zabezpečení : Při připojování ke zdrojům dat se vyhýbejte ukládání přihlašovacích informací. Tyto informace mohou být uloženy jako prostý text a uživatel se zlými úmysly by k nim mohl získat přístup a ohrozit zabezpečení zdroje dat.

   Poznámka : Toto nastavení ověřování je používáno pouze službami Excel Services, nikoli aplikací Microsoft Excel. Chcete-li, aby byl při otevření sešitu v aplikaci Excel i ve službách Excel Services zajištěn přístup ke stejným datům, použijte v aplikaci Excel stejné nastavení ověřování.

 12. Kliknutím na tlačítko Dokončit zavřete Průvodce datovým připojením.

 13. V dialogovém okně Importovat Data ve skupinovém rámečku Vyberte způsob zobrazení dat v sešitu; proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li vytvořit pouze sestavu kontingenční tabulky, klikněte na přepínač Sestava kontingenční tabulky.

  • Chcete-li vytvořit sestavu kontingenční tabulky a kontingenčního grafu, klikněte na přepínač Sestava kontingenčního grafu a kontingenční tabulky.

  • Chcete-li vybrané připojení uložit v sešitu pro pozdější použití, klikněte na přepínač Pouze vytvořit připojení. Tím zajistíte, že připojení bude používáno vzorci, které obsahují funkce datové krychle, a nebude vytvořena sestava kontingenční tabulky.

 14. Ve skupinovém rámečku Umístění dat proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li sestavu kontingenční tabulky umístit na existující list, klikněte na přepínač Existující list a potom zadejte odkaz na první buňku oblasti, do které chcete sestavu kontingenční tabulky umístit.

   Klikněte na tlačítko Sbalit Dialog Obrázek tlačítka dočasně skrýt dialog, vyberte počáteční buňku na listu, který chcete použít a potom stiskněte klávesu Rozbalit Dialog Obrázek tlačítka .

 15. Chcete-li sestavu kontingenční tabulky umístit na nový list počínaje buňkou A1, klikněte na přepínač Nový list.

 16. Chcete-li ověřit nebo změnit vlastnosti připojení, klikněte na položku Vlastnosti, proveďte potřebné změny v dialogovém okně Vlastnosti připojení a klikněte na tlačítko OK.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×