Připojení kanálu DataMarket Microsoft Azure k sešitu

Microsoft Azure Marketplace je skvělé místo k hledání nejrůznějších dat, která můžete použít v Excelu. Pomocí Průvodce datovým připojením můžete vytvořit dynamické propojení mezi datovým kanálem Microsoft Azure Marketplace a excelovým sešitem. Průvodce datovým připojením můžete spustit z karty Data.

Důležité : Je možné, že připojení k externím datům jsou na vašem počítači zakázaná. Aby se data při otevření sešitu připojila, musíte povolit datová připojení pomocí panelu Centrum zabezpečení nebo musíte sešit uložit do důvěryhodného umístění.

Krok 1: Získání adresy URL datového kanálu

Ujistěte se, že jste přihlášení k odběru datového kanálu DataMarket. Další informace o hledání v kanálu DataMarket a jeho odběru získáte tak, že kliknete na odkaz Podpora na webu Microsoft Azure Marketplace.

 1. V prohlížeči přejděte na stránku Moje data pro Microsoft Azure MarketPlace:

https://datamarket.azure.com/account/datasets

 1. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení k vašemu účtu, přihlaste se.

 2. Na stránce My Data (Moje data) klikněte na Use (Použít) pro datový kanál, ke kterému se chcete připojit.

 3. Zkopírujte webovou adresu kanálu v části URL for current exposed query (Adresa URL pro aktuální zveřejněný dotaz).

Krok 2: Spuštění Průvodce datovým připojením

 1. Na kartě Data klikněte ve skupině Načíst externí data na Z jiných zdrojů.

Skupina Načíst externí data na kartě Data

 1. Klikněte na Z webu Microsoft Azure Marketplace.

 2. Do pole Odkaz nebo soubor vložte webovou adresu pro data informačního kanálu.

 3. Klikněte na Najít klíč účtu. Otevře se nové okno prohlížeče, kde můžete zkopírovat klíč účtu.

 4. Klíč účtu vložte do pole Klíč účtu a klikněte na Další.

 5. Vyberte tabulky, se kterými chcete pracovat, a klikněte na Další.

 6. Klikněte na Dokončit nebo na Další (pokud chcete změnit podrobnosti o připojení).

 7. Zobrazí se dialogové okno Importovat data, ve kterém vyberete, kam se mají data v sešitu umístit a jestli se mají zobrazit jako tabulka, sestava kontingenční tabulky nebo kontingenční graf. Datový kanál se přidá do datového modelu.

 8. Klikněte na Vlastnosti a upřesněte vlastnosti připojení, například možnosti pro aktualizaci připojených dat.

 9. Postup dokončete kliknutím na OK.

Udržování dat v sešitu v aktuálním stavu

Teď, když jste připojení k datovému kanálu, budete chtít mít v sešitu vždycky aktuální data. Nejnovější data načtete tak, že přejdete na Data > Aktualizovat vše. Další informace o aktualizaci najdete v článku Aktualizace datového kanálu DataMarket Microsoft Azure.

Připojení k jiným zdrojům dat

Potřebujete se připojit k jiným zdrojům dat, třeba k OLE DB, datovým kanálům Microsoft Azure Marketplace, Accessu, jinému excelovému sešitu, textovému souboru nebo k některému z mnoha dalších zdrojů dat? Další informace najdete v následujících článcích.

Připojení dat OLE DB k sešitu

Připojení databáze SQL Serveru k sešitu

Připojení accessové databáze k sešitu

Připojení dat z jiného sešitu k vašemu sešitu

Připojení externích dat k sešitu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×