Připojení k modelům SAP BusinessObjects BI Universe pomocí Power Query

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Poznámka :  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

V tomto kurzu se naučíte, jak se pomocí Power Query pro Excel můžete připojit k sadám dat z dimenzí a měření v modelu SAP BusinessObjects BI Universe a pak je procházet a formovat.

Co budete potřebovat

Jsou potřeba následující součásti (jednotlivé součásti ale můžou mít další systémové požadavky).

Nadpis postupu (může být prázdný)
 • Microsoft Power Query pro Excel

 • SAP BusinessObjects 4.1 SP2 nebo vyšší

 • SAP BI 4.1.2 nebo vyšší webová služba REST

Poznámka : Následující obrázek není podporovaný webová služba REST 4.1.2 nebo vyšší:

 • Přímý přístup k systémům SAP

 • Modely Universe vytvářené pomocí vývojového nástroje Universe

 • Vícedimenzionální modely Universe vytvářené pomocí informačního vývojového nástroje

 • Relační modely Universe vytvářené pomocí informačního vývojového nástroje a obsahující výzvy, parametry nebo kontexty

 • Pokročilé filtry (například hodnocení)

Úvod k Power Query

Microsoft Power Query pro Excel vylepšuje samoobslužné nástroje BI tím, že zjednodušuje zjišťování, transformaci a rozšiřování dat pro počítače do cloudu. Pomocí Power Query můžete snadno zjišťovat, kombinovat a zpřesňovat data pro lepší analýzy v Excelu. Power Query zahrnuje taky veřejnou funkci hledání, která je momentálně určená pro používání jenom v USA.

Po instalaci Power Query, zobrazí se pásu karet Power Query v Excelu. Používání položky na pásu karet Power Query, můžete se připojit k různým zdrojům dat včetně webový server, soubor, databáze a další zdroje dat. Po připojení s jeden či více zdrojů dat, budete moct přizpůsobit data do nové datové sady.

Pás karet Power Query

Další informace o Power Query, včetně ukázek a kurzů, najdete v článku Microsoft Power Query pro Excel Nápověda.

Připojení k modelu SAP BusinessObjects BI Universe

Připojení k modelu SAP BusinessObjects BI Universe:

 1. Na pásu karet Power Query vyberte Z jiných zdrojů.

 2. Přejděte dolů a vyberte zdroj dat Ze SAP BusinessObjects BI Universe.

 3. V dialogu Ze SAP BusinessObjects BI Universe zadejte adresu URL pro SAP BusinessObjects BI 4.1 s aktualizací SP2 nebo novější systém, ke kterému se chcete připojit, jako http://<host>:<port>/biprws.

Poznámka :  Výchozí port služby je 6405.

SAP Od

Zadejte svoje přihlašovací údaje pro službu. Pomocí možností v dialogovém okně zobrazit všechny typy možné pověření. Zvolte typ pověření nepodporuje služby a zadejte svoje přihlašovací údaje. Po připojení, může se zobrazit některé informace o průběhu v dialogovém okně. Access SAP

Po úspěšném připojení ke službě se zobrazí seznam modelů SAP BusinessObjects BI Universe v podokně Navigátor. V Navigátoru můžete přejít k podrobnostem položek a vybrat dimenze a měření, které chcete transformovat.

SAP Navigátor

Procházení modelu Universe

Ze zdrojů dat SAP BusinessObjects BI Universe můžete přejít k obchodním zobrazením, dimenzím a měřením, která jsou uspořádaná do kategorií pomocí složek z modelu Universe. Můžete procházet jednotlivé složky a zobrazit dimenze, atributy a měření.

Položky můžete vybrat pomocí zaškrtávacího políčka u objektu. Když vyberete nadřazenou položku, automaticky se zahrnou všechny její podřízené položky. Ikona vedle položky označuje typ objektu, který jste vybrali. Po výběru objektů se vybrané položky zobrazí v seznamu Vybrané položky. Pokud si chcete zobrazit náhled vybraných objektů, přesuňte ukazatel myši nad položku.

Objekty můžete po výběru upravit nebo zformovat, třeba před importem výsledků použít filtr nebo je zkombinovat do jiné sady dat. Další informace o tom, jak upravit nebo zformovat objekty, najdete v oddílu Upravit dotaz.

SAP Informační rámeček

Nastavení načítání jsou k dispozici v dolní části panelu pro navigaci mezi. V Excelu 2013 můžete způsoby načíst do listu a načíst do datového modelu. Tyto možnosti určují, pokud je k sadám dat načíst do listu a/nebo do datového modelu. Pokud nejsou vybrány žádné, připojení se zachovají ke zdroji dat však žádná data budou načíst.

SAP Načíst do

Tato nastavení můžete změnit po počátečním načtení dat do Editoru dotazů , jak znázorňuje oddíl Upravit dotaz.

V aplikaci Excel 2010 žádným způsobem načíst do datového modelu . Po výběru objektů a zvolíte zatížení, můžete přejít pomocí doplňku Power Pivot můžete načítat data do datového modelu explicitně. Použijte název připojení k určení správný dotaz.

Lload do datového modelu

Po výběru objektů a možnosti Načíst se v sešitu vytvoří dotaz. Když dotaz vyberete, zobrazí se pás karet Dotaz, který nabízí akce související s dotazem.

SAP Pás karet Dotaz

V podokně Dotazy sešitu obsahuje všechny dotazy aktuálně obsažené v sešitu. Pokud načtení dotazu do listu, výběr dotazu přejdete na list, který je umístěn na. Poklikejte na dotaz otevřete Editor dotazů umožňuje upravit vybraný dotaz. Můžete taky nad nebo klikněte pravým tlačítkem myši dotazu můžete dělat další věci na zadaném dotazu.

Upravit dotaz

Po výběru objektů můžete dotaz upravit, abyste u něho mohli provést další akce. Pokud chcete zobrazit náhled dotazu, najeďte myší na dotaz v bočním podokně. Tento náhled nabízí taky některé akce dotazu, včetně jeho úprav nebo sdílení.

SAP Upravit dotaz

Tyto možnosti jsou dostupné taky na pásu karet, pokud je vybraný dotaz, nebo po kliknutí pravým tlačítkem myši na dotaz.

SAP Kliknutí pravým tlačítkem myši

Výběrem možnosti Upravit dotaz vyvoláte Editor dotazů. Pás karet Domů nabízí celou řadu transformací, které můžete použít u jakéhokoli zdroje dat. Pokud je to možné, provedou se tyto transformace na straně serveru nebo služby. Podokno Nastavení dotazu obsahuje informace o konkrétním dotazu. Nastavení načítání pro dotaz můžete taky změnit v tomto podokně Nastavení dotazu.

SAP Kroky dotazu

Pro zdroj dat SAP BusinessObjects BI Universe jsou specifické akce, například přidání nových dimenzí a měření. Ty jsou dostupné prostřednictvím malé ikony krychle vlevo od názvů sloupců a pomocí možnosti Přidat položky a sbalit sloupce na kartě Spravovat pásu karet.

SAP Přidat položky

Akce jsou dostupné taky po kliknutí pravým tlačítkem myši na sloupec, například Sbalit a odebrat dimenzi.

SAP Sbalit

Poznámka : Po sbalení dimenzi, odstraní se v aktuálním zobrazení datové krychle, které ovlivňuje použité míry. Vzhledem k tomu odebírání sloupci jednoduše skrýt ze zobrazení a vliv mírách.

Po dokončení úprav dotazu vyberte možnost Použít a zavřít, která data znovu načte s novými transformacemi, a pokračujte v práci s daty v Excelu.

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×