Připojení k excelovému souboru nebo souboru CSV (Power Query)

Poznámka :  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

Poznámka : Krátké video o tom, jak Editor dotazů zobrazit, najdete na konci tohoto článku.

V tomto článku

Připojení k excelovému souboru nebo souboru CSV

Import dat z pojmenované oblasti

Import dat ze souboru CSV

Příklady vzorců

Chyba, kdy stroj Microsoft Access Database Engine (zprostředkovatel Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) není zaregistrovaný

Připojení k excelovému souboru nebo souboru CSV

  1. Na kartě POWER QUERY pásu karet klikněte na Ze souboru > Ze souboru aplikace Excel nebo Ze souboru > Ze souboru ve formátu CSV.

  2. V dialogu Excel – Procházet nebo Hodnoty oddělené čárkami – Procházet vyhledejte nebo zadejte cestu k souboru, pro který chcete vytvořit dotaz.

  3. Klikněte na Otevřít.

    Důležité : Pokud budete importovat data ze souboru CSV, Power Query automaticky rozpozná oddělovače sloupců i názvy a typy sloupců. Podívejte se, jak se importují data ze souboru CSV.

Import dat z pojmenované oblasti

Pokud váš zdrojový sešit obsahuje pojmenované oblasti, bude název oblasti dostupný jako sada dat.

Pojmenovaná oblast

Import dat ze souboru CSV

Pokud budete importovat data ze souboru CSV, Power Query automaticky rozpozná oddělovače sloupců i názvy a typy sloupců. Podívejte se, jak se importují data ze souboru CSV.

Pokud například importujete níže uvedený ukázkový soubor CSV, Power Query automaticky použije první řádek jako názvy sloupců a změní datové typy jednotlivých sloupců.

Ukázkový soubor CSV

Ukázkový soubor CSV

Power Query automaticky změní datové typy jednotlivých sloupců:

  • OrderID (ID objednávky) – změní na číslo

  • CustomerID (ID zákazníka) – ponechá jako text (výchozí typ sloupce)

  • EmployeeID (ID zaměstnance) – změní na číslo

  • OrderDate (Datum objednávky) – změní na datum

  • RequiredDate (Dodat dne) – změní na datum

V Editoru dotazů použije Power Query automaticky kroky FirstRowAsHeader a ChangeType. Tyto automatické akce jsou rovnocenné ručnímu zvýšení úrovně řádku a ruční změně typů jednotlivých sloupců.

Příklady vzorců

= Excel.Workbook
(File.Contents("C:\Example\Products and Orders.xlsx"))

After Power Query auto detects columns:

= Csv.Document(File.Contents("C:\Examples\Products Categories and Orders.csv"),null,",",null,1252)

= Table.PromoteHeaders(Source)

= Table.TransformColumnTypes(FirstRowAsHeader,{{"OrderID", type number}, {"CustomerID", type text}, {"EmployeeID", type number}, {"OrderDate", type date}, {"RequiredDate", type date}, {"ShipName", type text}})

Chyba, kdy stroj Microsoft Access Database Engine (zprostředkovatel Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) není zaregistrovaný

Při pokusu o import dat z excelového souboru nebo accessové databáze ze starších verzí se v určitých nastaveních na místním počítači setkáte s chybou, kdy stroj Microsoft Access Database Engine (zprostředkovatel Microsoft.ACE.OLEDB.12.0) není zaregistrovaný. K chybě dochází v systémech, kde je nainstalovaný jenom Office 2013. Tuto chybu vyřešíte stáhnutím následujících prostředků, které zajistí, že budete moct pokračovat se zdroji dat, ke kterým se pokoušíte získat přístup.

Poznámka :  Pro zajištění úplné sady funkcí nainstalujte Microsoft Access Database Engine 2010 Redistributable a všechny aktualizace Service Pack.

Poznámka : Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

Jak zobrazit Editor dotazů v Excelu

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×