Připojení k Facebooku (Power Query)

Poznámka :  Doplněk Power Query se v Excelu 2016 jmenuje Načíst a transformovat. Informace v tomto článku se týkají obou verzí. Další podrobnosti najdete v tématu Funkce Načíst a transformovat v Excelu 2016.

  1. Na kartě Power Query pásu karet klikněte na Z jiných zdrojů > Z Facebooku.

  2. V dialogu Facebook se připojte k Facebooku přes položku „Já“, vaše uživatelské jméno nebo ID objektu.

Poznámka :  Vaše uživatelské jméno na Facebooku se liší od vašeho přihlašovacího e-mailu.

  1. V seznamu Název připojení vyberte uzel, ke kterému se chcete připojit. Například výběrem FriendLists získáte přístup ke všem informací, které máte dostupné ve svoji facebookové kategorii FriendLists.

  2. Klikněte na OK.

Poznámka :  Pokud se k Facebooku připojujete poprvé, objeví se výzva k zadání přihlašovacích údajů. Přihlaste se pomocí svého facebookového účtu a povolte přístup pro aplikaci Power Query.

Po úspěšném připojení se budete moct podívat na náhled tabulky obsahující informace o vybrané kategorii. Pokud třeba vyberete kategorii Přátelé, vykreslí Power Query tabulku obsahující vaše přátele z Facebooku podle jmen a další informace o nich budete moct rozbalit z posledního sloupce v tabulce.

Příklad vzorce

K psaní vzorců pro Power Query můžete použít Editor dotazů.

= Facebook.Graph("https://graph.facebook.com/me/activities")

Příklad vzorce v editoru dotazů

Poznámka : Editor dotazů se zobrazí jenom v případě, že v Power Query načtete nebo budete upravovat dotaz, případně když budete vytvářet nový dotaz. Následující video ukazuje okno Editor dotazů, které se zobrazí, když budete z excelového sešitu upravovat dotaz. Jestli chcete Editor dotazů zobrazit bez načtení nebo úpravy existujícího dotazu v sešitu, vyberte ve skupině Načíst externí data na záložce Power Query pásu karet možnost Z jiných zdrojů > Prázdný dotaz. Jeden ze způsobů, jak se dá Editor dotazů zobrazit, ukazuje následující video.

How to see Query Editor in Excel

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×