Připojení dotazů (Power Query)

Operace připojení vytvoří nový dotaz obsahující všechny řádky z prvního dotazu následované všemi řádky z druhého dotazu.

Poznámka zabezpečení : Úrovně ochrany osobních údajů brání uživateli neúmyslně kombinovat data z víc zdrojů dat, které by mohly být soukromé nebo organizační. V závislosti na dotazu by uživatel mohl neúmyslně odesílat data ze soukromého zdroje dat jinému zdroji dat, který by mohl být škodlivý. Power Query analyzuje každý zdroj dat a klasifikuje ho do definované úrovně ochrany osobních údajů: Veřejné, organizační a soukromé. Další informace o úrovních ochrany osobních údajů najdete v tématu Úrovně ochrany osobních údajů.

Provedení operace připojení

Můžete provést dva typy operace připojení: přechodné připojení nebo vložené připojení. Při přechodném připojení vytvoříte nový dotaz pro každou operaci připojení. Při vloženém připojení připojujete data do existujícího dotazu, dokud nedosáhnete konečného výsledku. Výsledkem je nový krok na konci aktuálního dotazu.

Vložené připojení

  1. V náhledové mřížce dotazu klikněte na ikonu tabulky ( Ikona tabulky ) a klikněte na Připojit.

Přechodné připojení

  1. Na pásu karet POWER QUERY nebo Editoru dotazů klikněte ve skupině Kombinovat na Připojit. Při použití pásu karet Editoru dotazů je aktivní dotaz vybraný jako primární tabulka pro operaci připojení.

  2. V dialogu Připojit vyberte první a druhou tabulku (dotaz), kterou chcete připojit.

  3. Klikněte na OK.

    Jakmile se operace připojení dokončí, zobrazí Power Query nový dotaz v Editoru dotazů.

Příbuzná témata

Kombinování dat z různých zdrojů dat

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×