Přidat, odstranit nebo změnit uspořádání sloupců a řádků přehledu výkonnostních metrik

V nástroji PerformancePoint Dashboard Designer můžete přidat, odstranit nebo uspořádat (změnit pozici) řádky a sloupce v přehledu výkonnostních metrik.

Poznámka : Před úpravou řádků nebo sloupců přehledu výkonnostních metrik byste měli aktualizovat přehled výkonnostních metrik, abyste zajistili, že máte nejnovější data.

Co chcete udělat?

Přidání řádků nebo sloupců do přehledu výkonnostních metrik

Odstranění řádků a sloupců v přehledu výkonnostních metrik

Změna uspořádání (přemístění) řádků a sloupců v přehledu výkonnostních metrik

Další kroky

Přidání řádků nebo sloupců do přehledu výkonnostních metrik

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik.

 2. Na kartě Server nebo Pracovní prostor poklepejte na přehled výkonnostních metrik, který chcete změnit.

 3. Ve stromu v podokně Podrobnosti vyhledejte položku, kterou chcete použít jako záhlaví řádku nebo sloupce. Chcete-li položku přidat jako záhlaví řádku nebo sloupce, přetáhněte ji do přehledu výkonnostních metrik.

    Zvláštní poznámky o řádcích nebo sloupcích pro agregaci

  Hodnoty buněk, které nástroj Dashboard Designer používá k výpočtu agregace, závisí na tom, zda je položkou agregace záhlaví řádku nebo záhlaví sloupce.

  Chcete-li přidat řádek nebo sloupec agregace do přehledu výkonnostních metrik, vyberte v uzlu Agregace podokna Podrobnosti položku, kterou chcete použít jako záhlaví agregace.

  • Položka agregace je záhlaví sloupce     Pokud přidáte položku agregace jako záhlaví sloupce přehledu výkonnostních metrik, zahrne nástroj Dashboard Designer metriky sousedící s položkou agregace. Dashboard Designer vypočítá každou metriku nezávisle a přidá ji jako samostatný sloupec v záhlaví agregace.

  • Položka agregace jako záhlaví řádku     Pokud přidáte položku agregace jako záhlaví řádku přehledu výkonnostních metrik, zahrne nástroj Dashboard Designer do agregace všechny řádky zobrazené nad položkou v přehledu výkonnostních metrik.

  Poznámka : Umístíte-li ukazatel na položku, kterou lze použít jako záhlaví řádku nebo záhlaví sloupce, nástroj Dashboard Designer tuto položku zvýrazní. Pokud položka není platná pro použití jako záhlaví, zvýraznění se nezobrazí.

Začátek stránky

Odstranění řádků a sloupců v přehledu výkonnostních metrik

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik.

 2. Na kartě Server nebo Pracovní prostor poklepejte na přehled výkonnostních metrik, který chcete změnit, a klepněte na kartu Upravit.

 3. V oddílu Formát vyberte možnost Odstranit vše, Odstranit všechny sloupce nebo Odstranit všechny řádky.

  Poznámka : Nelze odstranit pouze jeden jednotlivý řádek nebo sloupec nebo jen jednu vybranou skupinu řádků či sloupců. Můžete odstranit pouze všechny řádky, všechny sloupce nebo všechny řádky a sloupce.

Začátek stránky

Změna uspořádání (přemístění) řádků a sloupců v přehledu výkonnostních metrik

 1. V Prohlížeči pracovních prostorů klepněte na možnost Přehledy výkonnostních metrik.

 2. Na kartě Server nebo Pracovní prostor poklepejte na přehled výkonnostních metrik, který chcete změnit, a klepněte na kartu Upravit.

 3. V oddílu Formát vyberte položku Kontingenční, chcete-li uspořádat (změnit umístění) dat z řádků do sloupců nebo ze sloupců do řádků.

Začátek stránky

Další kroky

Zobrazení všech kroků požadovaných pro vytvoření přehledu výkonnostních metrik

Postup pro vytvoření přehledu výkonnostních metrik pomocí průvodce

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×