Přidat do dokumentu “koncept” nebo “důvěrné”

POZNÁMKA

Tento článek je součástí zkušebního automatického překladu. Zadejte svůj názor na tento článek zde. Anglickou verzi tohoto článku naleznete zde.

Vodoznaky textu, jako je například “konceptu” nebo “důvěrné,” můžete přidat do dokumentu.

Co chcete udělat?

Přidat “důvěrné” nebo jiného vodoznak z Galerie

Přidat “koncept” nebo jiný vlastní text vodoznaku

Přidat “důvěrné” nebo jiného vodoznak z Galerie

  1. Na kartě Rozložení stránky , ve skupině Pozadí stránky klepněte na položku vodoznak .

  2. Klepněte na jednu z předem navržený vodoznak, například Důvěrné nebo NEKOPÍROVAT .

Poznámka :  Vodoznaky lze zobrazit pouze v zobrazení rozložení při tisku a čtení na celé obrazovce a na tištěné stránce . Chcete-li zobrazit vodoznak se zobrazí na vytištěné stránce, použijte zobrazení rozložení při tisku.

Začátek stránky

Přidat “koncept” nebo jiný vlastní text vodoznaku

  1. Na kartě Rozložení stránky , ve skupině Pozadí stránky klepněte na položku vodoznak .

  2. Click Vlastní vodoznak .

  3. Klepněte na tlačítko Vodoznak z textu a potom vyberte KONCEPT nebo text, který chcete z Text seznam, nebo zadejte text, že budete chtít.

  4. Vyberte písmo, velikost a barvu textu.

  5. Chcete-li zajistit, že vodoznak nezahrnuje jiný text v dokumentu, vyberte Poloprůhledná zaškrtávací políčko.

  6. Click Šikmo or vodorovně .

Právní omezení strojového překladu

Zadejte svůj názor na tento článek zde. Tento článek byl přeložen počítačovým systémem bez lidského zásahu. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady, aby pomohla uživatelům nehovořícím anglicky využívat obsah pojednávající o produktech, službách a technologiích společnosti Microsoft . Protože byl článek strojově přeložen, může obsahovat chybná slovíčka, chybnou větnou stavbu nebo chybnou gramatiku.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×