Přidělení úkolů na webu centra schůzek a sledování jejich plnění

Nepamatujete si, kdo co na schůzce slíbil? Pomocí webu centra schůzek můžete přidělovat úkoly související se schůzkou a sledovat jejich plnění.

Členům skupiny můžete přidělovat úkoly včetně termínů a zaznamenávat si další informace o těchto úkolech. Po skončení schůzky můžete kontrolovat, jak postupuje plnění úkolů.

Co chcete udělat?

Vytvoření seznamu úkolů

Přidání a přidělení úkolů

Aktualizace úkolů

Vytvoření seznamu úkolů

Základní seznam Úkoly je součástí některých šablon centra schůzek, na libovolný web centra schůzek však můžete přidat vlastní seznam Úkoly.

 1. V nabídce Akce webu Nabídka Akce webu klepněte na příkaz Upravit stránku.

 2. V podokně úlohy Přidat webové části klepněte na možnost Úkoly.

 3. V dolní části podokna úlohy Přidat webové části klepněte v seznamu Přidat do na místo na webu centra schůzek, kam chcete vložit seznam Úkoly. Můžete jej umístit například do středu stránky.

 4. Klepněte na tlačítko Přidat.

 5. Vraťte se na web centra schůzek klepnutím na možnost Ukončit režim úprav.

Poznámka : Můžete přidat také seznam Úkoly projektu, který slouží ke sledování stejných informací jako základní seznam Úkoly, navíc však nabízí Ganttův diagram, což je druh vizuálního přehledu úkolů spojených s projektem. Chcete-li přidat seznam Úkoly projektu, otevřete stránku pro úpravy, zobrazte všechny seznamy a poté přidejte seznam Úkoly projektu.

Začátek stránky

Přidání a přidělení úkolů

 1. Pod seznamem Úkoly klepněte na možnost Přidat novou položku.

 2. Zadejte název a další informace, které potřebujete, například jméno pracovníka zodpovědného za plnění úkolu, prioritu, popis, počáteční datum a požadovaný termín splnění.

 3. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Aktualizace úkolů

Na webu centra schůzek můžete udržovat aktuální údaje o postupu plnění úkolů členy vaší skupiny a podrobné informace o změnách úkolů.

 1. Klepněte na úkol, který chcete aktualizovat.

 2. Klepněte na možnost Upravit položku.

 3. Zadejte aktuální stav, procenta dokončení a další informace o úkolu.

 4. Klepněte na tlačítko OK.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×