Přidávání, změna nebo odstraňování tvarů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Do souboru můžete přidat samostatný obrazec nebo více obrazců tvořících kresbu nebo složitější obrazec. K dostupným obrazcům patří čáry, základní geometrické obrazce, šipky, obrazce rovnic, obrazce diagramů, hvězdy, nápisy a popisky.

Po vložení jednoho nebo více obrazců k nim můžete přidat text, odrážky, číslování a rychlé styly.

Poznámka : Další informace o použití grafů nebo obrázků SmartArt v dokumentu najdete v článku Kdy je vhodné použít obrázek SmartArt a kdy graf?.

V tomto článku

Přidat obrazec do souboru

Přidání více obrazců do souboru

Přidání textu do obrazce

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu k obrazci

Přidání rychlého stylu k obrazci

Změna jednoho obrazce na jiný

Odstranit obrazec ze souboru

Přidání obrazce do souboru

Kterou aplikaci používáte?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

  Karta Vložení se zvýrazněným tlačítkem Obrazce v aplikaci Excel 2010

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo v sešitu a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.

  Karta Domů se zvýrazněným tlačítkem Obrazce v aplikaci PowerPoint 2010

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo ve snímku a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Word

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

  Karta Vložení se zvýrazněným tlačítkem Obrazce v aplikaci Word 2010

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Přidání více obrazců do souboru

Namísto skládání kresby přidáváním jednotlivých obrazců můžete vytvořit obrázek SmartArt. V obrázcích SmartArt dochází při přidávání nebo odebírání obrazců a úpravách textu k automatické aktualizaci uspořádání obrazců a velikosti písma v obrazcích.

Kterou aplikaci používáte?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

  Karta Vložení se zvýrazněným tlačítkem Obrazce v aplikaci Excel 2010

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Obrazec umístěte kliknutím na libovolné místo v sešitu a přetažením myší. Tento postup opakujte pro všechny obrazce, které chcete přidat.

  Tip : Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 4. Po přidání všech požadovaných obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.

  Karta Domů se zvýrazněným tlačítkem Obrazce v aplikaci PowerPoint 2010

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo ve snímku a tažením myší. Tento postup opakujte pro všechny obrazce, které chcete přidat.

  Tip : Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 4. Po přidání všech požadovaných obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Word

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce Obrázek tlačítka .

  Karta Vložení se zvýrazněným tlačítkem Obrazce v aplikaci Word 2010

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší. Tento postup opakujte pro všechny obrazce, které chcete přidat.

  Tip : Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 4. Po přidání všech požadovaných obrazců stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Přidání textu do obrazce

 • Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat text, a zadejte požadovaný text.

Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

Začátek stránky

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu k obrazci

Kterou aplikaci používáte?

Excel

PowerPoint

Word

Excel

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a v místní nabídce přejděte na příkaz Odrážky a klikněte na příkaz Odrážky a číslování.

 3. Proveďte jeden z následujících kroků:

  • Chcete-li přidat odrážky, klikněte na kartu S odrážkami a poté vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na kartu Číslování a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a v místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odrážky, přejděte na příkaz Odrážky a zvolte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, přejděte na příkaz Číslování a zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Word

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný text a v místní nabídce proveďte jednu z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odrážky, přejděte na příkaz Odrážky a zvolte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, přejděte na příkaz Číslování a zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání rychlého stylu k obrazci

Rychlé styly jsou kombinací různých možností formátování, které jsou zobrazeny ve formě miniatur v galerii rychlých stylů ve skupině Styly obrazců. Umístěním ukazatele myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak tento styl obrazce (neboli rychlý styl) ovlivní daný obrazec.

 1. Klikněte na obrazec, u kterého chcete použít nový nebo odlišný rychlý styl.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na požadovaný rychlý styl.

  Skupina Styly obrazců na kartě Formát

  Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Změna jednoho obrazce na jiný

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit na jiný obrazec.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte při výběru obrazců, které chcete změnit, stisknutou klávesu CTRL.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazec Obrázek tlačítka Upravit obrazec , přejděte na příkaz Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový obrazec.

Začátek stránky

Odstranění obrazce ze souboru

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a poté stiskněte klávesu DELETE.

  Chcete-li odstranit více obrazců, stiskněte a podržte klávesu CTRL, vyberte obrazce, které chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu DELETE.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×