Přidávání, změna nebo odstraňování tvarů

Důležité :  Tento článek je strojově přeložený – přečtěte si toto upozornění. Anglickou verzi tohoto článku pro referenci najdete tady.

Můžete přidat obrazce do dokumentu Microsoft Office 2007 nebo sloučení více obrazců, aby výkresu nebo složitější obrazce. K dispozici obrazce obsahovat řádky, základní geometrické obrazce, šipky, rovnice obrazce, obrazce vývojového diagramu, hvězdy, plakáty a popisky.

Po vložení jednoho nebo více obrazců k nim můžete přidat text, odrážky, číslování a rychlé styly.

Tento článek se zabývá obrazce. Další informace o obrazců v obrázcích SmartArt najdete v tématu Přidání obrazce do obrázku SmartArt. Další informace o vkládání symbolů najdete v článku Vložení ASCII nebo Unicode latinkou symboly a znaky. Další informace o používání grafy nebo obrázky SmartArt v dokumentu najdete v tématu Kdy mám použít obrázek SmartArt a kdy mám používat grafu?

Co chcete udělat?

Přidání obrazce do dokumentu

Přidání víc obrazců do dokumentu

Přidání textu k obrazci

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu k obrazci

Přidání rychlého stylu k obrazci

Změna jednoho obrazce na jiný

Odstranění obrazce z dokumentu

Přidání obrazce do dokumentu

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Aplikace Excel

 1. Na kartě Vložení klikněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Obrazce.

  Karta Vložení v aplikaci Excel

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Outlook

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

  Aplikace Word, karta Vložit

 2. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Vložit tvary na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Aplikace PowerPoint

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.

  Karta Domů v aplikaci PowerPoint

 2. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Publisher

 1. Na panelu nástrojů objekty udělejte jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat předdefinované Automatický obrazec, například hvězdičku nebo kosočtverec, klikněte na tlačítko Automatické tvary Vzhled tlačítka , přejděte na kategorii a klikněte na obrazec, který chcete.

  • Přidat kruhu nebo obdélníku, klikněte na Elipsa Obrázek tlačítka nebo Obdélník Obrázek tlačítka .

 2. Tažením myší nastavte požadovanou velikost obrazce.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

  Informace o přidávání obrazců předdefinované velikosti klikněte na místo, které chcete vložit obrazec.

Začátek stránky

Word

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

  Aplikace Word, karta Vložit

 2. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Vložit tvary na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte na požadovaný obrazec a poté jej umístěte kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

Přidáním jednotlivých obrazců do grafu nebo horní části obrázku SmartArt můžete přizpůsobit graf nebo obrázek.

Začátek stránky

Přidání víc obrazců do dokumentu

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Excel

Namísto přidávání obrazců k vytvoření výkresu, je vhodné Vytvořit obrázek SmartArt. V obrázku SmartArt uspořádáním obrazců a velikost textu uvnitř tvarů se automaticky aktualizuje při přidání nebo odebrání tvarů a úprava textu. Vždycky můžete Přidat obrazce do obrázku SmartArt nebo přemístění tvaru Pokud vám žádné rozložení se přesně vám vyhovuje.

 1. Na kartě Vložení klepněte ve skupině Ilustrace na tlačítko Tvary.

  Karta Vložení v aplikaci Excel

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší. Tento postup opakujte pro všechny obrazce, které chcete přidat.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 4. Po přidání všech obrazců, které chcete, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Outlook

Namísto přidávání obrazců k vytvoření výkresu, je vhodné Vytvořit obrázek SmartArt. V obrázku SmartArt uspořádáním obrazců a velikost textu uvnitř tvarů se automaticky aktualizuje při přidání nebo odebrání tvarů a úprava textu. Vždycky můžete Přidat obrazce do obrázku SmartArt nebo přemístění tvaru Pokud vám žádné rozložení se přesně vám vyhovuje.

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

  Aplikace Word, karta Vložit

 2. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Vložit tvary na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 4. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší. Tento postup opakujte pro všechny obrazce, které chcete přidat.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech obrazců, které chcete, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

PowerPoint

Namísto přidávání obrazců k vytvoření výkresu, je vhodné Vytvořit obrázek SmartArt. V obrázku SmartArt uspořádáním obrazců a velikost textu uvnitř tvarů se automaticky aktualizuje při přidání nebo odebrání tvarů a úprava textu. Vždycky můžete Přidat obrazce do obrázku SmartArt nebo přemístění tvaru Pokud vám žádné rozložení se přesně vám vyhovuje.

 1. Na kartě Domů klikněte ve skupině Kreslení na tlačítko Obrazce.

  Karta Domů v aplikaci PowerPoint

 2. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 3. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší. Tento postup opakujte pro všechny obrazce, které chcete přidat.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 4. Po přidání všech obrazců, které chcete, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Publisher

 1. Na panelu nástrojů objekty na tlačítko Automatický obrazec Vzhled tlačítka .

 2. Najeďte myší na kategorii, přejděte na tečkovanou čáru a potom přetáhněte uvolnit nabídky.

 3. Klikněte na obrazec, který chcete vložit a potom přetáhněte obrazec na požadovanou velikost. Tento krok opakujte u všech obrazců, které chcete přidat.

 4. Po přidání všech obrazců, které chcete, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Word

Namísto přidávání obrazců k vytvoření výkresu, je vhodné Vytvořit obrázek SmartArt. V obrázku SmartArt uspořádáním obrazců a velikost textu uvnitř tvarů se automaticky aktualizuje při přidání nebo odebrání tvarů a úprava textu. Vždycky můžete Přidat obrazce do obrázku SmartArt nebo přemístění tvaru Pokud vám žádné rozložení se přesně vám vyhovuje.

 1. Vložte kreslicí plátno. Na kartě Vložení ve skupině Ilustrace klepněte na položku Tvary a pak klepněte na možnost Nové kreslicí plátno.

  Aplikace Word, karta Vložit

 2. Pod názvem Nástroje kreslení na kartě Formát klepněte ve skupině Vložit tvary na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat, a poté klikněte na příkaz Zamknout režim kreslení.

 4. Umístěte obrazec kliknutím na libovolné místo v dokumentu a tažením myší. Tento postup opakujte pro všechny obrazce, které chcete přidat.

  Chcete-li vytvořit přesný čtverec nebo kružnici (nebo zachovat poměr stran u ostatních obrazců), stiskněte a držte při tažení myší klávesu SHIFT.

 5. Po přidání všech obrazců, které chcete, stiskněte klávesu ESC.

Začátek stránky

Přidání textu k obrazci

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Excel

 • Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat text, a zadejte požadovaný text.

 • Pokud chcete změnit velikost obrazce, klikněte na ni a přetažením úchytů.

 • Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

Začátek stránky

Outlook

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat text, klikněte na Přidat Text a poté zadejte text.

 • Pokud chcete změnit velikost obrazce, klikněte na ni a přetažením úchytů.

 • Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

Začátek stránky

PowerPoint

 • Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat text, a zadejte požadovaný text.

 • Pokud chcete změnit velikost obrazce, klikněte na ni a přetažením úchytů.

 • Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

Začátek stránky

Publisher

 • Klikněte na obrazec, ke kterému chcete přidat text, a zadejte požadovaný text.

 • Pokud chcete změnit velikost obrazce, klikněte na ni a přetažením úchytů.

 • Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

Začátek stránky

Word

 • Klikněte pravým tlačítkem myši na obrazec, který chcete přidat text, klikněte na Přidat Text a poté zadejte text.

 • Pokud chcete změnit velikost obrazce, klikněte na ni a přetažením úchytů.

 • Text, který k obrazci přidáte, se stane jeho součástí – pokud obrazec otočíte nebo překlopíte, bude se otáčet nebo překlápět i text.

Začátek stránky

Přidání seznamu s odrážkami nebo číslovaného seznamu k obrazci

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Aplikace Excel

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na minipanelu nástrojůklikněte na šipku vedle tlačítka Odrážky a číslování a potom klikněte na tlačítko Odrážky a číslování.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odrážky, klikněte na kartu S odrážkami a poté vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na kartu Číslování a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Outlook

 1. Na kartě zpráva ve skupině Základní Text klikněte na jednu z následujících akcí:

  Obrázek karty Zprávy aplikace Outlook

 2. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

  • Pokud chcete přidat odrážky, klikněte na šipku vedle tlačítka odrážky a pak zvolte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na šipku vedle tlačítka číslování a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Aplikace PowerPoint

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na minipanelu nástrojůklikněte na šipku vedle tlačítka Odrážky a číslování a potom klikněte na tlačítko Odrážky a číslování.

 3. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Chcete-li přidat odrážky, klikněte na kartu S odrážkami a poté vyberte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na kartu Číslování a poté vyberte požadované možnosti.

Začátek stránky

Publisher

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Na panelu nástrojů formátování klikněte na jednu z následujících akcí:

  • Pokud chcete přidat odrážky, klikněte na tlačítko odrážky Obrázek tlačítka .

  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na tlačítko číslování Obrázek tlačítka .

Začátek stránky

Aplikace Word

 1. Vyberte text v obrazci, ke kterému chcete přidat odrážky nebo číslování.

 2. Proveďte některou z následujících akcí:

  • Na kartě Domů ve skupině Odstavec klikněte na jednu z následujících akcí:

   Obrázek karty Domů aplikace Word

  • Pokud chcete přidat odrážky, klikněte na šipku vedle tlačítka odrážky a pak zvolte požadované možnosti.

  • Chcete-li přidat číslování, klikněte na šipku vedle tlačítka číslování a pak zvolte požadované možnosti.

Začátek stránky

Přidání rychlého stylu k obrazci

Důležité : Rychlé styly jsou dostupná jenom v těchto aplikacích Office 2007: Excel, Outlook, Word a PowerPoint.

Rychlé styly jsou kombinací různých možností formátování, které jsou zobrazeny v na miniaturu v galerii rychlých stylů ve skupině Styly obrazců. Když umístíte ukazatel myši na miniaturu rychlého stylu můžete zjistit, jak Styl obrazce (nebo rychlého stylu) ovlivní obrazce.

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Excel

 1. Klikněte na obrazec, u kterého chcete použít nový nebo odlišný rychlý styl.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na požadovaný rychlý styl.

  Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Můžete také přidat výplň nebo efekt obrazce.

Začátek stránky

Outlook

 1. Klikněte na obrazec, u kterého chcete použít nový nebo odlišný rychlý styl.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na požadovaný rychlý styl.

  Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Můžete také přidat výplň nebo efekt obrazce.

Začátek stránky

Word

 1. Klikněte na obrazec, u kterého chcete použít nový nebo odlišný rychlý styl.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát klikněte ve skupině Styly obrazců na požadovaný rychlý styl.

  Chcete-li zobrazit více rychlých stylů, klikněte na tlačítko Více Obrázek tlačítka .

Můžete také přidat výplň nebo efekt obrazce.

Začátek stránky

Změna jednoho obrazce na jiný

Kterou aplikaci systému Microsoft Office 2007 používáte?

Excel

Excel

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit na jiný obrazec.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte při výběru obrazců, které chcete změnit, stisknutou klávesu CTRL.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazec Obrázek tlačítka Upravit obrazec , přejděte na příkaz Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový obrazec.

  Nástroje kreslení, karta Formát

Začátek stránky

Outlook

Chcete-li změna obrazce za jiný, odstranění obrazcea potom Přidat nový.

Chcete-li změnit více obrazců, podržte při výběru obrazců, které chcete změnit, stisknutou klávesu CTRL.

Začátek stránky

PowerPoint

 1. Klikněte na obrazec, který chcete změnit na jiný obrazec.

  Chcete-li změnit více obrazců, podržte při výběru obrazců, které chcete změnit, stisknutou klávesu CTRL.

 2. V části Nástroje kreslení na kartě Formát ve skupině Vložit obrazce klikněte na tlačítko Upravit obrazec Obrázek tlačítka Upravit obrazec , přejděte na příkaz Změnit obrazec a klikněte na požadovaný nový obrazec.

  Nástroje kreslení, karta Formát

Začátek stránky

Publisher

 1. Klikněte na tlačítko Automatický obrazec, který chcete změnit.

  Chcete-li změnit více automatických obrazců, podržte stisknutou klávesu CTRL můžete automatických obrazců, které chcete změnit.

 2. V nabídce Uspořádat přejděte na příkaz Změnit automatický tvar, přejděte na příslušnou kategorii a potom klikněte na požadovaný nový obrazec, který chcete.

Začátek stránky

Word

Chcete-li změna obrazce za jiný, odstranění obrazcea potom Přidat nový.

Chcete-li změnit více obrazců, podržte při výběru obrazců, které chcete změnit, stisknutou klávesu CTRL.

Začátek stránky

Odstranění obrazce z dokumentu

Tento postup platí pro všechny aplikace uvedené v části Platí pro na začátku tohoto článku.

 • Klikněte na obrazec, který chcete odstranit, a poté stiskněte klávesu DELETE.

  Chcete-li odstranit více obrazců, stiskněte a podržte klávesu CTRL, vyberte obrazce, které chcete odstranit, a potom stiskněte klávesu DELETE.

Další informace o výběru obrazec, který chcete odstranit najdete v článku Výběr obrazce nebo jiného objektu.

Začátek stránky

Poznámka : Upozornění ke strojovému překladu: Tento článek přeložil počítačový systém bez zásahu člověka. Společnost Microsoft nabízí tyto strojové překlady proto, aby umožnila uživatelům, kteří nemluví anglicky, získat informace o produktech, službách a technologiích této společnosti. Protože je tento článek strojově přeložený, může obsahovat slovní, syntaktické nebo gramatické chyby.

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×