Přidávání zdrojů do fondu zdrojů organizace

Fond zdrojů organizace obsahuje osoby a další zdroje sdílené skupinami v rámci organizace. V aplikaci Microsoft Project Professional 2010 lze přidávat Zdroje do seznamu Zdroje organizace na projektovém serveru.

Mějte na paměti, že chcete-li zdroj přidat pomocí aplikace Project Professional do fondu zdrojů organizace, musíte jej nejprve přidat do projektu.

Poznámka :  K přidávání zdrojů do fondu zdrojů organizace musíte mít příslušná oprávnění.

Co chcete udělat?

Přidání jednotlivých zdrojů do fondu zdrojů organizace

Přidání více zdrojů z aplikace Project do fondu zdrojů organizace

Přidání více zdrojů z projektového serveru

Přidání jednotlivých zdrojů do fondu zdrojů organizace

Přidání zdrojů v rámci aplikace Microsoft Project vyžaduje, abyste byli přihlášeni k projektovému serveru.

 1. Klikněte na kartu Zdroje. Ve skupině Přiřazení klikněte na tlačítko Fond zdrojů a potom klikněte na příkaz Fond zdrojů organizace.

  Obrázek skupiny Přiřazení

  Ve webovém prohlížeči se zobrazí aplikace Project Web Access.

  Poznámka :  Webový prohlížeč může být otevřen mimo aplikaci Project. Na hlavním panelu systému Windows ověřte, zda došlo k otevření nového okna webového prohlížeče.

 2. V aplikaci Project Web Access klikněte na tlačítko Nový zdroj.
  Skupina Úpravy v aplikaci PWA

 3. K novému zdroji zadejte tyto položky:

  • Typ zdroje:    Chcete-li změnit typ zdroje, vyberte v seznamu Typ možnost Pracovní zdroj, Nákladový zdroj nebo Materiálový zdroj. Můžete také zvolit, zda se jedná o rozpočtový zdroj nebo o Obecné zdroje, a to pomocí zaškrtávacích políček Rozpočtový a Obecný.

  • Poznámka :  Pokud nechcete shromažďovat informace o úkolech, na kterých zdroj pracuje, nebo nechcete, aby se zdroj přihlašoval k serveru Microsoft Office Project, zrušte zaškrtnutí políčka Zdroj se může přihlásit k serveru Microsoft Project.

  • Název zdroje a další identifikační informace:    Pod tuto položku patří skutečný název zdroje a také e-mailová adresa a kód RBS.

   Jestliže tento zdroj udržuje týmový web, zadejte název hypertextového odkazu do pole Název hypertextového odkazu a do pole Adresa URL hypertextového odkazu zadejte adresu URL.

  • Vyrovnávání:     Jestliže chcete daný zdroj vyřadit z procesu Vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Lze vyrovnávat.

  • Správce časového rozvrhu a výchozí vlastník přiřazení:     Pokud je daný zdroj správcem časového rozvrhu pro zdroj, zadejte jméno správce do pole Správce časového rozvrhu nebo jméno vyhledejte.

   Chcete-li určit vlastníka přiřazení, zadejte nebo vyhledejte jméno vlastníka pomocí pole se seznamem Výchozí vlastník přiřazení. Vlastníkem přiřazení je obvykle zdroj, který byl původně přiřazen k danému úkolu, ale může jím být také vedoucí nebo kterýkoli jiný člen týmu.

   Chcete-li určit Kalendář projektu, který má být u zdroje použit, klikněte na kalendář v seznamu Základní kalendář.

   Pomocí volby Výchozí typ rezervace můžete nastavit, zda je zdroj pro práci na projektu Pověřený prostředek nebo Navržený zdroj.

  • Informace o týmu:    Jestliže je zdroj členem týmu, zaškrtněte políčko Fond přiřazení týmu a zadejte název týmu do pole Název týmu. Můžete také kliknout na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka a vyhledat název týmu procházením.

  • Dostupnost:    Chcete-li změnit informace o dostupnosti zdroje v polích Nejdříve k dispozici a Nejpozději k dispozici, klikněte na tlačítko Výběr data Button image a kliknutím vyberte požadovaná data v kalendáři.

  • Kódy nákladů a skupin:    Pokud v organizaci používáte kódy pro seskupování a sledování nákladů, můžete tyto kódy vybrat v polích Skupina, Kód, Nákladové středisko a Typ nákladů.

 4. Někdy může organizace vyžadovat další informace o zdrojích. Takové informace můžete pro jednotlivé zdroje zadat v oblasti Vlastní pole zdroje. Pokud organizace nedefinovala vlastní pole zdroje, tato oblast se nezobrazí.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit.

Pokud chcete, aby zdroj organizace pracoval na úkolu v určitém projektu, přidejte zdroj zpět do projektu. Získejte informace o přidání zdrojů do projektu.

Začátek stránky

Přidání více zdrojů z aplikace Project do fondu zdrojů organizace

Před přidáním více zdrojů z aplikace Project do fondu zdrojů organizace je nutné zdroje přidat do zobrazení Seznam zdrojů.

 1. Klikněte na kartu Zobrazení. Ve skupině Zobrazení zdrojů klikněte na tlačítko Seznam zdrojů.

  Obrázek skupiny Zobrazení zdrojů

  Přidejte zdroje, které chcete importovat do fondu zdrojů organizace. Pokud již projekt obsahuje zdroje, které nejsou součástí fondu zdrojů organizace, můžete tento krok přeskočit.

 2. Klikněte na kartu Zdroje.

 3. Klikněte na tlačítko Přidat zdroje a potom na příkaz Importovat zdroje do projektu organizace.
  Vlevo se zobrazí Průvodce importem zdrojů a v pravé části zobrazení Seznam zdrojů, které obsahuje zdroje v aktuálním projektu.

 4. U každého zdroje, který chcete přidat do fondu zdrojů organizace, klikněte v příslušném sloupci Importovat na možnost Ano.

  Tip :  Zobrazení Seznam zdrojů bude obsahovat sloupec Chyby, ve kterém budou upozornění týkající se chyb pří importu zdrojů.

 5. Chcete-li pole s vlastním nastavením z projektu mapovat k vlastním polím definovaným organizací, klikněte na možnost Mapování polí zdroje.
  Po namapování polí zdroje klikněte v dialogovém okně Mapovat vlastní pole na tlačítko OK.

 6. Kliknutím na možnost Pokračovat krokem 2 v průvodci Importovat zdroje ověříte informace o zdrojích. Tím je zajištěno, že při importu zdrojů do fondu zdrojů organizace nedojde k žádným chybám.
  Jakékoli případné chyby budou uvedeny ve sloupci Chyby vpravo od názvu zdroje.

 7. Klikněte na tlačítko Uložit a dokončit. Zdroje budou importovány do fondu zdrojů organizace.

Tip :  Přidání více zdrojů současně

Pokud chcete, aby zdroj organizace pracoval na úkolu v určitém projektu, přidejte zdroj zpět do projektu. Získejte informace o přidání zdrojů do projektu.

Poznámka : 

 • Pro přidávání zdrojů můžete vybrat plán projektu z předchozí verze aplikace Project. To je výhodné, pokud chcete provést upgrade z aplikace Microsoft Project 2007 nebo Microsoft Office Project 2003.

 • Pokud chcete přidat zdroje, které existují v databázi nebo v seznamu aplikace Microsoft Office Excel, můžete použít Průvodce importem. Tento průvodce se spustí, jestliže chcete otevřít soubor, který není souborem plánu aplikace Microsoft Project (MPP) nebo souborem šablony aplikace Microsoft Project (MPT), nebo jestliže v dialogovém okně Otevřít kliknete na možnost ODBC.

Přidání více zdrojů z projektového serveru

Více zdrojů lze přidat také z projektového serveru.

 1. V aplikaci Project Web Access klikněte na tlačítko Otevřít.

  Skupina Úpravy v aplikaci PWA

 2. Spustí se aplikace Microsoft Project.

 3. V aplikaci Project přidejte zdroje do zobrazení Seznam zdrojů.

 4. Uložte soubor a ukončete aplikaci Project.

  Poznámka :  Někdy může organizace vyžadovat další informace o zdrojích. Takové informace můžete pro jednotlivé zdroje zadat v oblasti Vlastní pole zdroje. Pokud organizace nedefinovala vlastní pole zdroje, tato oblast se nezobrazí.

Zdroje, které jste přidali do projektu, budou přidány do fondu zdrojů organizace.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×