Přidávání zdrojů do fondu zdrojů organizace

V aplikaci Microsoft Office Project Professional 2007 můžete přidávat Zdroje do seznamu Zdroje organizace dvěma způsoby – můžete je do fondu zdrojů organizace přidávat jednotlivě nebo můžete použít Průvodce projektem. Pokud použijete Průvodce projektem, můžete do fondu zdrojů organizace importovat z projektu více zdrojů najednou. Pamatujte, že chcete-li zdroj přidat do fondu zdrojů organizace, musí být nejprve přidán do projektu.

Poznámka : K přidávání zdrojů do fondu zdrojů organizace musíte mít příslušná oprávnění.

Co chcete udělat?

Přidání jednotlivých zdrojů do fondu zdrojů organizace

Přidání více zdrojů do fondu zdrojů organizace pomocí Průvodce projektem

Přidání jednotlivých zdrojů do fondu zdrojů organizace

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Možnosti organizace a klepněte na příkaz Otevřít fond zdrojů organizace.

  Zobrazí se Centrum zdrojů.

 2. Chcete-li do fondu zdrojů organizace přidat nový zdroj, klepněte na tlačítko Nový a pak klepněte na položku Zdroje.

 3. K novému zdroji zadejte tyto položky:

  • Typ zdroje:    Chcete-li změnit typ zdroje, vyberte v seznamu Typ možnost Pracovní zdroj, Nákladový zdroj nebo Materiálový zdroj. Můžete také zvolit, zda se jedná o rozpočtový zdroj nebo o Obecné zdroje, a to pomocí zaškrtávacích políček Rozpočtový a Obecný.

   Poznámka : Pokud nechcete shromažďovat informace o úkolech, na kterých zdroj pracuje, nebo nechcete, aby se zdroj přihlašoval k serveru Microsoft Office Project, zrušte zaškrtnutí políčka Zdroj se může přihlásit k serveru Microsoft Project.

  • Název zdroje a další identifikační informace:    Pod tuto položku patří název materiálního zdroje nebo jméno lidského zdroje a dále také e-mailová adresa a kód RBS.

   Jestliže tento zdroj udržuje týmový web, zadejte do pole Název hypertextového odkazu název hypertextového odkazu a do pole Adresa URL hypertextového odkazu zadejte adresu URL.

  • Vyrovnávání:    Jestliže chcete daný zdroj vyřadit z procesu Vyrovnání, zrušte zaškrtnutí políčka Lze vyrovnávat.

  • Správce časového rozvrhu a výchozí vlastník přiřazení:    Pokud je daný zdroj správcem časového rozvrhu pro zdroj, zadejte jméno správce do pole Správce časového rozvrhu nebo jméno vyhledejte.

   Chcete-li určit vlastníka přiřazení, zadejte nebo vyhledejte jméno vlastníka pomocí pole se seznamem Výchozí vlastník přiřazení. Vlastníkem přiřazení je obvykle zdroj, který byl původně přiřazen k danému úkolu, ale může jím být také vedoucí nebo kterýkoli jiný člen týmu.

   Chcete-li určit Kalendář projektu, který má být u zdroje použit, klepněte na kalendář v seznamu Základní kalendář.

   Pomocí volby Výchozí typ rezervace můžete nastavit, zda je zdroj pro práci na projektu Pověřený prostředek nebo Navržený zdroj.

  • Informace o týmu:    Jestliže je zdroj členem týmu, zaškrtněte políčko Fond přiřazení týmu a zadejte název týmu do pole Název týmu. Můžete také klepnout na tlačítko Procházet Obrázek tlačítka a vyhledat název týmu procházením.

  • Dostupnost:    Chcete-li změnit informace o dostupnosti zdroje v polích Nejdříve k dispozici a Nejpozději k dispozici, klepněte na tlačítko Výběr data Button image a vyberte požadovaná data v kalendáři.

  • Kódy nákladů a skupin:    Pokud v organizaci používáte kódy pro seskupování a sledování nákladů, můžete tyto kódy vybrat v polích Skupina, Kód, Nákladové středisko a Typ nákladů.

  • Hypertextový odkaz:     Pokud je pro tento zdroj udržován týmový web, zadejte do pole Název hypertextového odkazu název hypertextového odkazu a do pole Adresa URL hypertextového odkazu zadejte adresu URL.

 4. Někdy může organizace vyžadovat další informace o zdrojích. Takové informace můžete pro jednotlivé zdroje zadat v oblasti Vlastní pole zdroje. Pokud organizace nedefinovala vlastní pole zdroje, tato oblast se nezobrazí.

 5. V nabídce Soubor klepněte na příkaz Uložit.

  Poznámka : Pokud nezadáte informace do povinných polí nebo vyplníte některá pole chybně, budete vyzváni, abyste tyto informace ověřili a pak znovu klepli na příkaz Uložit.

Začátek stránky

Přidání více zdrojů do fondu zdrojů organizace pomocí Průvodce projektem

 1. V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Možnosti organizace a klepněte na příkaz Importovat zdroje do projektu organizace.

 2. V dialogovém okně Otevřít vyberte soubor projektu (nebo jiný soubor, například tabulku aplikace Microsoft Office Excel 2007), který obsahuje zdroje, jež chcete přidat do fondu zdrojů organizace.

  Průvodce projektem se zobrazí po levé straně.

 3. Postupujte podle pokynů Průvodce projektem pro přidání zdrojů do fondu zdrojů organizace.

Poznámka : 

 • Během používání Průvodce projektem můžete zadat informace do všech požadovaných polí organizace, která jste dosud nevyplnili.

 • Pokud jste v projektu vytvořili vlastní pole určená k definování atributů zdrojů, můžete v Průvodci projektem mapovat tato pole na vlastní pole organizace pomocí stránky Mapovat vlastní pole.

 • Pro přidávání zdrojů můžete vybrat plán projektu z předchozí verze aplikace Project. To je výhodné, pokud chcete provést upgrade z aplikace Microsoft Project 2002 nebo Microsoft Office Project 2003.

 • Pokud chcete přidat zdroje, které existují v databázi nebo v seznamu aplikace Microsoft Office Excel, můžete použít Průvodce importem. Tento průvodce se spustí, jestliže chcete otevřít soubor, který není souborem plánu aplikace Microsoft Project (MPP) nebo souborem šablony aplikace Microsoft Project (MPT), nebo jestliže v dialogovém okně Otevřít klepnete na možnost ODBC.

Začátek stránky

Sdílení Facebook Facebook Twitter Twitter E-mail E-mail

Byly tyto informace užitečné?

Výborně! Je ještě něco dalšího, co byste nám chtěli dát vědět?

Jak bychom ho mohli vylepšit?

Děkujeme vám za zpětnou vazbu.

×